Informácie podľa krajín - Holandsko Späť na mapu

Moratórium na registráciu vodičov v Holandsku

Moratórium na registráciu vodičov v Holandsku

Začiatkom marca vstúpil v Holandsku do platnosti zákon, ktorý ukladá povinnosť registrácie vysielaných pracovníkov. Podobné zákony sú v platnosti vo viacerých krajinách Európskej únie (Rakúsko, Nemecko, Francúzsko). Povinnosti sa týkajú prepráv do a z Holandska a kabotážnej dopravy. Výnimku majú iba vozidlá, ktoré vykonávajú tranzit. Do dnešných dní bola otázna aj povinnosť mať zástupcu. Podľa...
Zdroj: User Admin
Registrácia zamestnancov v Holandsku

Registrácia zamestnancov v Holandsku

Holandsko je ďalšou krajinou po Rakúsku, Nemecku a Francúzsku, ktorá od 1. marca 2020 zavádza elektronickú registráciu zamestnancov. Zodpovedným orgánom je Ministerstvo sociálnych vecí a zamestnanosti v Holandsku, ktoré celý systém vytvorilo. Povinnosť hlásenia zamestnancov sa od marca bude týkať vodičov, ktorí na území Holandska vykonávajú kabotáž a vodičov, ktorí majú na tomto...
Zdroj: User Admin
Holandsko: Minimálna mzda

Holandsko: Minimálna mzda

Podľa dostupných informácií by mal zákon o minimálnej mzde v Holandsku platiť od 1. 1. 2017. Pravidlá sa týkajú iba kabotážnej dopravy. Tranzitnej dopravy sa pravidlá netýkajú. Ostatné druhy prepráv budú zahrnuté až od roku 2018. Podľa predbežných informácií bude vyžadovaný zástupca na území Holandska, ale zatiaľ sa toto pravidlo uplatňovať nebude....
Zdroj: User Admin
Holandsko: Uzavretý most Merwede

Holandsko: Uzavretý most Merwede

Z bezpečnostných dôvodov je most Merwede vedúci cez rieku Boven-Merwede uzavretý pre všetky vozidlá nad 3,5t. Most je dôležitým článkom diaľnice A27 spojujúci mesto Breda a Utrecht. Porušenie uzávierky je penalizované sumou 230 €. Obchádzkové trasy sú vyznačené dopravným značením priamo na mieste. V prílohe môžete nájsť informačný leták v štyroch jazykoch s mapou obchádzkových...
Zdroj: User Admin
Holandsko: Dopravné obmedzenie v meste Breda

Holandsko: Dopravné obmedzenie v meste Breda

Mesto Breda plánuje stavebné práce na “Backer en Ruebweg“ medzi zjazdami z diaľnice "Breda-Noord" (A16 / E19) a križovatkou s "Westerhagelaan". Stavebné práce sa uskutočnia v blízkosti medzinárodnej autobusovej zastávky "Breda-Prinsenbeek". Tieto práce sú plánované na tri etapy a budú značené žltými páskami. Zavedenie obchádzky od 1. do 6. augusta a od 10. do 23....
Zdroj: User Admin
Holandsko: Deň kráľovnej v Amsterdame

Holandsko: Deň kráľovnej v Amsterdame

30.4. sa bude v Amsterdame konať Deň kráľovnej. Očakáva sa približne 1 milión návštevníkov a z tohto dôvodu bude centrum mesta uzavreté pre osobné vozidlá a autobusy. Parkoviská pre autobusy sa budú nachádzať na okraji mesta: Amsterdam Zuidoost (juhovýchod) a Amsterdam Noord (sever). Vodiči, ktorý sa budú nachádzať na obchvate v Amsterdame musia sledovať tabule...
Zdroj: User Admin
Holandsko: Dočasné uzavretie parkoviska/Náhradné parkoviská

Holandsko: Dočasné uzavretie parkoviska/Náhradné parkoviská

V súvislosti s informáciou z 15. júna 2009 o dočasnom uzavretí parkoviska vo Venlo, ktoré sa nachádza na A67 -diaľnici E34 v smere Nemecko-Holandsko v období od 1. septembra do 2. decembra 2009, bola nám poskytnutá doplňujúca informácia.   Vodiči môžu použiť náhradné parkoviská:   - dočasné parkovisko Trade West...
Zdroj: User Admin
Holandsko: Uzávierka tunelov

Holandsko: Uzávierka tunelov

Z dôvodov cestných prác budú uzavreté diaľničné tunely medzi Swalmenom a Roermondom na diaľnici A73 pre všetky vozidlá od piatku 17. júla od 21,00 do pondelka  20. júla do 6,00h.Dopravné značenie bude informovať o obchádzkach.
Zdroj: User Admin
Holandsko: Dočasné obchádzky

Holandsko: Dočasné obchádzky

Od 16. júla 2009 od 20,00h do 20. júla 2009 do 16,00h bude uzavretá cesta A67 v smere z Antverp od križovatky v Hogt. Vozidlá prichádzajúce v smere z Antvrep musia použiť výjazd č. 31 na A2 Veldhoven-Sud. Predpokladajú sa zápchy počas dopravných špičiek v piatok popoludní a v pondelok...
Zdroj: User Admin
Holandsko: Nízkoemisné zóny

Holandsko: Nízkoemisné zóny

Niekoľko holandských miest už zaviedlo alebo v blízkej budúcnosti zavedie na svojom území nízkoemisné zóny. Pre nákladné vozidlá, registrované mimo Holandska sa opatrenie týchto nízkoemisných zón nebude vzťahovať najmenej do 1. januára 2010.
Zdroj: User Admin
Holandsko: Nové dopravné označenie

Holandsko: Nové dopravné označenie

Ministerstvo dopravy v Holandsku nás informovalo, žeod 21 marca 2009 bude zavedené nové dopravné značenie, označujúce bezpečnéparkovacie plochy. Momentálne sú stanovené 3 kategórie parkovacích plôch:  Kategória 1 - bezpečné parkovacie plochy na diaľniciKategória 2 - oplotené parkovacie plochy a parkovacie plochyso zábranamiKategória 3 – podobné ako kategória 2 doplnená o ochranua kontrolu príjazdu Prvá dopravná...
Zdroj: User Admin
Holandsko: Nízkoemisná zóna

Holandsko: Nízkoemisná zóna

ITD nás informovalo, že vo viacerých holandských mestách (Amsterdam,Den Haag, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven, Breda, Den Bosch, Tilburg a Maastricht)je zavedená nízkoemisná zóna. Do 1.jula 2009 sa toto obmedzenie nevzťahuje na zahraničné vozidlá.
Zdroj: User Admin