Poľsko - sprísnenie cestných kontrol

Poľsko - sprísnenie cestných kontrol

Poľsko - sprísnenie cestných kontrol

 4. novembra 2019 bola v Poľsku schválená novela Zákona o cestnej premávke, ktorá stanovuje aj postup ako má cestná kontrola prebiehať. Za porušenie tohto postupu môže byť uložená aj pokuta. Tieto zmeny sa týkajú vodičov nákladných ale aj osobných vozidiel.

Zmeny:

- pokuta uložená na mieste pri cestnej kontrole môže byť 500 zlotých v prepočte približne 120 eur, v súdnom konaní 3 000 zlotých v prepočte približne 720 eur

- na príkaz zastavenia vozidla musia vodiči zastaviť a stále držať ruky na volante. Vypnutie motora a zapnutie núdzových svetiel vykoná vodič až potom, čo mu policajt dá ďalší pokyn.

- polícia môže zastaviť vozidlo kdekoľvek, pokiaľ nie je tým ohrozená cestná premávka. Môže tak urobiť i na mieste zákazu zastavenia, na chodníku, zastávke hromadnej dopravy, a podobne.

- polícia môže evidovať stav tachometra a ten zaznamenať do centrálneho systému evidencie vozidiel. To sa vzťahuje tiež na vozidlá, ktoré sú prevážané na ťažných zariadeniach.

- v prípade pochybností má polícia oprávnenie vydať príkaz k podrobeniu vozidla detailnejšej technickej kontrole. Kontrolu tachometra je oprávnený vykonať príslušník polície, inšpektor inšpektorátu cestnej dopravy, príslušník vojenskej polície, pohraničnej stráže a daňového úradu.

- inšpektori životného prostredia sú rovnako v prípade akýchkoľvek pochybností oprávnení odstrániť zaisťovacie plomby na prevážanom náklade a kontrolovať vozidlá prevážajúce odpad. O porušení plomby a vydanie náhradnej plomby vydá kontrolný orgán správu. Jej originál musí byť vo vozidle pre prípad ďalšej kontroly.

- vodiči sú povinní vytvárať záchranársku uličku a zipsovať. V Poľsku majú vodiči, ktorí chcú odbočiť na hlavnú cestu, kde je kolóna, prednostné právo sa zaradiť aj keď podľa dopravného značenia prednosť jazdy nemajú


Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020