Portugalsko pristúpilo k Protokolu e-CMR

Portugalsko pristúpilo k Protokolu e-CMR

Portugalská vláda dňa 26. septembra 2019 pristúpila k Protokolu e-CMR. Udalo sa tak v dôsledku intenzívnej práce na medzinárodnej a vnútroštátnej úrovni pod vedením IRU v spolupráci s portugalským združením ANTRAM.

Zámerom portugalskej vlády je úplne odstrániť papierovú formu dopravných operácií. Elektronická CMR umožní prevádzkovateľom dopravy, zasielateľským spoločnostiam ako aj vodičom namiesto tradičnej papierovej formy používať elektronický formát nákladného listu.

Pristúpenie k e-CMR má nesporné výhody, vrátane dôslednejšej kontroly prepravovaných zásielok, zvýšenia efektívnosti a zníženia nákladov.


Zdroj: IRU

Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020