Dotazník pre cestných dopravcov

Dotazník pre cestných dopravcov

Ministerstvo dopravy a výstavby SR zisťuje potenciál Slovenskej republiky v oblasti rozvoja intermodálnej prepravy v EÚ s cieľom vytvoriť predpoklady pre posilnenie environmentálnych a nákladovo efektívnejších spôsobov prepravy. V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme osloviť s žiadosťou o vyplnenie krátkeho dotazníku, ktoré Vám nezaberie viac ako 5 minút. Vyplnený dotazník prosím zašlite na e-mailovú adresu: sekretariat@cesmad.sk najneskôr do piatka 19. júla 2019. Dotazník nájdete v prílohe.

Práve Váš názor je dôležitý pre identifikáciu možností rozvoja viacdruhovej prepravy tovarov v SR.

Ďakujeme za Váš čas.


Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020