ČESMAD Slovakia sa dohodol s ministrom financií na konštruktívnych riešeniach

ČESMAD Slovakia sa dohodol s ministrom financií na konštruktívnych riešeniach

V stredu 8. januára predstavitelia Ministerstva financií Slovenskej republiky (MF SR) minister Ladislav Kamenický a štátna tajomníčka Dana Meager na základe žiadosti združenia prijali zástupcov ČESMAD Slovakia prezidenta Pavla Jančoviča, I. viceprezidenta Pavla Piešťanského, II. viceprezidenta Pavla Hudáka a generálneho tajomníka Ivana Ruska.

Náročné a takmer trojhodinové vyjednávanie prinieslo konštruktívny posun v pozícií rokujúcich strán.

Bola dosiahnutá rámcová dohoda v kľúčových legislatívnych návrhoch ČESMAD Slovakia – v prvom rade novela zákona č. 595/2003 Z. z . o dani z príjmov. Konkrétne ide o zmenu v zdaňovaní vreckového pri pracovných cestách. Touto legislatívnou zmenou by sa zrušilo zdaňovanie vreckového, ktorého cieľom je nahradiť zamestnancom a teda aj vodičom výdavky, ktoré im vzniknú v súvislosti s výkonom práce mimo svojho stáleho pracoviska. Týmto by sa podstatne zvýšila konkurenčná pozícia slovenských cestných dopravcov na trhu v európskom kontexte.

Ďalším kľúčovým bodom rokovania bol návrh novely zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel. Rokujúce strany prijali predbežný a rámcový konsenzus, že sadzba uvedenej dane by mohla byť znížená v priemere o 12.5 %, v závislosti od kategórie vozidiel, počtu náprav, hmotnosti a pod. Uvedené zníženie považujú zástupcovia združenia za nízke a ako úvodnú vyjednávaciu pozíciu ministerstva a budú o ňom ešte ďalej rokovať.

Rokujúce strany sa dohodli, že Ministerstvo financií pripraví vo veľmi krátkom čase analytický prepočet finančných dopadov uvedených zmien na štátny rozpočet. Zároveň ministerstvo skoncipuje konkrétny legislatívny návrh tak, aby mohol byť otvorený legislatívny proces. Určujúcim je termín rokovania Národnej Rady SR 21. januára 2020, kedy by obidva návrhy mohli byť predložené na prijatie.

Konkrétna forma legislatívneho procesu bude predmetom rokovania na úrovni lídrov politických strán a predpokladá zásadný konsenzus.

Rokujúce strany v neposlednom rade riešili problematiku mýtneho systému, konkrétne návrh novely zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta. ČESMAD Slovakia navrhuje zníženie sadzieb mýta pre najekologickejšie vozidlá v emisných triedach Euro V, VI a EEV. Zároveň navrhujeme, aby sa zľavy zo sadzieb mýta rátali od prvého prejazdeného kilometra spätne a mnohé ďalšie.

Tento bod ostáva naďalej otvorený a rokujúce strany sa sústredia na zrušenie zdaňovania vreckového a zníženie dane z motorových vozidiel.

Ako uviedol prezident združenia Pavol Jančovič: „systémový tlak, ktorý cestní dopravcovia vyvíjajú s cieľom zlepšenia podnikateľského prostredia na Slovensku, naďalej trvá. ČESMAD Slovakia deklaruje, že tieto kľúčové a pre sektor cestnej dopravy systémové zmeny je potrebné prijať na rokovaní Národnej Rady SR v termíne 21. januára 2020.“

Uvedený rámec zhody dosiahli zástupcovia ČESMAD Slovakia napriek skutočnosti, že zástupcovia Únie autodopravcov Slovenska zbytočne eskalovali napätie svojim odmietaním konštruktívnych návrhov a predčasne opustili rokovaciu miestnosť.

„Domnievame sa, že deklarovať na ulici, že chceme rokovať avšak následne demonštratívne odísť z rokovania s kľúčovým ministrom financií je negatívnym signálom voči dopravcom, ktorí stále sú v uliciach Bratislavy, ako aj na iných miestach Slovenska. Máme za to, že len odborné, na faktoch a analytických prepočtoch založené rokovania môžu priniesť výsledky,“ zhodli sa po rokovaniach s ministerstvom všetci zástupcovia ČESMAD Slovakia.


Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020