CELOSLOVENSKÉ STRETNUTIE: ČESMAD pozýva všetkých cestných dopravcov do B. Bystrice

CELOSLOVENSKÉ STRETNUTIE: ČESMAD pozýva všetkých cestných dopravcov do B. Bystrice

Vážení dopravcovia,
vo štvrtok 9.1.2020 vo večerných hodinách zasadalo mimoriadne Prezídium Združenia cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia v Banskej Bystrici. Na základe uznesenia z Prezídia ČESMAD Slovakia pozýva nielen svojich členov, ale aj všetkých cestných dopravcov na spoločné stretnutie, osobitne aj zástupcov Únie autodopravcov Slovenska s cieľom zjednotenia pozície pri legislatívnych návrhoch, ktoré boli zo strany Ministerstva financií SR (MF SR) včera ponúknuté.
 
Celoslovenské stretnutie sa uskutoční 11. januára 2020 o 10:30 hod v hoteli Dixon na Švermovej 32 v Banskej Bystrici. Pri registrácii je potrebné, aby sa dopravca identifikoval IČO-m dopravnej spoločnosti, ktorú zastupuje. Stretnutie bude prebiehať na odbornej úrovni, pričom sú vítaní výlučne cestní dopravcovia na Slovensku.
 
Cieľom spoločného stretnutia je zjednotiť a presne formulovať stanovisko k legislatívnym návrhom a ich dopadom na sektor cestnej dopravy, ktoré boli rokované s relevantnými politickými predstaviteľmi a zástupcami  MF SR, resp. MDV SR. Po stretnutí dopravcov v sobotu 11. januára 2020 bude združenie sledovať vývoj legislatívneho procesu a prijme ďalšie kroky, s očakávaním na výsledky januárovej schôdze (21.01.2020) Národnej rady SR, ktorá sa má kľúčovými legislatívnymi návrhmi zaoberať.
 
Ministerstvo financií na základe rokovania so združením ČESMAD Slovakia ponúka autodopravcom zníženie sadzieb dane z motorových vozidiel pre kamiónovú dopravu. Zároveň sa zaviazalo k riešeniu zdaňovania vreckového pri pracovných cestách. Tieto legislatívne návrhy predloží na januárovú schôdzu (21.01.2020) do Národnej rady SR.
 
Naďalej zostáva otvorená agenda sadzieb mýta a zliav z týchto sadzieb v zmysle nariadenia vlády č. 497/2013 Z. z.
 
Združenie ČESMAD Slovakia si uvedomuje svoju zodpovednosť najrešpektovanejšieho a najväčšieho združenia cestných dopravcov na Slovensku. Je presvedčené, že uvedené celoslovenské stretnutie cestných dopravcov prispeje k upokojeniu aktuálnej situácie, zjednotí požiadavky cestných dopravcov a prispeje k požadovaným legislatívnym zmenám, ktoré MF SR avizuje.

Tešíme sa na vašu účasť!


Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020