ČESMAD oceňuje riešenie zníženia dane z motorových vozidiel a zliav zo sadzieb z mýta

ČESMAD oceňuje riešenie zníženia dane z motorových vozidiel a zliav zo sadzieb z mýta

Po včerajšom rokovaní autodopravcov s premiérom Petrom Pellegrinim naďalej zostáva otvorená agenda nezdaňovania vreckového pri služobných cestách. ČESMAD víta dohodu pri dvoch bodov z troch.
 
V pondelok 13. januára 2020 prijal premiér Peter Pellegrini zástupcov ČESMAD Slovakia a Únie autodopravcov Slovenska spoločne s ministrom financií Ladislavom Kamenickým, ministrom dopravy Árpádom Érsekom, ministerkou vnútra Denisou Sakovou, ministrom práce Jánom Richterom a prezidentom Policajného zboru Milanom Lučanským.
 
ČESMAD Slovakia považuje včerajšie rokovanie za úspešné. „Dlhé roky cestní dopravcovia prešľapovali na mieste a nevedeli sa posunúť ďalej. Ďakujeme pánovi premiérovi a zástupcom vlády za konštruktívny prístup. Z troch požiadaviek, ktoré dopravcovia mali (pozn.: zníženia dane z motorových vozidiel, zrušenie zdaňovania vreckového pri pracovných cestách a zavedenia výrazných zliav zo sadzieb mýta od 1. km spätne), považujeme za dohodnuté zľavy zo sadzieb mýta už od prvého kilometra a výrazné zníženie dane z motorových vozidiel. Už dnes máme dohodnuté stretnutie na ministerstve financií a veríme, že sa nám podarí niektorý z komunikovaných variantov presadiť,“ povedal po spoločnom rokovaní prezident ČESMAD Slovakia Pavol Jančovič.
 
„Zatiaľ sme nenašli riešenie pri požiadavke zrušenia zdaňovania vreckového,“ vyhlásil Jančovič, ďalej však doplnil prečo vypadlo riešenie problematiky zdaňovania vreckového. „Tým, že sa na januárovej schôdzi neotvorí zákon o dani z príjmov, tak sa nedá aktuálne na Národnej rade SR pripomienkovať zrušenie zdaňovania vreckového pri pracovných cestách,“ vysvetlil ďalej Jančovič. „Naša požiadavka bola kompenzovať v súčasnosti legislatívne nerealizovateľné zrušenie zdaňovania vreckového formou zmeny sadzieb cestovných náhrad pre Českú republiku a Slovensko,“ podotkol Pavol Jančovič. Ministri financií a práce boli poverení zaoberať sa touto problematikou a predložiť návrh konkrétneho riešenia.
 
Premiér Pellegrini prisľúbil vytvorenie spoločnej pracovnej skupiny zložené zo všetkých zástupcov dotknutých ministerstiev a dopravcov, s cieľom zaoberať sa potrebami a požiadavkami dopravcov a tie priamo predkladať kompetentným ministrom, aby sa zabránilo ignorovaniu problémov cestných dopravcov v budúcnosti. ČESMAD očakáva, že táto pracovná skupina bude funkčná bez ohľadu na politické zloženie vlády.
 
Zástupcovia ČESMAD Slovakia a Únie autodopravcov Slovenska budú mať zároveň zastúpenie v pracovnej skupine na prípravu nového mýtneho tendra na Ministerstve dopravy a výstavby SR.
 
ČESMAD Slovakia týmto vyslovuje poďakovanie za spoluprácu pri dlhotrvajúcich a náročných vyjednávaniach, ako aj rešpekt zástupcom Únie autodopravcov Slovenska, za konštruktívny prístup smerujúci k výslednej dohode. Súčasný prísľub vlády je pozitívnym príkladom spolupráce a výsledkom spoločného úsilia v tandeme ČESMAD Slovakia a Únie autodopravcov Slovenska.


Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020