Bielorusko: Aktualizácia zoznamu tovarov prednostne vybavovaných colnou správou

Bielorusko: Aktualizácia zoznamu tovarov prednostne vybavovaných colnou správou

Štátny colný výbor Bieloruskej republiky na svojej webovej stránke zverejnil aktualizovaný zoznam tovarov, ktorý podlieha rýchlemu znehodnoteniu (rýchlo sa kaziace tovary), v súlade s článkom 81 Colného kódexu Eurázijskej hospodárskej únie.

Tieto tovary sú colnou správou prednostne vybavované.

Aktualizovaný zoznam nájdete na:

http://www.customs.gov.by/ru/pervoocherednoy_poradok-ru/


Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020