TIR-EPD v Bielorusku obnovené

TIR-EPD v Bielorusku obnovené

Elektronická výmena dát s bieloruskými colnými orgánmi sa obnovila. Predbežné informácie o tovare sa bieloruským colným orgánom zasielajú po uhradení stanoveného poplatku, ktorý sa netýka iba systému TIR, treba ho uhradiť pri všetkých colných vyhláseniach.

V súlade s novou vnútroštátnou legislatívou sa predkladanie EPI bieloruským colným orgánom vykonáva iba na platenej platforme.

Podľa Medzinárodnej únie cestnej dopravy (ďalej len „IRU“) bola aplikácia TIR-EPD prispôsobená novým požiadavkám Rady Eurázijskej hospodárskej komisie na štruktúru a formát predbežných elektronických informácií o tovare (EPI) a obnovená na výmenu správ s colnými orgánmi Bieloruskej republiky.

S cieľom vyhovieť novej požiadavke bieloruských colných orgánov vyvinulo IRU možnosť získať elektronické tokeny (digitálne platobné jednotky) pre 5, 10 a 20 transakcií na predloženie predbežného colného vyhlásenia o tovare prostredníctvom aplikácie TIR-EPD.

Cena balíka 5 transakcií je 60 CHF, 10 transakcií 120 CHF a 20 transakcií 240 CHF.

Funkcia kupovania tokenov v aplikácii TIR-EPD je zatiaľ k dispozícii v angličtine a ruštine, čoskoro budú pridané ďalšie jazyky.


Zdroj: IRU

Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020