Funkčnosť aplikácie TIR EPD v Bielorusku

Funkčnosť aplikácie TIR EPD v Bielorusku

Ako sme už informovali, od začiatku augusta 2019 došlo k obnoveniu funkčnosti aplikácie TIR EPD na území Bieloruska. Prerušenie bolo spojené s prechodom na platený systém, ktorý sa v Bielorusku stal povinný pre zasielanie všetkých elektronických vyhlásení, nielen súvisiacich so systémom TIR.

Pre zasielanie elektronických informácií (vyhlásení) prostredníctvom aplikácie TIR EPD bola odsúhlasená suma 12 CHF pre jedno vyhlásenie. V súčasnej dobe je možné zakúpiť si balík 5, 10 alebo 20 vyhlásení (jednotiek). Cena za 5 jednotiek je 60 CHF, za 10 jednotiek 120 CHF a za 20 jednotiek 240 CHF. Táto cena je rovnaká aj v prípade, ak sa podáva vyhlásenie s viacerými tovarovými položkami. Pri ostatných colných systémoch sa cena odvíja od počtu tovarových položiek. Stránky v aplikácii TIR EPD týkajúce sa platieb sú zatiaľ iba v anglickom a ruskom jazyku, neskôr bude zabezpečený preklad aj do iných jazykov. Faktúru za nákup je možné stiahnuť len v anglickej verzii. V súčasnej dobe bieloruské colné orgány zasielajú iba 2 správy, a to prijatie vyhlásenia s udelením čísla MRN, alebo jeho zamietnutie.

Návod na použitie:

  1. Na nákup jednotiek a kontrolu aktuálneho zostatku môžete použiť príslušné polia na hlavnej stránke aplikácie. Ak chcete pokračovať, kliknite na tlačidlo Приобрести сейчас / Kúpiť teraz“ (pozri červený rámik).

  1. Vyberte počet jednotiek, začiarknite príslušné políčko a odsúhlaste zásady ochrany osobných údajov. Pokračujte v platbe:

Objednávku môžete zrušiť v ktoromkoľvek kroku.

   3. Pre realizáciu platby budete presmerovaní na stránku výberu možností platieb:

      4. Môžete si zvoliť, v akej mene zrealizujete platbu:

     5. Po dokončení platby sa zobrazi Potvrdenie. Kliknutím na ikonu „Späť“ sa vrátite na hlavnú stránku.

V prípade potreby si v tejto fáze môžete stiahnuť faktúru za uvedenú transakciu.

6. Pri podávaní vyhlásenie do Bieloruska sa na stránke colných operácií zobrazí upozornenie na platbu, (na obrázku v červenom rámiku). Ak máte dostatočný počet jednotiek, môžete v podávaní vyhlásenia pokračovať. Ak nie, musíte si ich zakúpiť kliknutím na tlačidlo Приобрести сейчас / Kúpiť teraz“.

7. Pripomenutie na nedostatok kúpených jednotiek sa nachádza aj na stránke zhrnutia všeobecných informácií o preprave (pozri červený rámik). Doplniť si ich môžete kliknutím na tlačidlo Приобрести сейчас / Kúpiť teraz“.

8. V prípade, že potrebujete vyhlásenie do Bieloruska preposlať druhý krát, upozorňujeme, že opätovné zaslanie je takisto spoplatnené sumou 12 CHF.

V takomto prípade treba potvrdiť, či chcete vyhlásenie opätovne poslať (tlačidlo OK), alebo opätovné preposlanie zrušiť.

Keď potvrdíte opätovné zaslanie, zobrazí sa správa – potvrdenie, že vyhlásenie bolo úspešne zaslané.

V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte colné oddelenie združenia.


Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020