Informácie podľa krajín - Slovensko Späť na mapu

Nemecko: Výzva k zákonu o minimálnej mzde

Nemecko: Výzva k zákonu o minimálnej mzde

Združenie ČESMAD Slovakia vyzýva slovenské dopravné spoločnosti, aby sa bránili snahám nemeckých spoločností preniesť zodpovednosť a zvýšené náklady na plecia dopravcov bez toho, aby bola navýšená aj cena za dopravu. Združenie tak robí v súčinnosti s partnerskými združeniam z okolitých štátov, pretože tak spoločne chceme vytvoriť tlak na nemecké úrady. Dôležitým pri uplatňovaní nemeckého...
Zdroj: User Admin
Maďarsko: Kontroly systému EKAER

Maďarsko: Kontroly systému EKAER

Upozorňujeme dopravcov, že v Maďarsku už prebiehajú kontroly zamerané na systém EKAER. Podľa maďarského zákona musí príjemca a odosielateľ každého tovaru, ktorý vchádza na územie Maďarska alebo z neho vychádza, hlásiť colnému úradu informácie o druhu zásielky, adresu nakládky a vykládky, údaje o dopravcovi a vozidle. Všetci odosielatelia a prijímatelia sa musia registrovať do systému EKAER na...
Zdroj: User Admin
Slovensko: Dojazd kamiónov

Slovensko: Dojazd kamiónov

Na základe žiadosti Združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcimi štátnymi sviatkami výnimku zo zákazu jazdy na 24. december 2014 a 6. január 2015. Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku, prichádzajúce na územie...
Zdroj: User Admin
Slovensko: Dojazd nákladných vozidiel

Slovensko: Dojazd nákladných vozidiel

Prezídium policajného zboru neudelilo na sobotu 1. novembra 2014 výnimku na dojazd nákladných vozidiel. Prezídium zamietlo našu žiadosť vzhľadom na to, že v tento deň bude na cestách vysoký počet osobných vozidiel. Tak isto je predpoklad, že na cestách budú jazdiť aj vodiči, ktorý nepoužívajú vozidlo pravidelne. Prezídium policajného zboru vyhovelo...
Zdroj: User Admin
Slovensko: Dojazd kamiónov

Slovensko: Dojazd kamiónov

Na základe žiadosti Združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcimi štátnymi sviatkami výnimku zo zákazu jazdy na 29. augusta a 15. septembra 2014.Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku, prichádzajúce na územie Slovenskej republiky...
Zdroj: User Admin
Uzávierka cesty III/00235

Uzávierka cesty III/00235

Na základe informácií od Okresného úradu v Malackách vám oznamujeme, že cesta III/00235 bude dočasne úplne uzavretá od kilometra 3,750, teda od začiatku obce Láb v smere od Plaveckého Štvrtka. Uzávierka potrvá od 4. 8. 2014 do 31. 8. 2014. Na ceste sa bude rekonštruovať poškodený priepust pod cestou. Hlavná...
Zdroj: User Admin
Dodatkový protokol k Dohovoru o zmluve CMR

Dodatkový protokol k Dohovoru o zmluve CMR

Dávame do pozornosti, že v Zbierke zákonov SR, v čiastke 054/2014 pod číslom  149/2014 Z. z. bolo publikované Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Dodatkového protokolu k Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) týkajúceho sa elektronického nákladného listu.Ministerstvo zahraničných vecí a...
Zdroj: User Admin
Slovensko: Dopravné obmedzenia

Slovensko: Dopravné obmedzenia

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne nás informovalo o dopravných obmedzeniach v súvislosti s konaním 58. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska.   Dňa 05. 06. 2014 (štvrtok) bude cieľ 3. etapy 58. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska na Námestí baníkov v Handlovej v okrese Prievidza. Z dôvodu zaistenia bezpečnosti účastníkov cestnej premávky a účastníkov športového podujatia,...
Zdroj: User Admin
Zákazy jázd počas Veľkonočných sviatkov

Zákazy jázd počas Veľkonočných sviatkov

V prílohe nájdete prehľad zákazov jázd počas Veškonočných sviatkov.
Zdroj: User Admin
Slovensko: Dojazd kamiónov

Slovensko: Dojazd kamiónov

Na základe žiadosti Združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcimi štátnymi sviatkami výnimku zo zákazu jazdy na 18. apríla, 1. mája a 8. mája 2014. Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku, prichádzajúce na územie...
Zdroj: User Admin
Evidencia neprimeraných vysokých pokút a sťažností

Evidencia neprimeraných vysokých pokút a sťažností

Boli ste skontrolovaní v súvislosti s dodržiavaním času jazdy a dôb odpočinku, ale nesúhlasíte s udelenou sankciou? Ak je to tak, môžete dať o tejto skutočnosti vedieť a vyjadriť svoj názor. Spolu s kontrolnými orgánmi v celej EÚ tak môžeme zlepšiť vykonávanie kontrol. Tým, že nám poskytnete detaily svojich skúseností...
Zdroj: User Admin
Slovensko: Dojazd kamiónov

Slovensko: Dojazd kamiónov

Na základe žiadosti Združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcimi štátnymi sviatkami výnimku zo zákazu jazdy na 24. december 2013 a 6. január 2014. Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku, prichádzajúce na územie...
Zdroj: User Admin
Slovensko: Zmeny v systéme elektronického výberu mýta

Slovensko: Zmeny v systéme elektronického výberu mýta

S účinnosťou od 1. januára 2014 vstúpia do platnosti viaceré legislatívne zmeny, ktoré budú mať priamy vplyv na užívanie vymedzených úsekov ciest vozidlami s hmotnosťou nad 3,5 t s povinnosťou úhrady mýta. V tejto súvislosti Prevádzkovateľ elektronického mýtneho systému pripravil túto špeciálnu sekciu mýtneho internetového portálu, v rámci ktorej uvádza...
Zdroj: User Admin
Slovensko: Výzva na zmenu registračných údajov vozidiel

Slovensko: Výzva na zmenu registračných údajov vozidiel

Vláda Slovenskej republiky pripravuje nariadenie, ktoré pravdepodobne s účinnosťou odo dňa 01.01.2014 upraví, okrem iného, existujúce rozdelenie emisných tried do emisných skupín.Vozidlá s emisnou triedou EURO III a EURO IV by mali byť zaradené do jednej skupiny EURO III, IV a vozidlá s emisnou triedou EURO V a vyššie by...
Zdroj: User Admin
Slovensko: Stanovisko MDVRR k výberu správnych poplatkov

Slovensko: Stanovisko MDVRR k výberu správnych poplatkov

Informácie nájdete v prílohe.
Zdroj: User Admin
Slovensko: Dojazd kamiónov

Slovensko: Dojazd kamiónov

Na základe žiadosti Združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcim sviatkom výnimku zo zákazu jazdy na 1. november 2013. Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku, prichádzajúce na územie Slovenskej republiky z niektorých zo susedných štátov,...
Zdroj: User Admin