Informácie podľa krajín - Slovensko Späť na mapu

Slovensko: Pevná montáž palubných jednotiek

Slovensko: Pevná montáž palubných jednotiek

Prevádzkovateľ elektronického systému výberu mýta na Slovensku, spoločnosť SkyToll, a. s., rozposiela v týchto dňoch dopravcom listy, v ktorých ich informuje, že pri platení systémom post-pay, t. j. spätne na základe mesačnej faktúry, sú podľa Mýtneho poriadku povinní zabezpečiť okrem bankovej záruky do svojich vozidiel pevnú montáž, na ktorú sa...
Zdroj: User Admin
Slovensko: Informácie o povodniach

Slovensko: Informácie o povodniach

- trasy medzi Krompachami-Hornádskym- Levočou a Spišskou Novou Vsou- Spišským Hrušovom a Vitkovcami-  Hnilcom, Jaklovcami, Gelnicou , Kolinovcami, Kľuknavou a Štefanskou  Hutou a  Smižanmi, Uvedené úseky ciest sú neprejazdné pre zosuvy pôdy, popadané stromy a povodňami.     Pre vysokú hladinu Moravy sú uzavreté hraničné priechody na Záhorí v smere do Rakúska....
Zdroj: User Admin
Slovensko: D1 Ladce – Sverepec  a D1 Vrtižer – Hričovské Podhradie

Slovensko: D1 Ladce – Sverepec a D1 Vrtižer – Hričovské Podhradie

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  informuje motoristickú verejnosť o úplnej uzávierke diaľničných úsekov D1 Ladce – Sverepec  (od križovatky Beluša) a D1 Vrtižer – Hričovské Podhradie (od križovatky Bytča) v čase od 7:00 hod. dňa 29.05.2010 (sobota) do sprevádzkovania úseku diaľnice D1 Sverepec – Vrtižer dňa 31.05.2010 (pondelok).   Obchádzková trasa bude vedená po...
Zdroj: User Admin
BRATISLAVA: Zo Starého mosta od soboty vylúčia všetku dopravu

BRATISLAVA: Zo Starého mosta od soboty vylúčia všetku dopravu

Od polnoci v sobotu 15. mája bude z bratislavského Starého mosta cez Dunaj vylúčená všetka doprava. Dôvodom je havarijný stav cesty cez most, ktorá sa v niektorých úsekoch začala prepadávať. Situácia je natoľko vážna, že ďalšia doprava by mohla dokonca spôsobiť zrútenie mostnej konštrukcie. Pravidelné merania na moste havarijný stav...
Zdroj: User Admin
Slovensko: R1 bude v oblasti križovatky Lehota pri Nitre štyri dni neprejazdná

Slovensko: R1 bude v oblasti križovatky Lehota pri Nitre štyri dni neprejazdná

Rýchlostná cesta R1 bude v oblasti križovatky Lehota pri Nitre od 17. mája od 10. h do 20. mája do 20. h úplne uzavretá. Dôvodom je plánovaná betonáž oblúka, nátery oceľovej konštrukcie a vybudovanie cestnej kanalizácie, ktoré si vyžaduje výstavba mostného objektu realizovaná v rámci PPP projektu rýchlostnej cesty R1. TASR informovala dnes...
Zdroj: User Admin
Slovensko: Dojazd kamiónov

Slovensko: Dojazd kamiónov

Na základe žiadosti Združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcim štátnym sviatkom výnimku zo zákazu jazdy na 8. mája 2010, ktorá platí pre dojazd všetkých nákladných vozidiel na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku, prichádzajúcich na územie Slovenskej republiky z niektorých zo...
Zdroj: User Admin
Pokyny pre prevádzkovateľov vozidiel bez povinnosti platiť mýto

Pokyny pre prevádzkovateľov vozidiel bez povinnosti platiť mýto

Prevádzkovateľ elektronického mýtneho systému v Slovenskej republike, spoločnosť SkyToll, a. s., oznámila skutočnosť, že 15. apríla 2010 nadobudol účinnosť zákon č. 144/2010 Z. z., ktorý upravuje kategórie motorových vozidiel podliehajúcich povinnosti úhrady mýta, a to takto: „Za užívanie vymedzených úsekov ciest motorovými vozidlami s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t alebo jazdnými súpravami s...
Zdroj: User Admin
Slovensko: Povolenie na dojazd 2. apríla 2010

Slovensko: Povolenie na dojazd 2. apríla 2010

Na základe žiadosti Združenia ČESMAD Slovakia vydalo Prezídium Policajného zboru SR povolenie všeobecnej výnimky zo zákazov jázd pre nákladné vozidlá (§ 39 zákona NR SR 8/20009) na 2. apríla 2010 v súvislosti s nadchádzajúcimi veľkonočnými sviatkami. Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách 1. triedy a cestách pre medzinárodnú...
Zdroj: User Admin
R1 pri Nitre bude počas víkendu uzatvorená

R1 pri Nitre bude počas víkendu uzatvorená

Rýchlostná komunikácia R1 v oblasti križovatky Lehota pri Nitre bude počas najbližšieho víkendu uzatvorená. Úplná uzávierka cesty v obidvoch smeroch sa začne v sobotu 20. marca od ôsmej hodiny a potrvá do nedele 21. marca do 20.00 hodiny. Obchádzková trasa v smere z Bratislavy do Nitry povedie cez obce Veľké...
Zdroj: User Admin
Legislatívne zmeny v cestnej doprave

Legislatívne zmeny v cestnej doprave

Ako informovalo Združenie cestných dopravcov ČESMAD Slovakia, Národná rada Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 3. marca 2010 okrem iného schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon zmenil a doplnil...
Zdroj: User Admin
Zhodnotenie práce ČESMAD Slovakia pri zavádzaní elektronického mýta v SR

Zhodnotenie práce ČESMAD Slovakia pri zavádzaní elektronického mýta v SR

Účelom priloženého prehľadu je objasniť všetkým členom nášho združenia, čo, kedy a akým spôsobom naše združenie riešilo, navrhovalo, resp. čo sa nám podarilo vyrokovať.  
Zdroj: User Admin
Slovensko: Kategórie motorových vozidiel podliehajúcich mýtu

Slovensko: Kategórie motorových vozidiel podliehajúcich mýtu

V prílohe uvádzame kategórie motorových vozidiel, ktoré v súlade s platnou legislatívou podliehajú plateniu mýta.  
Zdroj: User Admin
Slovensko: Výnimka zo zákazu jazdy

Slovensko: Výnimka zo zákazu jazdy

Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcim štátnym sviatkom udelilo výnimku zo zákazov jázd pre nákladné vozidlá, ktorá povoľuje všeobecnú výnimku z ustanovenia § 39 ods. 1,2 zákona na 6. januára 2010. Výnimka platí pre nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách a na cestách I. triedy na území Slovenskej republiky.
Zdroj: User Admin
Zníženie ceny za pevnú montáž

Zníženie ceny za pevnú montáž

V dôsledku zefektívnenia celého systému, úpravou podmienok zmluvy medzi ČESMAD Slovakia a SkyToll, a. s., a tiež vplyvom výrazného záujmu o pevnú montáž zo strany dopravcov došlo s platnosťou od 30.12.2009 k zníženiu ceny za pevnú montáž palubných jednotiek na 111,90 eura bez DPH. Pôvodná cena pevnej montáže do jedného...
Zdroj: User Admin
Slovensko: Dojazd kamiónov

Slovensko: Dojazd kamiónov

Na základe žiadosti Združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcou sériou štátnych sviatkov výnimku zo zákazov jázd pre nákladné vozidlá (§ 39 zákona NR SR 8/20009) na 24. decembra 2009, ktorá platí pre dojazd všetkých nákladných vozidiel na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá, cestách I. triedy a...
Zdroj: User Admin
Zákon č. 488/2009

Zákon č. 488/2009

V Zbierke zákonov SR vyšiel zákon č. 488/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zdroj: User Admin