Poplatky za používanie cestnej siete

Vo Švédsku obecne nie sú vyberané žiadne dane a poplatky za využívanie ciest a diaľníc od zahraničných autobusobv.

Most Øresund16 km dlhý most medzi Dánskom a Švédskom

Dánskom a Švédsko Mosty Skuru, Motala a Sundsvall

Poplatk za vjazd pre autobusy je vyberaný v nižšie uvedených mestách a komunikáciach:

  • Štockholm a Göteborg,
  • na diaľnici Essingeleden (E20, obchbat Štokholmu).

 


Zdroj: Øresundsbron

Posledná aktualizácia: 29. 04. 2024