Karanténne a preventívne opatrenia proti šíreniu COVID-19. Výnimky pre vodičov nákladnej dopravy

Karanténne a preventívne opatrenia proti šíreniu COVID-19. Výnimky pre vodičov nákladnej dopravy

Na  zasadnutí krízového štábu v pondelok 9. marca 2020 boli prijaté preventívne opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu.

Pre všetky ústredné orgány štátnej správy, miestnej samosprávy a verejnej správy aktuálne platí na 14 dní zákaz organizovania akýchkoľvek verejných športových či kultúrnych podujatí.

Od utorka  10. marca začnú preventívne kontroly na všetkých hraničných priechodoch na Slovensku. Na hraničných priechodoch sa vykonávajú náhodné kontroly cestujúcich, motoristi sú povinní prechádzať úsekom hraničného priechodu zníženou rýchlosťou.

Od dnešného dňa  občania SR vracajúci sa z Talianska, Číny, Južnej Kórey a Iránu budú povinní podstúpiť 14-dňovú karanténu - tá sa bude vzťahovať aj na rodinných príslušníkov, ktorí s nimi žijú v jednej domácnosti. Toto opatrenie sa však nevzťahuje na vodičov nákladnej dopravy, ktorí prechádzajú alebo vykonávajú prepravu, nakladanie a vykladanie tovaru v spomínaných krajinách.

Vodičom nákladnej dopravy sa však nariaďuje, aby pri nakladaní a vykladaní tovaru používali respirátory FFP2 alebo FFP3, maximálne obmedzili priamy kontakt s personálom v štáte uvedenom v bode 1  a mali vozidlo vybavené gumenými rukavicami k použitiu podľa potreby a antibakteriálnym gélom k pravidelnému čisteniu rúk.
 
Vodiči sú tiež povinní, aby v prípade akýchkoľvek príznakov chrípkového ochorenia bezodkladne oznámili túto skutočnosť a to telefonicky alebo elektronicky svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý  poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

1.png

2.png

3.png

4.png


Posledná aktualizácia: 10. 03. 2020