Obnovenie prijímania žiadostí o vystavenie tureckých víz

Obnovenie prijímania žiadostí o vystavenie tureckých víz

Konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Tureckej republiky v Bratislave informovalo, že od pondelka 30. marca 2020 obnovuje prijímanie žiadostí o víza pre šoférov vykonávajúcich cestnú nákladnú dopravu.

V rámci prijatých opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 upravili úradné hodiny konzulárneho oddelenia, a to nasledovne: v pondelok, stredu a v piatok od 9:00 do 12:00 hod.

Zdroj: konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Tureckej republiky


Posledná aktualizácia: 06. 04. 2020