Informácie podľa krajín - Turecko Späť na mapu

Zníženie poplatku za vystavenie tureckých viacvstupových víz

Zníženie poplatku za vystavenie tureckých viacvstupových víz

Konzulárne oddelenie Tureckej ambasády v Bratislave oznámilo, že od 1. januára 2020 znižuje poplatok za vystavenie viacvstupového víza zo 190 na 170 EUR. Z tohto dôvodu sa celková cena za viacvstupové turecké vízum vrátane manipulačného poplatku mení z 210,20 na 190,20 EUR. Poplatky za ostatné druhy tureckých víz zostávajú nezmenené.
Zdroj: User Admin
Zmena legislatívy v Turecku týkajúca sa predkladania dokladov o pôvode tovaru k sprievodnému osvedčeniu A.TR

Zmena legislatívy v Turecku týkajúca sa predkladania dokladov o pôvode tovaru k sprievodnému osvedčeniu A.TR

Turecké colné orgány, na základe legislatívnych zmien z konca mája 2019, v súčasnosti požadujú k zásielkam (pri tovaroch podliehajúcich v Turecku obchodno-politickým opatreniam) odosielaných z EÚ do Turecka s osvedčením A.TR, predloženie ako dokladu o pôvode  iba doklad o nepreferenčnom pôvode „CERTIFIKATE OF ORIGIN“. Táto zmena je zdôvodnená tým, že turecká colná správa kontroluje, či nie je dovážaný...
Zdroj: User Admin
Nové nariadenie o kontajneroch v Turecku

Nové nariadenie o kontajneroch v Turecku

Turecko: Nové nariadenie o kontajneroch Turecké ministerstvo colníc a obchodu prijalo Nariadenie o aplikácii Colného dohovoru o kontajneroch, 1972, ktorý ukladá povinnosť podať elektronické vyhlásenie pre kontajnery prepravované do/z Turecka po morských aj cestných komunikáciách. Pre tento účel bola vytvorená špeciálna internetová aplikácia – Elektronický systém registrovania a sledovania kontajnerov, ktorý umožní dopravcom...
Zdroj: User Admin
Podávanie predbežných colných vyhlásení - doplnenie

Podávanie predbežných colných vyhlásení - doplnenie

Podávanie predbežných colných vyhlásení pre tovary vstupujúce do Turecka Generálne riaditeľstvo colníc Turecka poskytlo doplňujúce informácie o podávaní predbežných elektronických vyhlásení, ktoré sú od 25. apríla 2017 povinné pre všetky prepravné operácie vstupujúce do Turecka. Vzhľadom na informáciu poskytnutú zo strany IRU (CAD/GE5149/VZA) o nových požiadavkách pri podávaní elektronických predbežných informácií o tovare...
Zdroj: User Admin
Nové požiadavky uplatňované na prepravy do Turecka

Nové požiadavky uplatňované na prepravy do Turecka

Nové požiadavky uplatňované na prepravy do Turecka Generálne riaditeľstvo colníc Turecka oznámilo, že s účinnosťou od 25. apríla 2017 bude povinné podávanie elektronických predbežných informácií (predbežných vyhlásení) o prepravovanom tovare pre všetky cestné prepravné operácie vstupujúce do Turecka. V tejto súvislosti pripomíname, že pre podávanie predbežných vyhlásení TIR tureckej colnej správe je možné...
Zdroj: User Admin
Turecko: S TIR-EPD jednoduchšie na hraničných priechodoch

Turecko: S TIR-EPD jednoduchšie na hraničných priechodoch

Turecko: S TIR EPD jednoduchšie na hraničných priechodoch   Na tureckom hraničnom priechode v Esendere bol otvorený nový „zelený“ pruh pre TIR-EPD. Turecké záručné združenie TOBB informovalo o fungovaní nového zeleného pruhu pre TIR-EPD v Turecku. Colný úrad v Esendere, na hranici s Iránom (z iránskej strany Serow),  ktorý začal svoju činnosť v septembri 2016,...
Zdroj: User Admin
Žiadosť ohľadom vízovej povinnosti do Turecka

Žiadosť ohľadom vízovej povinnosti do Turecka

Nakoľko vybavenie vízovej povinnosti do Turecka je časovo náročné a samotná platnosť víza je len 6 mesiacov, združenie ČESMAD Slovakia požiadalo oficiálnym listom Ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí JUDr. Miroslava Lajčáka o prerokovanie tejto problematiky s tureckou stranou kvôli predĺženiu doby platnosti víz na 1 rok a skrátenia doby vybavovania potrebných formalít. Takáto úprava...
Zdroj: User Admin
Turecko: Zákaz jazdy na moste Fatiha Sultána Mehmeta

Turecko: Zákaz jazdy na moste Fatiha Sultána Mehmeta

V Turecku bol zavedený zákaz jazdy na moste Fatiha Sultána Mehmeta denne od 6.00 hod. do 10.00 hod. a od 16.00 hod. do 22.00 hod. Tento most cez Bosporskú úžinu je spojnicou medzi Európou a Áziou. Viac informácií nájdete na nasledujúcom odkaze: http://www.cesmad.sk/nakladna-doprava/zakazy-jazd-nakladna-doprava-656/
Zdroj: User Admin
Bulharsko/Turecko: Rekonštrukčné práce na Kapitan Andreevo

Bulharsko/Turecko: Rekonštrukčné práce na Kapitan Andreevo

Informujeme, že na bulharsko–tureckom hraničnom priechode Kapitan Andreevo prebiehajú rekonštrukčné práce, ktoré znižujú jeho kapacitu a spomaľujú vybavovanie vozidiel. Plánovaný koniec rekonštrukcie je stanovený na jún 2014. Bulharský colný úrad radí dopravcom, ktorý nepotrebujú v tomto období veterinárnu ani fytosanitárnu kontrolu, aby využili hraničný prechod Lessovo. Hraničný prechod Lessovo je využitý zatiaľ...
Zdroj: User Admin
Bulharsko/Turecko: Odkláňanie prepráv do Turecka cez grécke hraničné prechody

Bulharsko/Turecko: Odkláňanie prepráv do Turecka cez grécke hraničné prechody

Na základe blokády na hraničných priechodoch Kapitan Andreevo a Lesovo odporúčame slovenským dopravcom využiť Grécko/Turecký hraničný prechod KIPI, kde grécky zastupiteľský úrad na základe žiadosti ČESMAD-u Slovakia požiadal kompetentné úrady o  ústretovosť voči slovenským dopravcom a neukladanie pokút za prekročenie časového limitu na tranzit a zmenu trasy. Riaditeľ Colného úradu KIPI prisľúbil, že...
Zdroj: User Admin
Bulharsko/Turecko: Blokáda na hraničných priechodoch

Bulharsko/Turecko: Blokáda na hraničných priechodoch

10.10.2013 16:00 Tlačové stredisko Ministerstva vnútra v Bulharsku oznámilo, že od 14:00 hod. miestneho času je obnovená prevádzka v plnej kapacite obidvoma smermi  na hraničnom priechode Kapitan Andreevo /BG-TUR/.  Hraničný priechod Lesovo /BG-TUR/ ešte stále nepúšťa kamióny. Osobné vozidlá, mikrobusy a autobusy prechádzajú cez hraničný priechod Lesovo bez obmedzenia. Potvrdil to osobne...
Zdroj: User Admin
Turecko: Dovoz pohonných hmôt

Turecko: Dovoz pohonných hmôt

Do Turecka môže byť dovezené maximálne 550 litrov pohonných hmôt v štandardných nádržiach nákladného vozidla.
Zdroj: User Admin
Turecko: Odloženie pristúpenia k systému T

Turecko: Odloženie pristúpenia k systému T

Z legislatívnych a technických dôvodov Turecko odkladá pristúpenie k Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime medzi krajinami Európskeho združenia voľného obchodu a Európskym hospodárskym spoločenstvom. Účinnosť pristúpenia bola pôvodne naplánovaná na 1. júl 2012. Nový termín zatiaľ nebol stanovený. Predpokladá sa, že Turecko by mohlo pristúpiť k uvedenému dohovoru v novembri tohto roku....
Zdroj: User Admin
Turecko: Zákazy jázd na moste v Istanbule

Turecko: Zákazy jázd na moste v Istanbule

Turecké združenie UND nás informovalo o nových zákazoch jázd na moste Fatih Sultan Mehmet (FSM),  ktorý spája Európu s Áziou. Zákaz sa týka nákladných vozidiel v čase od 7,00h do  10,00h a  od 16,00h do 22,00h. Vozidlá prepravujúce nebezpečný tovar majú povolené prechádzať most v čase od 2,00h do 6,00h.   Upozorňujeme, že cez...
Zdroj: User Admin
Turecko: Nové colné nariadenie týkajúce sa dočasného uskladnenia tovaru

Turecko: Nové colné nariadenie týkajúce sa dočasného uskladnenia tovaru

Od 7. októbra 2009 platí v Turecku nové colné nariadenie týkajúce sa dočasného uskladnenia tovaru (oficiálne oznámenie zo dňa 7. októbra 2009). Podľa predchádzajúceho colného nariadenia bol tovar na základe žiadosti držiteľa karnetu TIR, príjemcu alebo jeho zástupcu umiestnený priamo do verejného alebo súkromného skladu do režimu „dočasného uskladnenia“. Na základe...
Zdroj: User Admin
Turecko: Protestná akcia

Turecko: Protestná akcia

Medzinárodné združenie dopravcov v Turecku (UND), nás informovalo o protestnej akcii, ktorá je organizovaná tureckými dopravcami dňa 1. júla 2008. Jej cieľom je apelovať na problémy odvetvia dopravy. Akcia bude prebiehať na všetkých hraničných priechodoch v čase od 12:00 do 18:00 hod.
Zdroj: User Admin