Pokuty za preťaženie a za porušenie rýchlosti na Ukrajine

Pokuty za preťaženie a  za porušenie rýchlosti na Ukrajine

27. septembra 2019 vstúpila do platnosti vyhláška, ktorá zvyšuje pokuty za niektoré priestupky. Pokuty za preťaženie vozidla sa pohybovali od 20 do 25 eur. Podľa nových úprav bude pokuta závisieť od miery prekročenia maximálnej hmotnosti:

  • Povolená hmotnosť prekročená o 5 – 10 % - 8 500 UAH (320 eur)
  • Povolená hmotnosť prekročená o 11 – 20 % - 17 000 UAH (640 eur)
  • Povolená hmotnosť prekročená o 20 – 30 % - 34 000 UAH (1300 eur)

Zodpovednosť za prekročenie hmotnosti v prípade zahraničného evidenčného čísla nesie osoba, ktorá riadi motorové vozidlo. Nezaplatenie pokuty môže viesť až k zákazu vstupu do krajiny.

Na trase Kyjev – Czop boli Štátnou cestnou agentúrou nainštalované dve automatické vážiace systémy WIM. Aktuálne prebieha ich testovanie v reálnej premávke a ak sa osvedčia, mali by byť v nasledujúcom roku nainštalované na ďalších sto miestach.

Okrem toho došlo k zvýšeniu pokút za prekročenie rýchlosti, a to až na 3 400 UAH (130 eur) z pôvodných 20 eur.


Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020