Požiadajte colnú správu o pridelenie čísla EORI

Požiadajte colnú správu o pridelenie čísla EORI

EORI (Economic Operators´Registration and Identification system) je jedinečný systém registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov a iných osôb, ktoré podnikajú na území EÚ, ako je stanovené v Nariadení (ES) č. 2447/2015.

Tento jedinečný identifikátor slúži na identifikáciu hospodárskych subjektov pri komunikácii s colnými orgánmi členských štátov EÚ bez toho, aby sa tieto hospodárske subjekty museli zaregistrovať v každom členskom štáte, v ktorom vykonávajú svoje podnikateľské aktivity. Každý subjekt, ktorý vstupuje do kontaktu s colnou správou EÚ, musí mať pridelené číslo EORI. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na dopravné spoločnosti.

V Slovenskej republike je registračným orgánom pre číslo EORI finančná správa. Registračným útvarom je oddelenie registrácie a medzinárodnej výmeny informácií o riziku. Bližšie informácie nájdete na stránke finančnej správy: https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/EORI

Subjekty, ktoré doteraz svoju obchodnú činnosť vykonávali výlučne v rámci EÚ a plánujú obchodovať so Spojeným kráľovstvom, musia požiadať Finančné riaditeľstvo SR o pridelenie identifikátora EORI.

Vyzývame dopravcov, aby si pridelenie čísla EORI vybavili v dostatočnom časovom predstihu pred vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ, ktorého termín je nateraz stanovený na 31. októbra 2019.


Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020