Tadžikistan: Pristúpenie k dodatkovému protokolu e-CMR

Tadžikistan: Pristúpenie k dodatkovému protokolu e-CMR

Dňa 9. júla 2019 pristúpila Tadžická republika k Dodatkovému protokolu k Dohovoru CMR o elektronickom nákladnom liste prijatom v Ženeve 20. februára 2008.

Pre Tadžickú republiku nadobudne účinnosť 7. októbra 2019.

V súčasnosti je teda 22 štátov zmluvnými stranami Dodatkového protokolu e-CMR.


Zdroj: IRU

Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020