Zmena vydávajúceho a záručného združenia TIR

Zmena vydávajúceho a záručného združenia TIR

Od 1. januára 2020 došlo v Chorvátsku k zmene vydávajúceho a záručného združenia TIR.

Medzinárodná únia cestnej dopravy IRU oznámila, že s účinnosťou od 1. januára 2020 došlo k zmene chorvátskeho vydávajúceho a záručného združenia TIR. Tieto aktivity prevzala od združenia dopravcov TRANSPORTKOMERC chorvátska hospodárska komora Croatian Chamber of Economy (HGK).

Vedúcou odboru TIR je pani Dunja Resman.

Maximálna výška ručenia na jeden karnet TIR bola na území Chorvátska stanovená na 100 000 EUR.

Kontaktné údaje na komoru:

Croatian Chamber of Economy (HGK)
Rooseveltov trg 2
10000 Zagreb

tel.:       +385 1 4606703
e-mail: dresman@hgk.hr


Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020