Nový mýtny systém v ČR: Palubné jednotky

Nový mýtny systém v ČR: Palubné jednotky
26-tisíc nákladných vozidiel zo Slovenska musí byť nanovo zaregistrovaných
do nového mýtneho systému v Českej republike
 
Po štyroch týždňoch od začiatku registrácie vozidiel do nového elektronického mýtneho systému v Českej republike zaregistrovali slovenskí dopravcovia 8-tisíc nákladných vozidiel. V končiacom mýtnom systéme je pritom registrovaných 26-tisíc vozidiel. Ak sa slovenskí vodiči včas nezaregistrujú a nezabezpečia si nové palubné jednotky, hrozí na prelome roka na hraničných priechodoch do Českej republiky dopravný kolaps.
 
Dopravcovia sú povinní zaregistrovať sa do nového systému a vybaviť vozidlá palubnými jednotkami najneskôr do dňa spustenia nového mýtneho systému, t. j. do 1. decembra 2019. Podmienkou na vyzdvihnutie, resp. zaslanie novej palubnej jednotky je okrem registrácie tiež zloženie vratnej zábezpeky za palubnú jednotku vo výške 2 468 Kč.
 
Výmena palubných jednotiek a povinnosť registrácie je pravdepodobne najväčšou komplikáciou, ktorá dopravcov čaká. Preto je proces registrácie nastavený tak, aby bol pre dopravcov čo najjednoduchší. Hoci sa dopravcovia môžu registrovať už od 22. septembra, zatiaľ splnila svoju povinnosť len malá časť firiem.
 
Registráciu do nového mýtneho systému v Českej republike môžu dopravcovia realizovať prostredníctvom vydavateľov palivových kariet alebo online na www.mytocz.eu. V prípade online registrácie bude dopravcovi nová palubná jednotka zaslaná poštou. Na adresy v rámci Českej republiky, Nemecka, Rakúska, Poľska a Slovenska bude odoslaná zdarma bez platby poštovného. Dopravca musí vždy uhradiť pred odoslaním jednotky vratnú zábezpeku vo výške 2 468 Kč. Registráciu môžu dopravcovia vykonať aj osobne na viac ako 200 obchodných miestach v Českej republike.

Kompletné Informácie o novom mýtnom systéme získajú dopravcovia na webovej stránke www.mytocz.eu alebo na nonstop fungujúcej zákazníckej linke +420 243 243 243.
 
Prehľad kľúčových termínov pre dopravcov

22. septembra 2019
Začiatok tzv. predregistrácie – registrácia vozidiel a ich prevádzkovateľov do nového elektronického mýtneho systému, distribúcia nových palubných jednotiek dopravcom, ktorí sa zaregistrujú; po registrácii musí byť vozidlo stále vybavené palubnou jednotkou starého systému, pričom vo vozidle môže byť spolu s ňou nainštalovaná nová jednotka (mýto sa z nej neúčtuje)
 
1. decembra 2019
Spustenie nového elektronického mýtneho systému – dopravca má od tohto dátumu povinnosť mať na spoplatnených pozemných komunikáciách vozidlo vybavené novou palubnou jednotkou; stará palubná jednotka môže vo vozidle zostať (mýto sa z nej neúčtuje)
 
Základné princípy fungovania mýtneho systému v Českej republike zostávajú aj po prechode na nový mýtny systém bez zmien. Výška poplatku sa odvíja od typu vozidla a vzdialenosti prejdenej po spoplatnených komunikáciách. Povinnosť úhrady mýtneho poplatku sa vzťahuje na minimálne dvojstopové motorové vozidlá s maximálnou povolenou hmotnosťou nad 3,5 tony. K 1. decembru 2019 nedochádza k zmenám v rozsahu spoplatnených komunikácií.

Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020