Oznamy

Nedostatok vodičov - nahlasovanie voľných pracovných miest

Nedostatok vodičov - nahlasovanie voľných pracovných miest

V súvislosti s nedostatkom vodičov uverejňujeme postupu nahlásenia voľných pracovných miest na príslušný úrad...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Držitelia IRU Diploma of Honour pre rok 2015

Držitelia IRU Diploma of Honour pre rok 2015

Zoznam slovenských profesionálnych vodičov, ktorým bol tento rok úspešne schválený a pridelený...
Zdroj: IRU, ECB
 
Problémy s pokutami za preťaženie vozidla

Problémy s pokutami za preťaženie vozidla

V súvislosti so snahou združenia ČESMAD Slovakia o riešenie problémov dopravcov, Vás žiadame o zaslanie informácie, či ste boli pokutovaní zo strany Polície SR za prekročenie maximálnej povolenej hmotnosti vozidiel, v zmysle Zákona č. 8/2009 § 51 Preprava nákladu (1) Pri preprave nákladu sa nesmie prekročiť najväčšia prípustná celková hmotnosť...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Zatvorenie pobočky pre technickú poruchu

Zatvorenie pobočky pre technickú poruchu

Kvôli technickej poruche bude regionálna pobočka združenia v Banskej Bystrici dnes, 14.10.2015, v popoludňajších hodinách zatvorená. Zajtra, t.j. 15.10. 2015, bude prevádzka v klasickom otváracom čase.
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Veková štruktúra vodičov

Veková štruktúra vodičov

V súvislosti s momentálne najvážnejším problémom NEDOSTATKU VODIČOV v cestnej doprave a pripravovanými rokovaniami s ústredím práce, úradmi práce a projektom „Vzdelávania profesionálnych vodičov nákladnej dopravy formou akreditovaného vzdelávania“, si Vás združenie ČESMAD Slovakia dovoľuje požiadať o súčinnosť pri spracovaní aktuálneho stavu vekovej štruktúry vodičov v MKD a MAD do priloženej tabuľky. Zozbierané údaje o vekovej štruktúre nám budú...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Ďeň ČESMAD-u 2015

Ďeň ČESMAD-u 2015

Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Nová webová stránka združenia

Nová webová stránka združenia

Od dnešného dňa sa webová stránka združenia www.cesmad.sk stáva kvalitnejšou, modernejšou, prehľadnejšou a zaujímavejšou. V úplne novom dizajne nájdete všetky informácie, ktoré potrebujete pri činnosti v oblasti cestnej dopravy, ale aj veľa iného. K informácií, ktorú potrebujete, sa teraz dostanete rýchlejšie a jednoduchšie, pretože vieme, že vo svete cestnej dopravy...