Výzva na odkúpenie majetku - odťahových špeciálov a príslušenstva

Výzva na odkúpenie majetku - odťahových špeciálov a príslušenstva

Združenie ČESMAD Slovakia touto cestou informuje, v súlade s výsledkami hlasovania Plenárneho zhromaždenia  a Uznesenia Prezídia, o zámere odpredať techniku používanú pre účel služby ČESMAD Assistance. Prílohy č.1 a č.2 k opätovnej výzve na odkúpenie majetku ČESMAD Slovakia a na poskytovanie asistenčných služieb ČESMAD Assistance nájdete nižšie, aj na webstránke www.cesmad.sk:

Dňa 27. 9. 2018 sa konalo 24. riadne zasadnutie Prezídia združenia ČESMAD Slovakia, na ktorom bolo prijaté Uznesenie č. 231 vo veci asistenčnej služby ČESMAD Slovakia, v zmysle ktorého:      

„Prezídium ČESMAD Slovakia svojím hlasovaním odsúhlasilo model č. 3, ktorý počíta s odpredajom kompletnej techniky prevádzkovateľom asistenčnej služby (aktuálnym alebo iným) a so zachovaním Callcentra ako koordinačného strediska ČESMAD Assistance, ktoré bude zabezpečovať komunikáciu so zákazníkmi. Strediská budú hospodáriť samostatne a budú platiť ČESMAD Slovakia fixný poplatok za služby Callcentra.“

Uvedené Uznesenie č. 231 bolo zároveň potvrdené výsledkami hlasovania prítomných členov združenia, v rámci Plenárneho zhromaždenia ČESMAD Slovakia, konaného dňa 1. 12. 2018 v Demänovskej Doline.

Záujemcovia o odkúpenie majetku - odťahových špeciálov a príslušenstva, majú možnosť uzatvoriť Zmluvu o spolupráci s Callcentrom asistenčnej služby ČESMAD Assistance, ktorej podmienky boli aktualizované a upravené, na základe vyhodnotenia pripomienok záujemcov z prvého kola výzvy na odkúpenie majetku ČESMAD Slovakia a na poskytovanie asistenčných služieb ČESMAD Assistance.

Návrh zmluvy o spolupráci s Callcentrom asistenčnej služby, zašleme všetkým záujemcom o odkúpenie techniky asistenčnej služby.

Aktuálne kúpne ceny vozidiel a príslušenstva sú nasledovné:

ZTP  
Vozidlo EČV Cena vozidla bez DPH stanovená znalcom Cena príslušenstva bez DPH
Trnava MERCEDES BENZ  BA293VF             107 213 €           1 608 €
Nitra IVECO TRAKKER  BA690UX             120 019 €           1 522 €
IVECO DAILY BA794XF                  7 380 €           1 435 €
Zvolen DAF CF BA306VC             113 984 €           1 348 €
Čadca RENAULT Kerax  BA301UZ             125 013 €           1 262 €
Prešov MERCEDES BENZ  BA774VF             125 825 €           1 175 €
Košice IVECO TRAKKER BA640UU             105 455 €           1 088 €

Vaše ponuky o odkúpenie uvedeného majetku ČESMAD Slovakia, môžete zasielať písomnou formou oficiálneho prejavenia záujmu – tzv. Letter of intent (vzor v prílohe č.2) na adresu zeher@cesmad.sk v termíne do 15.9.2020.


Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU

Posledná aktualizácia: 12. 08. 2020