Oznamy

Diskusia na tému Slováci ako vysielaní pracovníci v EU

Diskusia na tému Slováci ako vysielaní pracovníci v EU

Dňa 17. októbra 2017 sa zástupcovia združenia ČESMAD Slovakia zúčastnili diskusie, ktorú organizovala Café Európa v Prešovskom klube Wave. Témou diskusie bolo Slováci ako vysielaní pracovníci EU. Za združenie sa zúčastnili 1. viceprezident združenia Pavol Hudák a generálny tajomník Ivan Rusko. Ďalšími diskutujúcimi boli Jozef Kollár, prezident Konfederácie odborových zväzov SR a Lucia...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Možnosť vyjadriť sa k smernici o vysielaní pracovníkov

Možnosť vyjadriť sa k smernici o vysielaní pracovníkov

Európska komisia po zverejnení návrhu Smernice o vysielaní pracovníkov ho následne predloží na...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
IRU Diploma of Honour 2017

IRU Diploma of Honour 2017

Aj tento rok majú možnosť členské spoločnosti združenia ČESMAD Slovakia nominovať svojich...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Konferencia DOPRAVA 2017 - videozáznam

Konferencia DOPRAVA 2017 - videozáznam

Úvod ku konferencii - príhovor prezidenta združenia ČESMAD Slovakia Ing. Pavla Jančoviča...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Konferencia DOPRAVA 2017

Konferencia DOPRAVA 2017

Odborná konferencia Doprava 2017 uskutoční 25.4. 2017 v bratislavskom hoteli Saffron od 9,00 hod. Odbornými garantmi konferencie sú združenie ČESMAD Slovakia a Zväz autobusovej dopravy. Konferencia je zameraná na aktuálne európske a slovenské problémy v oblasti komerčnej cestnej dopravy z pohľadu nákladných a autobusových dopravných spoločností. Hlavnou témou bude problematika zákonov o minimálnych mzdách, ktoré výrazne zasiahli do...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Zasadnutie západoslovenského regionálneho výboru

Zasadnutie západoslovenského regionálneho výboru

Vážený člen, predseda západoslovenského regionálneho výboru vás pozýva na zasadnutie regionálneho výboru,...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Povinné elektronické schránky pre právnické osoby

Povinné elektronické schránky pre právnické osoby

V zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) došlo od 1. augusta 2016 k aktivácii elektronických schránok, ktorých využívanie bolo doteraz dobrovoľné. Začal sa tým proces aktivácie elektronickej schránky pre každú právnickú osobu, ktorá...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Pozvánka na výročné valné zhromaždenie Transfrigoroute International

Pozvánka na výročné valné zhromaždenie Transfrigoroute International

Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti účasti na výročnom valnom zhromaždení združenia Transfrigoroute International, ktoré sa bude konať v Londýne v čase od 13. do 14. október 2016. Na zhromaždení sa bude diskutovať o aktuálnych problémoch, ktoré trápia odvetvie dopravcov s chladiarenskými vozidlami. Hlavnou témou je dopad Brexitu a zvolenie nového premiéra vo Veľkej Británie. Počas...
Zdroj: Transfrigoroute International