Oznamy

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na kompenzáciu tržieb pre segment osobitnej pravidelnej a príležitostnej osobnej dopravy

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na kompenzáciu tržieb pre segment osobitnej pravidelnej a príležitostnej osobnej dopravy

V pondelok 7. septembra bola vyhlásená Výzva Ministerstva Hospodárstva Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na kompenzáciu tržieb pre segment osobitnej pravidelnej a príležitostnej dopravy. Cieľom je poskytnúť dotáciu na kompenzáciu ekonomickej straty prevádzkovateľov osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy vyvolanej šírením ochorenia COVID-19, vo forme kompenzácie poklesu tržieb, o ktoré prišiel podnik...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Výzva na odkúpenie majetku - odťahových špeciálov a príslušenstva

Výzva na odkúpenie majetku - odťahových špeciálov a príslušenstva

Združenie ČESMAD Slovakia touto cestou informuje, v súlade s výsledkami hlasovania Plenárneho zhromaždenia  a Uznesenia Prezídia, o zámere odpredať techniku používanú pre účel služby ČESMAD Assistance. Prílohy č.1 a č.2 k opätovnej výzve na odkúpenie majetku ČESMAD Slovakia a na poskytovanie asistenčných služieb ČESMAD Assistance nájdete nižšie, aj na webstránke www.cesmad.sk: Dňa 27. 9....
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Opatrenia ÚVZ SR

Opatrenia ÚVZ SR

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) ako príslušný orgán štátnej správy na...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Inventarizácia v predajniach MOTOEXPERT

Inventarizácia v predajniach MOTOEXPERT

Vážení dopravcovia,dovoľujeme si vás informovať, že predajne MOTOEXPERT budú z dôvodu prebiehajúcej inventúry zatvorené podľa nižšie uvedeného harmonogramu.Bratislava - 11. júna a 12. júna 2020Košice – 18. júna a 19. júna 2020Nové Zámky – 22. júna a 23. júna 2020Zároveň oznamujeme, že internetový obchod www.motoexpert.sk, pracuje bez obmedzení a vaše objednávky môžete vybaviť...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Zmena čísla na infolinku združenia

Zmena čísla na infolinku združenia

Jedným z výrazných benefitov, ktorý chce združenie ČESMAD Slovakia stabilne ponúkať svojim členov,...
 
Vozidlo je možné dočasne vyradiť z evidencie už aj elektronicky

Vozidlo je možné dočasne vyradiť z evidencie už aj elektronicky

Na  základe novely zákona o cestnej premávke účinnej od 9. apríla 2020 /par. 143 g/, ktorá reaguje na aktuálnu mimoriadnu situáciu, MV SR sprístupnilo používateľom e-služieb novú službu Žiadosť o dočasné vyradenie vozidla z evidencie.  Ide o typ služby, ktorá si vyžaduje elektronický podpis.Na základe elektronickej žiadosti a po úhrade správneho poplatku 2,50...
 
Ukončenie činnosti regionálnej kancelárie a predajne Motoexpert Nové Zámky k 30. júnu 2020

Ukončenie činnosti regionálnej kancelárie a predajne Motoexpert Nové Zámky k 30. júnu 2020

Vážení členovia, v zmysle Uznesenia Prezídia ČESMAD Slovakia k termínu 30. júna 2020 končí prevádzka regionálnej kancelárie a predajne Motoexpert v Nových Zámkoch. Dôvodom sú ekonomické opatrenia spojené so znížením prevádzkových nákladov združenia. Pozície zamestnancov v Nových Zámkoch boli zrušené na základe Rozhodnutia o organizačnej zmene a od 1.mája 2020 im v zmysle Zákonníka práce plynie výpovedná doba....
 
Upozornenie - ukončenie poskytovania služieb pre dopravcov

Upozornenie - ukončenie poskytovania služieb pre dopravcov

Vážení dopravcovia, členovia združenia, radi by sme vás upozornili na úhradu členského poplatku za rok 2020. Dopravcom, ktorí neuhradia členský poplatok bude od pondelka 27. apríla 2020 pozastavené poskytovanie služieb a benefitov, ktoré im vyplývajú z členstva v združení. Splatnosť faktúry za členstvo v združení bola do 31. marca 2020.Zoznam služieb a benefitov, ktoré budú...