Oznamy

Kompletné výsledky volieb 2016

Kompletné výsledky volieb 2016

Výsledky volieb do prezídia Na plenárnom zhromaždení bolo vydaných 78 hlasovacích volebných lístkov, z čoho bolo odovzdaných a zároveň platných 75 hlasovacích lístkov.  Tri hlasovacie lístky neboli odovzdané.Západoslovenský regiónJančovič Pavol Ing., TOPNAD, a.s., Topoľčany                                  13 733Kováč Marián, TNAD a.s., Trnava                                                    13 153Sádovský Peter Ing., SLOVAK...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Konferencia Doprava a logistika - zľava 30% pre členov zdurženia

Konferencia Doprava a logistika - zľava 30% pre členov zdurženia

Všetci členovia združenia ČESMAD Slovakia si môžu pri registrácií na konferenciu Doprava...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Konferencia Doprava a logistika

Konferencia Doprava a logistika

Na konferencií sa budú riešiť súčasné zásadné problémy a témy oblasti dopravy a logistiky, pri čom jednotlivým témam sa budú venovať odborníci, ktorí danú problematiku priblížia a ponúknu zaujímavé riešenia. 3.5.2016Matador Business Centrum, Bojnícka 3, Bratislava Program konferencie: Blok - Doprava Nákladné vozidlá sú na cestách nechcené – zákazy jázd, sociálna legislatíva...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Bezplatné školenie o zmenách zákonov týkajúciach sa dopravy

Bezplatné školenie o zmenách zákonov týkajúciach sa dopravy

Združenie cestných dopravcov Slovenskej republiky ČESMAD Slovakia organizuje pre svojich členov bezplatné školenie v oblasti zmien zákonov týkajúcich sa podnikateľskej činnosti v doprave: ZMENA ZÁKONA O DANI Z MOTOROVÝCH VOZIDIEL (účinnosť od 1.1.2015 – za zdaňovacie obdobie 2015 je povinnosť použiť prvýkrát nový spôsob výpočtu) ZMENA ZÁKONA O DPH (účinnosť od 1.1.2016) ZMENA ZÁKONA...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Nedostatok vodičov - nahlasovanie voľných pracovných miest

Nedostatok vodičov - nahlasovanie voľných pracovných miest

V súvislosti s nedostatkom vodičov uverejňujeme postupu nahlásenia voľných pracovných miest na príslušný úrad...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Držitelia IRU Diploma of Honour pre rok 2015

Držitelia IRU Diploma of Honour pre rok 2015

Zoznam slovenských profesionálnych vodičov, ktorým bol tento rok úspešne schválený a pridelený...
Zdroj: IRU, ECB
 
Problémy s pokutami za preťaženie vozidla

Problémy s pokutami za preťaženie vozidla

V súvislosti so snahou združenia ČESMAD Slovakia o riešenie problémov dopravcov, Vás žiadame o zaslanie informácie, či ste boli pokutovaní zo strany Polície SR za prekročenie maximálnej povolenej hmotnosti vozidiel, v zmysle Zákona č. 8/2009 § 51 Preprava nákladu (1) Pri preprave nákladu sa nesmie prekročiť najväčšia prípustná celková hmotnosť...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Zatvorenie pobočky pre technickú poruchu

Zatvorenie pobočky pre technickú poruchu

Kvôli technickej poruche bude regionálna pobočka združenia v Banskej Bystrici dnes, 14.10.2015, v popoludňajších hodinách zatvorená. Zajtra, t.j. 15.10. 2015, bude prevádzka v klasickom otváracom čase.
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU