Aktuality

Dojazd kamiónov na Veľký piatok

Dojazd kamiónov na Veľký piatok

Nazáklade žiadosti Združenia ČESMAD Slovakia udeliloPrezídium Policajného zboru SR v súvislostis nadchádzajúcou sériou štátnychsviatkov 10. a 13. apríla 2009 výnimku zo zákazovjázd pre nákladné vozidlá (§ 39zákona NR SR 8/20009) na 10. apríla 2009, ktoráplatí pre dojazd všetkých nákladnýchvozidiel na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá,cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnúpremávku, prichádzajúcich...
 
Tyrolsko: Veľkonočné zákazy

Tyrolsko: Veľkonočné zákazy

IRU nás informovalo, oveľkonočných zákazoch v Tyrolsku na ceste A12 a A13...
Zdroj: IRU, ECB
 
I/15 Domaša rekonštrukcia vozovky

I/15 Domaša rekonštrukcia vozovky

Upozorňujeme,že na ceste I/15 medzi obcami MaláDomaša – Holčíkovce bude vykonaná realizácia...
Zdroj: KÚ, CDPK Žilina
 
Maďarsko: Zákaz predbiehania

Maďarsko: Zákaz predbiehania

Zákaz  predbiehania v MaďarskuV Maďarsku budú od 1. apríla 2009 zavedené nové úseky...
Zdroj: MKFE
 
TIR-EPD Fínsko

TIR-EPD Fínsko

Poskytovateľinternetových služieb Sonera oznámil dočasnéprerušenie oznamovacej služby medzi aplikáciou IRU TIR-EPDa fínskym colným systémom.Fínskyposkytovateľ internetových služieb, ktorý zabezpečujeoznamovaciu službu medzi aplikáciou IRU TIR-EPD a fínskymcolným systémom oznámil, že kvôli údržbea aktualizácii na ich serveroch, oznamovacie služby doa z fínskych colníc bude dočasne prerušené:V sobotu,28.3.2009Medzi12:00 a 20:00 fínskeho času (GMT+ 2 hod)Členskézdruženia sú žiadané, aby informovali svojichDržiteľov...
Zdroj: IRU, ECB
 
Systém TIR v Moldavsku

Systém TIR v Moldavsku

V Kilometri č. 7 sme Vás informovali o colnýchúradoch schválených pre režim...
 
Srbsko: Prísnejšie kontroly

Srbsko: Prísnejšie kontroly

Medzinárodné dopravné fórum ITF a Ministerstvo infraštruktúry Srbska informuje, že od 1....
Zdroj: IRU, ECB
 
Francúzsko-Taliansko: Tunel Mont Blanc

Francúzsko-Taliansko: Tunel Mont Blanc

IRU nás informovalo že, dňa24.marca 2009 v čase od 9:00h do 12:30hsa...
Zdroj: IRU, ECB