Smernice a nariadenia ES

Smernice a nariadenia EÚ v oblasti fungovania trhu cestnej dopravy

Smernice a nariadenia EÚ v oblasti fungovania trhu cestnej dopravy

Smernice a nariadenia Európskej únie v oblasti fungovania trhu cestnej dopravy Smernica Rady 68/297/EHS o štandardizácii opatrení týkajúcich sa bezcolného dovozu pohonných látok v nádrži úžitkových motorových vozidielSmernica Rady 85/347/EHS dopĺňajúca smernicu Rady 68/297/EHS o štandardizácií opatrení týkajúcich sa bezcolného dovozu pohonných látok v nádrži úžitkových motorových vozidiel Hlavným dôvodom...
 
Smernice a nariadenia EÚ v oblasti monitorovania trhu cestnej dopravy

Smernice a nariadenia EÚ v oblasti monitorovania trhu cestnej dopravy

Smernice a nariadenia Európskej únie v oblasti monitorovania trhu cestnej dopravy Nariadenie Rady 1172/98/ES o štatistických výkazoch o preprave tovaru po cesteNariadenie Európskej komisie 2691/1999/ES o pravidlách implementácie nariadenia Rady 1172/98/ES o štatistických výkazoch o preprave tovaru po ceste Cieľom prijatia smernice je potreba porovnateľných, spoľahlivých, zladených, pravidelných a komplexných...
 
Nariadenie Rady č. 1334/2000

Nariadenie Rady č. 1334/2000

Nariadenie Rady č.1334/2000 z 22. júna 2000 stanovujúce režim spoločenstva pre kontrolu exportov položiek a technológie s dvojakým použitím