Smernice a nariadenia ES

Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87

Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87

Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku
 
Colný kódex spoločenstva

Colný kódex spoločenstva

Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva __konsolidované znenie spracované k 1.3.2004 Text nie je právne záväzný ! Obsahhlava 1 __ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 2 __ FAKTORY, NA ZÁKLADE KTORÝCH SA UPLATŇUJE DOVOZNÉ CLO ALEBO VÝVOZNÉ CLO A INÉ OPATRENIA STANOVENÉ VO VZŤAHU...
 
Nariadenie Rady č. 1334/2000

Nariadenie Rady č. 1334/2000

Nariadenie Rady č.1334/2000 z 22. júna 2000 stanovujúce režim spoločenstva pre kontrolu exportov položiek a technológie s dvojakým použitím