Informácie podľa krajín - Slovensko Späť na mapu

Zákon č. 488/2009

Zákon č. 488/2009

V Zbierke zákonov SR vyšiel zákon č. 488/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zdroj: User Admin
Spoplatnená cestná sieť elektronickým výberom mýta

Spoplatnená cestná sieť elektronickým výberom mýta

V Zbierke zákonov vyšla vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky č. 470/2009 ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 413/2007 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta. Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2009.
Zdroj: User Admin
Vyhláška MDPT SR

Vyhláška MDPT SR

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácii vydáva vyhlášku, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách. Celú vyhlášku nájdete na našej webstránke a v Zbierke zákonov.
Zdroj: User Admin
Žiadosti o povolenia CEMT 2010

Žiadosti o povolenia CEMT 2010

MDPT SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, oznamuje, že dopravcovia, ktorí chcú požiadať o povolenie CEMT na rok 2010, musia poslať formulár žiadosti do 25. novembra 2009 poštou na adresu: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 6 , P. O. Box...
Zdroj: User Admin
Odstránenie disproporcie platnosti diaľničných nálepiek

Odstránenie disproporcie platnosti diaľničných nálepiek

Dopravcovia, ktorí si na rok 2009 kúpili na svoje vozidlá s celkovou hmotnosťou od 3,5 do 12 ton a nad 12 ton 9-mesačné diaľničné nálepky a následne 3 mesačné, nebudú musieť napriek disproporcii platnosti diaľničných nálepiek kupovať na posledné dva dni v kalendárnom roku 2009 1-dňové nálepky. Keďže platnosť 9-mesačných...
Zdroj: User Admin
Pezinok - Pezinská Baba: Uzávierka cesty II/503

Pezinok - Pezinská Baba: Uzávierka cesty II/503

Z dôvodu konania medzinárodných automobilových pretekov do vrchu "TATRY DONAU CUP 2009" bude uztvorená cesta II/503 Pezinok - Pezinská Baba v dňoch 6.9. - 7.9. 2009 v čase od 8,00 do 18,00h. Navrhovaná obchádzka bude: Pezinok - Svätý Jur - Bratislava - Stupava - Lozorno a späť.
Zdroj: User Admin
Dunajská Streda:Uzávierka cesty III/5072

Dunajská Streda:Uzávierka cesty III/5072

Z dôvodu usporiadania akcie "Deň obce Malé Dvorníky" bude uzávierka cesty III/5072  (v km cca 2,200 -2,600) v dňoch 29.08.2009 od 11,00h do 31.08.2009 - 08,00h. Navrhovaná obchádzka bude vyznačená prenosným dopravným značením.
Zdroj: User Admin
Komárno: Čiasočná uzávierka cesty I/63

Komárno: Čiasočná uzávierka cesty I/63

Z dôvodu opravy povrchu krytu vozovky bude čiastočná uzávierka cesty I/63 od km 102,045 do km 102,240 v k.ú. Komárno v dňoch od 02.09.2009 do 05.09.2009 denne od 7,00 do 18,00h. Obchádzková trasa nie je potrebná vzhľadom na možnosť premávky vo voľnom jazdnom pruhu.
Zdroj: User Admin
Smolenice: Čiastočná uzávierka cesty III/05127

Smolenice: Čiastočná uzávierka cesty III/05127

Dňa 01.09.2009 od 12,00h do 18,00h bude čiastočná uzávierka cesty III/05127 v km 5,544 až 5,744 v obci Smolenice. Navrhovaná ochádzka bude vedená v zvyšnej časti vozovky a upravená prenosným dopravným značením.
Zdroj: User Admin
Trenčín: Uzávierka cesty I/61

Trenčín: Uzávierka cesty I/61

Z dôvodu relizácie stavby dopravného napojenia z areálu AUTOTRADE na cestu I/61 bude uzavierka cesty I/61 (ul.Bratislavská) v zastavanom území: Trenčín - Hanzlíková v dňoch od 25.8. -25.9.2009. Navrhovaná obchádzka bude vedená v ostávajúcej časti jazdného pruhu o min. šírke 2,75m. Zníženie rýchlosti na 30 km v dĺžke 0,55 km...
Zdroj: User Admin
Nemšová: Uzávierka cetsy II/507

Nemšová: Uzávierka cetsy II/507

Z dôvodu konania 14. Nemšovského jarmoku bude úplná uzávierka cesty II/507 v obci Nemšová dňoch 13.08.2009 od 19,00h  - 15.08.2009 do 16,00h. Navrhovaná obchádzka dopravy (vrátane autobusovej) bude z cesty II/507 od Trenčína odklonená po ceste III/05753 na (ul.SNP), po miestnej komunkácii ul. Slovenskej armády na cestu II/507 (ul.Púchovská) ďalej...
Zdroj: User Admin
Kokava nad Rimavicou: Uzávieka cesty III/526

Kokava nad Rimavicou: Uzávieka cesty III/526

Z dôvodu usporiadania Folklórneho festivalu Koliesko 2009 bude uzavretá cesta III/526 12 v km 0,000-0,170 v obci Kokava nad Rimavicou (ul.Štúrova - od Nám. 1. mája po Park padlých hrdinou) v dňoch 07.08.2009 od 10,00h do 09.08.2008 do 08,00h. Navrhovanou obchádzkou bude cesta II/526 a miestne komunikácie - ul.Sládkovičova, Cintorínska...
Zdroj: User Admin
Stropkov: Dočasná uzávierka I/15

Stropkov: Dočasná uzávierka I/15

Z dôvodu konania 15. ročníka Stropkovského jarmoku bude uzavretá cesta I.triedy I/15 v prieťahu mestom Stropkov km 42,200 až km 43,1000 od križovatky Hlavná-Mlynská po križovatku Hlavná-Krátka v termíne od 30.júla 2009 18,00h do 2. augusta 2009 do 18,00h. Obchádzková trasa        Tranzitná diaľková doprava – zo smeru Vranov nad Topľou...
Zdroj: User Admin
Nitra: Čiastočná uzávierka

Nitra: Čiastočná uzávierka

Z dôvodu opravy povrchu krytu vozovky bude uzávierka cesty I/64 od km 61,136 po km 61,363 na úseku okružnej križovatky v k.ú. Nitra - Dolné Krškany v čase od 01.08.2009 od 7,00h do 31.08.2009 do 22,00h.Obchádzková trasa nie je potrebná vzhľadom na to, že premávka bude vedená vo voľnom jazdnom...
Zdroj: User Admin
Radošovce, Mokrý Háj, Skalica: Úplná uzávierka

Radošovce, Mokrý Háj, Skalica: Úplná uzávierka

Z dôvodu dokončovania stavebných prác pri budovaní kanalizácie v obci Mokrý Háj bude úplná uzávierka cesty III/05110 v km 12,500 -21,00 od 01.08.2009 od 8,00h do 31.08.2009 do 18,00h (dĺžka uzávierky 8,500km, dĺžka obchádzky 14 km). Smer obchádzky bude Radošovce - Skalica - po ceste I/51, II/426; pre osobné vozidlá...
Zdroj: User Admin
Čadca - Čadečka: Čiastočná uzávierka

Čadca - Čadečka: Čiastočná uzávierka

Z dôvodu povrchových úprav po kanalizácii bude čiastočná uzávierka cesty I/11 od km 410,300 po km 411,400 a od km 411,700 po km 411,850 v katastrálnom území Čadca-Čadečkav dňoch 03.-07.2009 - 31.07.2009.Premávka bude riadená pomocou prenosného dopravného značenia do voľného jazdného pruhu so zachovaním šírky min. 3,5m. Pre nadrozmernú prepravu...
Zdroj: User Admin