Informácie podľa krajín - Slovensko Späť na mapu

Slovensko: Otvorenie cesty II/520

Slovensko: Otvorenie cesty II/520

Otvoril sa nový úsekcesty II/520 Nová Bystrica – Oravská Lesná .Cesta je dlhá 9,5 km a obnoví premávku naspojnici medzi Oravou a Kysucami, ktorá bola prerušenávýstavbou vodohospodárskej nádrže NováBystrica. Výstavba komunikácie skráti súčasnútakmer 140 km dlhú obchádzku cez Dolný Kubín,Martin a Žilinu.
Zdroj: User Admin
Trenčín: Uzávierka

Trenčín: Uzávierka

Z dôvodu obnovy krytu vozovky a chodníka na uliciNiva v Trenčíne bude v období od  16.10.2008do 01.12.2008 úplná uzávierka v dĺžke 680m.
Zdroj: User Admin
Slovensko: Výška úhrady za užívanie ciest

Slovensko: Výška úhrady za užívanie ciest

Výška úhrady za užívaniediaľnic a ciest 1.triedy.Toto nariadenie nadobudne platnosť 1.januára 2009Nariadenie 427/2008, ktorým sa ustanovuje výška úhrady zaužívanie vymedzených úsekov, diaľnic a ciest pre motorové vozidlá do 3,5tS celkovou hmotnosťou do 3,5t 1deň mesiac rok                     4,90 €                     9,90 €                     36,50 €  Nariadenie 428/2008,ktorým sa ustanovuje výška úhrady...
Zdroj: User Admin
Kopčany: Úplná uzávierka cesty

Kopčany: Úplná uzávierka cesty

KÚ pre CD a PK námoznámilo,že od 28.10.2008 v čase od 8,00h do 30.10.2008 do18,00h nepretržite bude úplná uzávierka cestyI/02 v km 3,400 v k.ú. Kopčany v mieste železničného priecestia v km67,060 trate Kúty – Skalica.Dôvodomuzávierky je oprava havarijného stavu železničnejpriecestnejkonštrukcie.Navrhovaná obchádzka je v smere z Hlíčana Kúty: Holíč– križovatkaciest...
Zdroj: User Admin
Nitra: Oprava vozovky

Nitra: Oprava vozovky

KÚ pre CD a PK v Nitre námoznámilo, že v dňoch 25.10. a 26.10. 2008 v čase od10,00hod do 18,00hod bude čiastočná uzávierkycesty.Dôvod uzávierky je oprava krytu vozovky na cesteI/64 od km 100,168 do km 100,238 v úseku križovatky, a v úseku od km101,531 do km 101,601v k.ú. mesta Topoľčany.Obchádzková...
Zdroj: User Admin
Tunel Branisko

Tunel Branisko

Tunel BraniskoNárodná diaľničnáspoločnosť informuje motoristickú verejnosť o predčasnomsprejazdnení úseku diaľnice D1 Beharovce – Fričovce(vrátane tunela Branisko).Dnes, t.j. 08.10.2008 (streda) o 15:00hod. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.s viac ako päťdňovým predstihom sprejazdnila úsekdiaľnice D1 Beharovce – Fričovce (vrátane tunelaBranisko).Čiastočná uzávierkamala podľa pôvodného plánu trvať od 08:00 hod.dňa 02.10.2008 (štvrtok) do 24:00 hod. dňa 13.10.2008...
Zdroj: User Admin
Kežmarok: uzávieka cesty

Kežmarok: uzávieka cesty

Krajský úrad pre CD a PKv Prešove nám oznámil,že v dňoch od 6.10.2008 v čase7.00h do 31.10.2008 v čase do 16.00h, bude uzávierka cestyI/67.Dôvod uzávierky je úprava križovatky naceste I/67 a III/06726 v Kežmarku.Navrhovaná obchádzkaje po miestnych komunikáciách,obchádzka jevyznačená dopravným značením.
Zdroj: User Admin
Veľké Rovné: uzávierka

Veľké Rovné: uzávierka

ObÚ pre CD a PK v Žiline námoznámilo,že od 27. 09. 2008 v čase od 12.00 hod. do 28. 09.2008 v čase do 19.00 hod. bude úplná uzávierkacesty cesty II / 541.Dôvodomuzávierky sú Hodové slávnosti v obciVeľké Rovné.Obchádzka bude odklonená namiestnu komunikáciu za riekou Rovnianka po mostnýchobjektoch, na ktorýchje zákaz...
Zdroj: User Admin
Smolenice-Trstín: uzávierka

Smolenice-Trstín: uzávierka

ObÚ pre CD a PK v Trnavenám oznámilo,že od 30.09.2008 v čase od12,00hod. do 23.10.2008 v čase do 12,00hod. bude úplnáuzávierka cesty II/502.Obojsmerná premávka budevedená po súbežne vybudovanej panelovej obchádzke.
Zdroj: User Admin
Holíč: uzávierka

Holíč: uzávierka

Z dôvodu Medzinárodných majstrovstiev Slovenskacestných pretekov historických motocyklov „Holíčsky zámocký okruh“ budeuzávierka ciest č. I/51 – ul. Moyzesova a I/02 – ul. Bernolákovav meste Holíč dňa 27. 09. 2008 od 08 00 hod. do 17 00 hod. Navrhovaná obcházka:  smer od Hodonína doSenice: z cestyI/51 - ul. Sasinkova na okružnej križovatke sa odbočí na MK - ul.Hodonínska...
Zdroj: User Admin
Nitra: oprava vozovky

Nitra: oprava vozovky

KÚpre CD a PK v Nitre,nám oznámil že v dňochod 16.09. do 26.09 v čase od 8.00hod do 18.hod bude bude čiastočnáuzávierka cesty I/66 od km 1,050 do km 1,850.Dôvodomuzávierky cesty je oprava povrchu krytu vozovky.Obchádzkovátras nie je potrebná,nakoľko bude vedená po voľnomjazdnom pruhu vyznačená dopravným značením adopravným zariadením.
Zdroj: User Admin
Šúrovce: uzávierka cesty

Šúrovce: uzávierka cesty

ObÚ pre CD a PK v Trnave námoznámil,že v obci Šúrovce bude úplnáuzávierka cesty III/05131.Termín uzávierky je oddňa 22.09.2008 do 26.09.2008 v čase od 8.00hod do18.00hod.Obojstranná cestná premávka bude vedenápo cestách III/5136 a III/5134 a späť na cestuIII/05131.
Zdroj: User Admin
Slovensko: Poslanci neschválili cestný zákon

Slovensko: Poslanci neschválili cestný zákon

Národná rada SR neschválila nový cestný zákon, ktorý vrátil prezident na opätovné prerokovanie. Pri záverečnom hlasovaní podporilo návrh z dielne ministerstva vnútra 70 poslancov, na prelomenie prezidentovho veta bolo potrebných 76 hlasov. Cieľom nových opatrení, ktoré mali nadobudnúť účinnosť 1. októbra 2008, bolo zvýšenie bezpečnosti na cestách a disciplinovanosti vodičov,...
Zdroj: User Admin
Hlohovec: uzávierka cesty

Hlohovec: uzávierka cesty

ObÚpre CD a PK nám oznámilo bude úplnáuzávierka cesty II/507 v Hlohovci v čase od 6,00hod do18,00hod dňa 20.09.2008.Miesto uzávierky je od križovatky smiestnou komunikáciou ulica Tolstého, po križovatku smiestnou kominkáciou u M.R. Štefánika. Premávkabude vedená po miestnych komunikáciach a bude vyznačenáprenosným dopravným značením.
Zdroj: User Admin
Ivanka pri Nitre: uzávierka cesty

Ivanka pri Nitre: uzávierka cesty

KÚpre CD a PK v Nitre nám oznámilo,že bude uzávierkacesty I/64 od km 1,452 do km 2,293 v úseku od ul.Mojmírovskejpo ul. Na Stanicu v obci Ivanka pri Nitre.Termín trvaniauzávierky je od 02.09.2008 v čase od 7,00hod do 15.11.2008 včase do 17,00hod neprtržite.Obchádzková trasa niejepotrebná nakoľko práce budú realizovanév pracovných...
Zdroj: User Admin
Smolenice: uzávierka cesty

Smolenice: uzávierka cesty

ObÚpre CD a PK v Trnave nám oznámilo,že bude čiastočnáuzávierka cesty III/05127.Miesto uzávierky je cestaIII/05127 v km 5,544 až 5,744 v obci Smolenice.Termínuzávierky je 06.09.2008 v čase od 12,00hod do18,00hod.Obojstranná cestná premávka bude vedenástriedavo po volnej polovici vozovky cesty III/05127.
Zdroj: User Admin