Informácie podľa krajín - Slovensko Späť na mapu

Voľné povolenia CEMT

Voľné povolenia CEMT

Vážení dopravcovia, týmto si vás dovoľujeme informovať, že Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky eviduje ešte 890 kusov nevydaných povolení CEMT, a to: - CEMT E5 s obmedzeniami A, I, GR, RUS - CEMT E6 s obmedzeniami A, I, GR, RUS   - CEMT E6 s obmedzeniami A, I, GR, RUS, H O zvyšné povolenia CEMT...
Zdroj: User Admin
Podmienky vstupu na územie Slovenskej republiky

Podmienky vstupu na územie Slovenskej republiky

Od pondelka 31. mája 2021 sa menia karanténne povinnosti osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky. Pravidlá a podmienky izolácie v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení po vstupe na územie Slovenska sa budú odvíjať od farby štátu v tzv. cestovateľskom semafore, ktorý osoba navštívila za posledných 14 dní.Z karanténnych povinností majú naďalej...
Zdroj: User Admin
Výnimka na dojazd

Výnimka na dojazd

Na základe žiadosti združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcimi štátnymi sviatkami všeobecnú výnimku zo zákazu jazdy na 1. a 8. mája 2021. Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá, cestách I triedy a cestách pre medzinárodnú premávku prichádzajúce na územie...
Zdroj: User Admin
Výnimka na dojazd

Výnimka na dojazd

Na základe žiadosti združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcimi štátnymi sviatkami všeobecnú výnimku zo zákazu jazdy na 2. a 5. apríla 2021. Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá, cestách I triedy a cestách pre medzinárodnú premávku prichádzajúce na územie...
Zdroj: User Admin
Predĺženie platnosti dokladov OMNIBUS 2

Predĺženie platnosti dokladov OMNIBUS 2

Vzhľadom na krízu spojenú s COVID-19 a s cieľom predĺžiť lehoty stanovené v legislatíve Európskej únie na obnovenie a predĺženie platnosti niektorých osvedčení, licencií, preukazov a povolení a na odloženie niektorých pravidelných kontrol a pravidelného výcviku aj po 31. auguste 2020 v oblasti dopravy prijali Európsky parlament a Rada nariadenie (EÚ) 2021/267...
Zdroj: User Admin
Výrazná zmena podpory pre autobusy

Výrazná zmena podpory pre autobusy

Ako nám potvrdilo Ministerstvo hospodárstva SR, na začiatku budúceho týždňa bude oficiálne na webovej stránke rezortu zverejnené II. kolo Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na kompenzáciu tržieb pre segment osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy. O dni spustenia budeme informovať. Sme radi, že pred pár týždňami sa nám podarilo...
Zdroj: User Admin
Do Nemecka aj vodiči kamiónov s testom

Do Nemecka aj vodiči kamiónov s testom

Bratislava (ČESMAD Slovakia, 14. februára 2021) – Od nedele 14. februára aj profesionálni vodiči, ktorí boli v posledných 10-tich dňoch na Slovensku, Česku alebo Tirolsku a budú vstupovať do Nemecka alebo len cez túto krajinu tranzitujú, potrebujú byť v Nemecku registrovaní a mať pri sebe negatívny test na COVID-19 nie...
Zdroj: User Admin
Usmernenie ministra dopravy a výstavby SR

Usmernenie ministra dopravy a výstavby SR

V súvislosti s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 30 a vyhláškou č. 36/2021 vydalo Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR usmernenie k prevádzkovaniu dopravných služieb a výkonu profesií v doprave, v ktorom sa venuje: všeobecne platným pravidlám na území SR, prevádzkovaniu vnútroštátnych autobusových liniek medzi okresmi s horšou a lepšou mierou...
Zdroj: User Admin
Smerujeme k likvidácii moderného autobusového parku na Slovensku

Smerujeme k likvidácii moderného autobusového parku na Slovensku

Bratislava (ČESMAD Slovakia, 21. decembra 2020) – Združenie cestných dopravcov ČESMAD Slovakia vyzýva Ministerstvo hospodárstva SR pred spustením druhého kola dotácií pre komerčnú autobusovú dopravu na odbornú diskusiu a prehodnotenie plánu postupovať ako pri prvej výzve na dotácie pre autobusy v minulom roku. Výška zamýšľanej pomoci Ministerstva hospodárstva SR je...
Zdroj: User Admin
Zber žiadostí o vydanie kariet k tachografom

Zber žiadostí o vydanie kariet k tachografom

Vážení dopravcovia,na základe vyhlášky č. 70/2020 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí je od 30. decembra 2020 opäť možný zber žiadostí o vydanie kariet k digitálnym tachografom. Na pracoviskách združenia ČESMAD Slovakia a v predajniach MotoExpert je však na základe vyhlášky...
Zdroj: User Admin
Rozšírená výnimka zo zákazov jázd na Slovensku

Rozšírená výnimka zo zákazov jázd na Slovensku

Aktualizácia 23. decembra Polícia SR nás informovala, že z dôvodu uvoľnenia obmedzení na hraniciach Veľkej Británie a Francúzska 30.12. a v snahe pomôcť európskym vodičom nákladných vozidiel, aby nezostali stáť na hraniciach SR a mohli ísť domov k rodinám, rozšírila výnimku v súvislosti s nadchádzajúcimi štátnymi sviatkami z dojazdu do...
Zdroj: User Admin
Dodatočná podpora pre autobusových dopravcov

Dodatočná podpora pre autobusových dopravcov

Bratislava (ČESMAD Slovakia, 17. decembra 2020) – Opatrenia spojené s epidémiou COVID-19 a následné zmeny v správaní ľudí, najmä prechod k individuálnej automobilovej doprave, zrušenie firemných a školských zájazdov či uprednostňovanie dovolenky v tuzemsku. To všetko spôsobuje zásadné až likvidačné ekonomické straty autobusových dopravcov, ktorí sa venujú nepravidelnej komerčnej doprave. Združenie...
Zdroj: User Admin
Webinár - Balíček mobility

Webinár - Balíček mobility

Vo štvrtok 3. decembra 2020 sa uskutočnil vôbec prvý webinár organizovaný združením ČESMAD Slovakia na tému Balíček mobility. Aj takouto formou sme sa snažili priblížiť dopravcom najpodstatnejšie zmeny, ktoré priniesla nová legislatíva Európskej únie. Účastníkov webinára privítala Anna Kymanová, regionálny zástupca pre stredné Slovensko, ktorá aj celé podujatie moderovala. V...
Zdroj: User Admin
Výnimka zo zákazu jazdy na Slovensku

Výnimka zo zákazu jazdy na Slovensku

Na základe žiadosti združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcim štátnym sviatkom všeobecnú výnimku zo zákazu jazdy na utorok 17. novembra 2020. Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá, cestách I triedy a cestách pre medzinárodnú premávku prichádzajúce na územie...
Zdroj: User Admin
Dočasné výnimky z režimu práce vodičov na území Slovenskej republiky

Dočasné výnimky z režimu práce vodičov na území Slovenskej republiky

Členské krajiny Európskej únie môžu za mimoriadnych okolností udeliť výnimky z uplatňovania článkov 6 až 9 nariadenia (ES) č. 561/2006, ktoré upravuje režim práce vodičov. Na území Slovenskej republiky výnimku udelil Národný inšpektorát práce od 11. novembra 2020 do 10. decembra 2020 v nasledujúcom rozsahu: maximálny denný čas jazdy sa...
Zdroj: User Admin
Prieskum: Nedostatok vodičov

Prieskum: Nedostatok vodičov

Medzinárodná únia cestnej dopravy IRU každoročne zbiera údaje o nedostatku profesionálnych vodičov v odvetví cestnej dopravy. V posledných rokoch je nedostatok vodičov globálny problém, ale pandémia COVID-19 mala na tento dopyt zásadný dopad. Z tohto dôvodu si vás dovoľujeme požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorý zaberie maximálne 10 minút. Dotazník je možné nájsť na odkaze nižšie...
Zdroj: User Admin