Informácie podľa krajín - Slovensko Späť na mapu

Humanitárna pomoc je oslobodená od mýta

Humanitárna pomoc je oslobodená od mýta

Vďaka zákonu Lex Ukrajina sú humanitárne konvoje prevážajúce materiálnu pomoc oslobodené od platenia mýtnych poplatkov. Opatrenie platí aj spätne od 26.2.2022. Je však potrebné a dôležité, aby bolo vozidlo humanitárnej pomoci zaregistrované. Ako sa zaregistrovať Najjednoduchším spôsobom ako zaregistrujete svoje vozidlo nad 3,5 tony ako oslobodené od úhrady elektronického mýta...
Zdroj: User Admin
Postup pri vybavovaní národných víz

Postup pri vybavovaní národných víz

Na základe nariadenia vlády SR bude možné od 1. apríla 2022 udeliť národné víza pre vodičov autobusov a vodičov ťažkých nákladných vozidiel štátnym príslušníkom z niektorých tretích krajín. Národné vízum pre tieto profesie budú môcť získať občania Bieloruskej republiky, Srbskej republiky, Severomacedónskej republiky, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Gruzínska, Arménskej republiky,...
Zdroj: User Admin
Schémy štátnej pomoci pre autobusovú dopravu

Schémy štátnej pomoci pre autobusovú dopravu

Pomoc pre dopravcov vykonávajúci autobusovú dopravu pokračuje. Ministerstvo dopravy a výstavby SR na svojej stránke zverejnilo veľkú schému štátnej pomoci pre oblasť cestnej dopravy a schému de minimis. O poskytnutie finančného príspevku na kompenzáciu poklesu tržieb môžu žiadať prevádzkovatelia medzinárodnej pravidelnej autobusovej dopravy a prevádzkovatelia príležitostnej dopravy.Upozorňujeme, že žiadosti je možné podať v prípade...
Zdroj: User Admin
Zmeny od 21. februára 2022

Zmeny od 21. februára 2022

Upozorňujeme, že 21. februára 2022 nadobúda účinnosť nariadenie EP a Rady 2020/1055, ktoré mení viaceré nariadenia s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví cestnej dopravy. Ide o ďalšiu časť balíka mobility, ktorá ovplyvní prevádzkovanie cestnej dopravy. Hlavnými zmenami sú: Požiadavky na miesto usadenia - nariadenie stanovuje, aby prevádzkovatelia cestnej dopravy usadení v určitom...
Zdroj: User Admin
Webinár vysielanie pracovníkov

Webinár vysielanie pracovníkov

Dnes 25. januára 2022 sa uskutočnil webinár na tému Vysielanie pracovníkov v cestnej doprave. Hlavnou témou webinára bolo predstavenie nových pravidiel Balíka mobility, ktoré nadobúdajú účinnosť od 2. februára 2022 a celoeurópskeho systému IMI (Internal Market International System) pre nahlasovanie vyslaných vodičov v Európskej únii. Prednášajúcim bol pán Ing. Marek...
Zdroj: User Admin
Ministerstvo otvára schému minimálnej pomoci pre segment BUS

Ministerstvo otvára schému minimálnej pomoci pre segment BUS

Rezort dopravy opätovne otvára výzvu na dva týždne, a to od štvrtka 27.1.2022 do štvrtka 10.2.2022 vrátane. Ide o opravnú výzvu pre tých, ktorí mali žiadosť zamietnutú z dôvodu chyby alebo ju nestihli podať „Chcel by som vyzvať žiadateľov, aby svoje žiadosti nepodávali na poslednú chvíľu tak, ako to bolo...
Zdroj: User Admin
Webinár Balík mobility

Webinár Balík mobility

V stredu 5. januára sa uskutočnil webinár na tému Balík mobility. Na webinári sme sa zaoberali implementáciou Balíka mobility do slovenskej legislatívy a ako tieto legislatívne zmeny ovplyvnia slovenských dopravcov. Prednášajúcim bol pán Ing. Marek Hudec z odboru cestnej dopravy Ministerstva dopravy a výstavby SR. Celý videozáznam, ako aj prezentáciu...
Zdroj: User Admin
Vstup na pracoviská v režime OTP

Vstup na pracoviská v režime OTP

Na rokovaní v stredu 30. decembra 2021 vlády bolo schválené predĺženie režimu OTP na pracoviskách zatiaľ do konca januára 2022. Neočkovaní zamestnanci a zamestnanci, ktorí neprekonali COVID v posledných 180 dňoch sa pri vstupe na pracovisko musia preukázať negatívnym výsledkom testu – môže ísť o PCR, antigen alebo samotest pod...
Zdroj: User Admin
Výnimka na dojazd

Výnimka na dojazd

Prezídium Policajného zboru SR udelilo v súvislosti s nadchádzajúcimi štátnymi sviatkami všeobecnú výnimku zo zákazu jazdy na 24. decembra 2021 a 1. a 6. januára 2022. Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá, cestách I triedy a cestách pre medzinárodnú premávku prichádzajúce na územie Slovenskej...
Zdroj: User Admin
Opatrenia pri ohrození verejného zdravia

Opatrenia pri ohrození verejného zdravia

V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou a v zmysle uznesenia Vlády SR sa s účinnosťou od dnes 25. novembra 2021 (a v niektorých prípadoch od pondelka 29. novembra 2021) menia platné proti epidemické pravidlá. Dovoľujeme si Vás informovať, že v tejto súvislosti boli vydané nasledujúce vyhlášky: 261/2021 V. v. SR (PDF) vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú...
Zdroj: User Admin
Výnimka na dojazd

Výnimka na dojazd

Na základe žiadosti združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcimi štátnymi sviatkami všeobecnú výnimku zo zákazu jazdy na 1. a 17. novembra 2021. Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá, cestách I triedy a cestách pre medzinárodnú premávku prichádzajúce na územie...
Zdroj: User Admin
Aké bolo 30. plenárne zhromaždenie združenia?

Aké bolo 30. plenárne zhromaždenie združenia?

Vo štvrtok 7. októbra 2021 sa konalo 30. plenárne zhromaždenie v Hoteli NH Gate One v Bratislave. Miesto zasadnutia, ktoré sa pripravovalo s časovým predstihom, bolo zvolené v hlavnom meste aj z hľadiska covid opatrení tak, by bola čo najvyššia pravdepodobnosť nezrušenia zhromaždenia.   Plenárneho zhromaždenia sa zúčastnilo 87 členov...
Zdroj: User Admin
Úplná uzávierka cesty I/21 (E 371) v úseku Šarišský Štiavnik – Rakovčík

Úplná uzávierka cesty I/21 (E 371) v úseku Šarišský Štiavnik – Rakovčík

V termíne od 6.00 h dňa 08. 10. 2021 do 22.00 h dňa 24. 10. 2021 je z dôvodu opravy vozovky naplánovaná úplná uzávierka cesty I/21 (E 371) v úseku Šarišský Štiavnik – Rakovčík v okr. Svidník (staničenie km 29,0 – 30,6), t. j. na hlavnom tranzitnom ťahu v smere sever – juh k hraničnému priechodu...
Zdroj: User Admin
Aktuálne informácie o zmenách v Obchodnom zákone a Zákone o obchodnom registri

Aktuálne informácie o zmenách v Obchodnom zákone a Zákone o obchodnom registri

Viacero dopravných spoločností sa na združenie obrátilo s dotazom na aktuálne zmeny a výmaz fyzických osôb z obchodného registra . Na základe toho uvádzame nasledovné:Národná rada Slovenskej republiky na jeseň 2019 schválila novelu zákona, ktorou sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník ako aj zákon o obchodnom registri. Dôsledkom toho je okrem iného...
Zdroj: User Admin
Dopravné obmedzenia v súvislosti s návštevou pápeža v SR

Dopravné obmedzenia v súvislosti s návštevou pápeža v SR

V súvislosti s návštevou pápeža Františka je potrebné s pripraviť aj na viaceré dopravné obmedzenia. Hlava katolíckej cirkvi bude na Slovensku od 12. do 15. septembra 2021 a navštívi mestá Bratislava, Košice, Prešov a Šaštín-Stráže. Nižšie je možné nájsť harmonogram obmedzení cestnej premávky na vybraných úsekoch ciest:12. 09. 2021 14.30 h začiatok spomaľovania...
Zdroj: User Admin
Zákazy jázd počas nadchádzajúcich štátnych sviatkov

Zákazy jázd počas nadchádzajúcich štátnych sviatkov

Upozorňujeme, že na nadchádzajúce štátne sviatky na Slovensku nebola udelená výnimka na dojazd pre nákladné vozidlá. Počas 1. a 15. septembra 2021 budú v platnosti zákazy jázd v štandardnom režime a to v čase od 0.00 h do 22.00 h. Zákazy jázd sa uplatňujú na nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 7,5 t a...
Zdroj: User Admin