Informácie podľa krajín - Slovensko Späť na mapu

Aké bolo 30. plenárne zhromaždenie združenia?

Aké bolo 30. plenárne zhromaždenie združenia?

Vo štvrtok 7. októbra 2021 sa konalo 30. plenárne zhromaždenie v Hoteli NH Gate One v Bratislave. Miesto zasadnutia, ktoré sa pripravovalo s časovým predstihom, bolo zvolené v hlavnom meste aj z hľadiska covid opatrení tak, by bola čo najvyššia pravdepodobnosť nezrušenia zhromaždenia.   Plenárneho zhromaždenia sa zúčastnilo 87 členov...
Zdroj: User Admin
Úplná uzávierka cesty I/21 (E 371) v úseku Šarišský Štiavnik – Rakovčík

Úplná uzávierka cesty I/21 (E 371) v úseku Šarišský Štiavnik – Rakovčík

V termíne od 6.00 h dňa 08. 10. 2021 do 22.00 h dňa 24. 10. 2021 je z dôvodu opravy vozovky naplánovaná úplná uzávierka cesty I/21 (E 371) v úseku Šarišský Štiavnik – Rakovčík v okr. Svidník (staničenie km 29,0 – 30,6), t. j. na hlavnom tranzitnom ťahu v smere sever – juh k hraničnému priechodu...
Zdroj: User Admin
Aktuálne informácie o zmenách v Obchodnom zákone a Zákone o obchodnom registri

Aktuálne informácie o zmenách v Obchodnom zákone a Zákone o obchodnom registri

Viacero dopravných spoločností sa na združenie obrátilo s dotazom na aktuálne zmeny a výmaz fyzických osôb z obchodného registra . Na základe toho uvádzame nasledovné:Národná rada Slovenskej republiky na jeseň 2019 schválila novelu zákona, ktorou sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník ako aj zákon o obchodnom registri. Dôsledkom toho je okrem iného...
Zdroj: User Admin
Dopravné obmedzenia v súvislosti s návštevou pápeža v SR

Dopravné obmedzenia v súvislosti s návštevou pápeža v SR

V súvislosti s návštevou pápeža Františka je potrebné s pripraviť aj na viaceré dopravné obmedzenia. Hlava katolíckej cirkvi bude na Slovensku od 12. do 15. septembra 2021 a navštívi mestá Bratislava, Košice, Prešov a Šaštín-Stráže. Nižšie je možné nájsť harmonogram obmedzení cestnej premávky na vybraných úsekoch ciest:12. 09. 2021 14.30 h začiatok spomaľovania...
Zdroj: User Admin
Zákazy jázd počas nadchádzajúcich štátnych sviatkov

Zákazy jázd počas nadchádzajúcich štátnych sviatkov

Upozorňujeme, že na nadchádzajúce štátne sviatky na Slovensku nebola udelená výnimka na dojazd pre nákladné vozidlá. Počas 1. a 15. septembra 2021 budú v platnosti zákazy jázd v štandardnom režime a to v čase od 0.00 h do 22.00 h. Zákazy jázd sa uplatňujú na nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 7,5 t a...
Zdroj: User Admin
Kam po skončení základnej školy – ŠTUDUJ DOPRAVU

Kam po skončení základnej školy – ŠTUDUJ DOPRAVU

Rezort dopravy a výstavby má snahu motivovať žiakov základných škôl k štúdiu na stredných odborných školách a následne k výberu povolania v oblasti dopravy, k rozvíjaniu a prehlbovaniu ich záujmu o zvolené povolanie a budovaniu ich vzťahu k budúcej profesii, a to najmä prostredníctvom organizovania zážitkových aktivít. V snahe priblížiť verejnosti možnosti stredoškolského odborného vzdelávania v oblasti dopravy a poštových služieb Ministerstvo...
Zdroj: User Admin
Podmienky vstupu na územie Slovenskej republiky od 9. júla 2021

Podmienky vstupu na územie Slovenskej republiky od 9. júla 2021

Vo štvrtok 8. júla 2021 bola upravená Vyhláška úradu verejného zdravotníctva SR č. 226, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR.Na základe vyhlášky sa menia podmienky vstupu na územie Slovenskej republiky, ktoré budú v platnosti od 9. júla 2021 od 6:00 h....
Zdroj: User Admin
Výnimka na dojazd

Výnimka na dojazd

Na základe žiadosti združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcim štátnym sviatkom všeobecnú výnimku zo zákazu jazdy na 5. júla 2021. Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá, cestách I triedy a cestách pre medzinárodnú premávku prichádzajúce na územie Slovenskej...
Zdroj: User Admin
Naviazanie podpory udržania zamestnanosti na Covid automat spôsobí problémy

Naviazanie podpory udržania zamestnanosti na Covid automat spôsobí problémy

BRATISLAVA (11. júna 2021) – Združenie cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia sa pripája k iniciatívam, ktoré požadujú zachovanie princípu plošného poskytovania príspevkov na mzdy v súvislosti s podporou a udržaním zamestnanosti. Podľa združenia cestných dopravcov by sa podpora na udržanie zamestnanosti vo forme Prvá pomoc PLUS na pokles tržieb mala predĺžiť až do konca...
Zdroj: User Admin
Voľné povolenia CEMT

Voľné povolenia CEMT

Vážení dopravcovia, týmto si vás dovoľujeme informovať, že Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky eviduje ešte 890 kusov nevydaných povolení CEMT, a to: - CEMT E5 s obmedzeniami A, I, GR, RUS - CEMT E6 s obmedzeniami A, I, GR, RUS   - CEMT E6 s obmedzeniami A, I, GR, RUS, H O zvyšné povolenia CEMT...
Zdroj: User Admin
Podmienky vstupu na územie Slovenskej republiky

Podmienky vstupu na územie Slovenskej republiky

Od pondelka 31. mája 2021 sa menia karanténne povinnosti osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky. Pravidlá a podmienky izolácie v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení po vstupe na územie Slovenska sa budú odvíjať od farby štátu v tzv. cestovateľskom semafore, ktorý osoba navštívila za posledných 14 dní.Z karanténnych povinností majú naďalej...
Zdroj: User Admin
Výnimka na dojazd

Výnimka na dojazd

Na základe žiadosti združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcimi štátnymi sviatkami všeobecnú výnimku zo zákazu jazdy na 1. a 8. mája 2021. Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá, cestách I triedy a cestách pre medzinárodnú premávku prichádzajúce na územie...
Zdroj: User Admin
Výnimka na dojazd

Výnimka na dojazd

Na základe žiadosti združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcimi štátnymi sviatkami všeobecnú výnimku zo zákazu jazdy na 2. a 5. apríla 2021. Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá, cestách I triedy a cestách pre medzinárodnú premávku prichádzajúce na územie...
Zdroj: User Admin
Predĺženie platnosti dokladov OMNIBUS 2

Predĺženie platnosti dokladov OMNIBUS 2

Vzhľadom na krízu spojenú s COVID-19 a s cieľom predĺžiť lehoty stanovené v legislatíve Európskej únie na obnovenie a predĺženie platnosti niektorých osvedčení, licencií, preukazov a povolení a na odloženie niektorých pravidelných kontrol a pravidelného výcviku aj po 31. auguste 2020 v oblasti dopravy prijali Európsky parlament a Rada nariadenie (EÚ) 2021/267...
Zdroj: User Admin
Výrazná zmena podpory pre autobusy

Výrazná zmena podpory pre autobusy

Ako nám potvrdilo Ministerstvo hospodárstva SR, na začiatku budúceho týždňa bude oficiálne na webovej stránke rezortu zverejnené II. kolo Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na kompenzáciu tržieb pre segment osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy. O dni spustenia budeme informovať. Sme radi, že pred pár týždňami sa nám podarilo...
Zdroj: User Admin
Do Nemecka aj vodiči kamiónov s testom

Do Nemecka aj vodiči kamiónov s testom

Bratislava (ČESMAD Slovakia, 14. februára 2021) – Od nedele 14. februára aj profesionálni vodiči, ktorí boli v posledných 10-tich dňoch na Slovensku, Česku alebo Tirolsku a budú vstupovať do Nemecka alebo len cez túto krajinu tranzitujú, potrebujú byť v Nemecku registrovaní a mať pri sebe negatívny test na COVID-19 nie...
Zdroj: User Admin