Zmena legislatívy v Turecku týkajúca sa predkladania dokladov o pôvode tovaru k sprievodnému osvedčeniu A.TR

Zmena legislatívy v Turecku týkajúca sa predkladania dokladov o pôvode tovaru k sprievodnému osvedčeniu A.TR

Turecké colné orgány, na základe legislatívnych zmien z konca mája 2019, v súčasnosti požadujú k zásielkam (pri tovaroch podliehajúcich v Turecku obchodno-politickým opatreniam) odosielaných z EÚ do Turecka s osvedčením A.TR, predloženie ako dokladu o pôvode  iba doklad o nepreferenčnom pôvode „CERTIFIKATE OF ORIGIN“. Táto zmena je zdôvodnená tým, že turecká colná správa kontroluje, či nie je dovážaný výrobok takzvanou rizikovou komoditou, ktorá v Turecku podlieha obchodno-politickému opatreniu, ako je antidumpingové clo, dodatočné clo a pod.

Ak však vyvážaný tovar pochádza (má preferenčný pôvod) z krajiny (vrátane EÚ), ktorá je v systéme diagonálnej kumulácie zahŕňajúcej Turecko a EÚ, postačuje predloženie vyhlásenia dodávateľa alebo dlhodobé vyhlásenie dodávateľa podľa rozhodnutia Výboru pre colnú spoluprácu ES – Turecko č. 1/2006. Aktuálny zoznam krajín zapojených do diagonálnej kumulácie je možné nájsť v Oznámení Komisie o použití Regionálneho dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu alebo protokolov o pravidlách upravujúcich diagonálnu kumuláciu medzi zmluvnými stranami tohto dohovoru.

Vyhlásenie vývozcu, ktoré sa doteraz používalo, už nebude akceptované.


Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020