Informácie podľa krajín - Turecko Späť na mapu

Colné konanie v Turecku

Colné konanie v Turecku

Z dôvodu zemetrasenia zastavili niektoré colné správy na území Turecka svoju činnosť. Jedná sa o colné správy Antakya, Adıyaman, Islahiye a Kahramanmaraş. Budovy týchto colných úradov už nie sú v prevádzke. Z tohto dôvodu je nutné zabezpečiť colné konanie na iných colných úradoch.
Zdroj: User Admin
Dočasné uzavretie hraničného priechodu Türkgözü

Dočasné uzavretie hraničného priechodu Türkgözü

Z dôvodu modernizácie bude hraničný priechod medzi Tureckom a Gruzínskom Türkgözü - Vale uzavretý pre všetku dopravu od 25. apríla do 25. mája 2022. Ostatné hraničné priechody medzi Tureckom a Gruzínskom sú pre osobnú aj nákladnú dopravu otvorené.
Zdroj: User Admin
Podmienky vstupu do Turecka

Podmienky vstupu do Turecka

Veľvyslanectvo tureckej republiky v Bratislave nás informovalo o vstupných podmienkach do Turecka. Z dôvodu zlepšenia pandemickej situácie boli podmienky v rámci medzinárodnej nákladnej dopravy, postupov a zásad týkajúcich sa vstupu, výstupu vodičov do Turecka, tranziu Tureckom a dezinfekcia vstupujúcich vozidiel zrušené od 23. marca 2022.
Zdroj: User Admin
Vymáhanie nezaplatených pokút a poplatkov v Turecku

Vymáhanie nezaplatených pokút a poplatkov v Turecku

Turecké ministerstvo obchodu prijalo nové postupy pre vymáhanie nezaplatených pokút, ktoré vstúpia do platnosti 15. marca 2022. Od uvedeného dátumu budú musieť byť všetky pokuty a neuhradené poplatky zaplatené pred vstupom do krajiny na platobných termináloch, ktoré sa budú nachádzať na hraničných priechodoch. Vozidlá nebudú vpustené do krajiny bez uhradenia všetkých...
Zdroj: User Admin
Povinné trasy v Turecku

Povinné trasy v Turecku

Podľa rozhodnutia Istanbulského koordinačného výboru pre dopravu nebudú môcť ťažké vozidlá (kategórie N3 / O3 / O4) prechádzajúce cez Istanbul používať cesty D100, TEM a privádzacie cesty. Toto rozhodnutie je právoplatné od 1. júna 2021. Nákladné vozidlá prechádzajúce Istanbulom sú povinné využiť severnú diaľnicu Marmara (Northern Marmara Highway), vozidlá vstupujúce...
Zdroj: User Admin
Turecké konzulárne oddelenie bude zatvorené

Turecké konzulárne oddelenie bude zatvorené

V piatok 21. augusta 2020 nás konzulárne oddelenie Tureckej republiky informovalo o zatvorení konzulárneho oddelenia pre verejnosť. Konzulárne oddelenie bude z technických dôvodov zatvorené do 4. septembra 2020. Z uvedeného dôvodu nebudú prijímané a vybavované žiadosti o vízum do Tureckej republiky. Konzulárne oddelenie bude opätovne otvorené dňa 7. septembra 2020.
Zdroj: User Admin
Obnovenie prijímania žiadostí o vystavenie tureckých víz

Obnovenie prijímania žiadostí o vystavenie tureckých víz

Konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Tureckej republiky v Bratislave informovalo, že od pondelka 30. marca 2020 obnovuje prijímanie žiadostí o víza pre šoférov vykonávajúcich cestnú nákladnú dopravu. V rámci prijatých opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 upravili úradné hodiny konzulárneho oddelenia, a to nasledovne: v pondelok, stredu a v piatok od 9:00 do 12:00 hod. Zdroj: konzulárne oddelenie Veľvyslanectva...
Zdroj: User Admin
Zmena poplatku za vystavenie jednovstupových tureckých víz

Zmena poplatku za vystavenie jednovstupových tureckých víz

Konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Tureckej republiky v Bratislave oznámilo zvýšenie poplatkov za vystavenie jednovstupových víz (obyčajných aj tranzitných) pre občanov schengenských krajín. Poplatok sa zvyšuje od 11. marca 2020 o sumu 20 EUR. Cena za vybavenie víz platná od uvedeného dátumu: jednovstupové obyčajné vízum: 85 EUR jednovstupové tranzitné vízum: 85 EUR
Zdroj: User Admin
Zníženie poplatku za vystavenie tureckých viacvstupových víz

Zníženie poplatku za vystavenie tureckých viacvstupových víz

Konzulárne oddelenie Tureckej ambasády v Bratislave oznámilo, že od 1. januára 2020 znižuje poplatok za vystavenie viacvstupového víza zo 190 na 170 EUR. Z tohto dôvodu sa celková cena za viacvstupové turecké vízum vrátane manipulačného poplatku mení z 210,20 na 190,20 EUR. Poplatky za ostatné druhy tureckých víz zostávajú nezmenené.
Zdroj: User Admin
Zmena legislatívy v Turecku týkajúca sa predkladania dokladov o pôvode tovaru k sprievodnému osvedčeniu A.TR

Zmena legislatívy v Turecku týkajúca sa predkladania dokladov o pôvode tovaru k sprievodnému osvedčeniu A.TR

Turecké colné orgány, na základe legislatívnych zmien z konca mája 2019, v súčasnosti požadujú k zásielkam (pri tovaroch podliehajúcich v Turecku obchodno-politickým opatreniam) odosielaných z EÚ do Turecka s osvedčením A.TR, predloženie ako dokladu o pôvode  iba doklad o nepreferenčnom pôvode „CERTIFIKATE OF ORIGIN“. Táto zmena je zdôvodnená tým, že turecká colná správa kontroluje, či nie je dovážaný...
Zdroj: User Admin
Nové nariadenie o kontajneroch v Turecku

Nové nariadenie o kontajneroch v Turecku

Turecko: Nové nariadenie o kontajneroch Turecké ministerstvo colníc a obchodu prijalo Nariadenie o aplikácii Colného dohovoru o kontajneroch, 1972, ktorý ukladá povinnosť podať elektronické vyhlásenie pre kontajnery prepravované do/z Turecka po morských aj cestných komunikáciách. Pre tento účel bola vytvorená špeciálna internetová aplikácia – Elektronický systém registrovania a sledovania kontajnerov, ktorý umožní dopravcom...
Zdroj: User Admin
Podávanie predbežných colných vyhlásení - doplnenie

Podávanie predbežných colných vyhlásení - doplnenie

Podávanie predbežných colných vyhlásení pre tovary vstupujúce do Turecka Generálne riaditeľstvo colníc Turecka poskytlo doplňujúce informácie o podávaní predbežných elektronických vyhlásení, ktoré sú od 25. apríla 2017 povinné pre všetky prepravné operácie vstupujúce do Turecka. Vzhľadom na informáciu poskytnutú zo strany IRU (CAD/GE5149/VZA) o nových požiadavkách pri podávaní elektronických predbežných informácií o tovare...
Zdroj: User Admin
Nové požiadavky uplatňované na prepravy do Turecka

Nové požiadavky uplatňované na prepravy do Turecka

Nové požiadavky uplatňované na prepravy do Turecka Generálne riaditeľstvo colníc Turecka oznámilo, že s účinnosťou od 25. apríla 2017 bude povinné podávanie elektronických predbežných informácií (predbežných vyhlásení) o prepravovanom tovare pre všetky cestné prepravné operácie vstupujúce do Turecka. V tejto súvislosti pripomíname, že pre podávanie predbežných vyhlásení TIR tureckej colnej správe je možné...
Zdroj: User Admin
Turecko: S TIR-EPD jednoduchšie na hraničných priechodoch

Turecko: S TIR-EPD jednoduchšie na hraničných priechodoch

Turecko: S TIR EPD jednoduchšie na hraničných priechodoch   Na tureckom hraničnom priechode v Esendere bol otvorený nový „zelený“ pruh pre TIR-EPD. Turecké záručné združenie TOBB informovalo o fungovaní nového zeleného pruhu pre TIR-EPD v Turecku. Colný úrad v Esendere, na hranici s Iránom (z iránskej strany Serow),  ktorý začal svoju činnosť v septembri 2016,...
Zdroj: User Admin
Žiadosť ohľadom vízovej povinnosti do Turecka

Žiadosť ohľadom vízovej povinnosti do Turecka

Nakoľko vybavenie vízovej povinnosti do Turecka je časovo náročné a samotná platnosť víza je len 6 mesiacov, združenie ČESMAD Slovakia požiadalo oficiálnym listom Ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí JUDr. Miroslava Lajčáka o prerokovanie tejto problematiky s tureckou stranou kvôli predĺženiu doby platnosti víz na 1 rok a skrátenia doby vybavovania potrebných formalít. Takáto úprava...
Zdroj: User Admin
Turecko: Zákaz jazdy na moste Fatiha Sultána Mehmeta

Turecko: Zákaz jazdy na moste Fatiha Sultána Mehmeta

V Turecku bol zavedený zákaz jazdy na moste Fatiha Sultána Mehmeta denne od 6.00 hod. do 10.00 hod. a od 16.00 hod. do 22.00 hod. Tento most cez Bosporskú úžinu je spojnicou medzi Európou a Áziou. Viac informácií nájdete na nasledujúcom odkaze: http://www.cesmad.sk/nakladna-doprava/zakazy-jazd-nakladna-doprava-656/
Zdroj: User Admin