Informácie podľa krajín - Ukraina Späť na mapu

Registrácia autobusových dopravcov pri jazde na Ukrajinu

Registrácia autobusových dopravcov pri jazde na Ukrajinu

Od 12. februára 2024 bola rozšírená povinnosť registrácie pre autobusy prepravujúce cestujúcich cez hraničné priechody so susednými krajinami Ukrajiny.  Povinnosť platí pre všetkých dopravcov, ktorí vykonávajú pravidelnú alebo nepravidelnú dopravu. Registrácia je povinná ešte pred prekročením ukrajinskej hranice. Sysém e-Queue
Zdroj: User Admin
Elektronický rezervačný systém „eCherha“

Elektronický rezervačný systém „eCherha“

Ministerstvo pre rozvoj obcí, území a infraštruktúry Ukrajiny informovalo o novinkách v elektronickom rezervačnom systéme „eCherha“: https://echerha.gov.ua/ Systém „eCherha“ má zabezpečiť rovnaké pravidlá pre všetkých, ktorí budú prechádzať ukrajinskými hraničnými priechodmi. Od 8. mája 2023 je systém prístupný pre vodičov nákladnej dopravy a od 1. augusta 2023 bude môcť byť využívaný autobusovou dopravou....
Zdroj: User Admin
Pasy pre Ukrajincov aj na ambasáde

Pasy pre Ukrajincov aj na ambasáde

Na základe informácií z Veľvyslanectva Ukrajiny v SR informujeme, že občania Ukrajiny, ktorým končí platnosť pasu, si môžu tento cestovný doklad obnoviť priamo na veľvyslanectve v Bratislave. Zoznam dokladov, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti je uvedený na webovej stránke veľvyslanectva: https://slovakia.mfa.gov.ua/konsulski-pytannya/pasportni-diji/phuvk/osobam-starshe-16-rokiv. Termín na podanie žiadosti je možné si rezervovať prostredníctvom elektronického systému...
Zdroj: User Admin
Rezervačný systém eCherha

Rezervačný systém eCherha

Ministerstvo pre rozvoj obcí, území a infraštruktúry Ukrajiny uviedlo do prevádzky elektronický rezervačný systém «eCherha» na 16-tich ukrajinských hraničných priechodoch v západnom smere. Uvedený systém slúži na registráciu v poradí pred príchodom na konkrétny hraničný priechod. Po registrácii v systéme «eCherha» dostane používateľ oznámenie o mieste v poradí, jeho priebehu a čase príchodu na hraničný...
Zdroj: User Admin
Zmena pravidiel prepravy tovaru územím Ukrajiny

Zmena pravidiel prepravy tovaru územím Ukrajiny

S platnosťou od 1. februára 2023 končí výnimka pre dovoz, vývoz a tranzit určitých kategórií tovarov cez colné územie Ukrajiny bez poskytnutia zábezpeky na zaplatenie ciel a daní, ktorá bola udelená dňa 27. septembra 2022 Kabinetom ministrov Rezolúciou č. 1091. Od 1. februára 2023 sa na tovar uvedený v bodoch 5 a 6 Rezolúcie č....
Zdroj: User Admin
Príležitosti na prepravy na Ukrajine

Príležitosti na prepravy na Ukrajine

V dôsledku invázie Ruska na Ukrajinu a blokády ukrajinských námorných prístavov má Ukrajina problém s vývozom svojej produkcie. Dávame Vám do pozornosti, že Európska komisia spustila platformu s názvom EU-Ukraine Solidarity Laws Business Matchmaking Platform, ktorej cieľom je nájsť okamžité pragmatické riešenia na vývoz poľnohospodárskych, potravinárskych produktov a surovín z Ukrajiny. Platforma spája podniky v EÚ a na...
Zdroj: User Admin
Dohoda medzi Európskou úniou a Ukrajinou o cestnej nákladnej doprave 

Dohoda medzi Európskou úniou a Ukrajinou o cestnej nákladnej doprave 

Dňa 7. 7. 2022 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie publikované Rozhodnutie Rady (EÚ) 2022/1158 z 27. júna 2022 o podpise v mene Únie a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskou úniou a Ukrajinou o cestnej nákladnej doprave. Text rozhodnutia a dohody sa nachádza na nasledovnej adrese: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:179:TOC Dohoda sa predbežne vykonáva od 29.  júna 2022 do 30. júna...
Zdroj: User Admin
Nová platforma na vytváranie obchodných vzťahov medzi EÚ a Ukrajinou

Nová platforma na vytváranie obchodných vzťahov medzi EÚ a Ukrajinou

Cieľom systému je uľahčiť logistické operácie pre export a import tovaru z/do Ukrajiny. Členské štáty uľahčujú dovoz tovaru z Ukrajiny situáciou na hraničných priechodoch, ale dovoz potravín je limitovaný aj ďalšími faktormi, napríklad rôznou šírkou rozchodu koľají, keď ukrajinské vagóny nie sú kompatibilné s väčšinou železničnej siete EÚ. Vzniká tak...
Zdroj: User Admin
Odporúčanie NIP k humanitárnym prepravám

Odporúčanie NIP k humanitárnym prepravám

V súvislosti s humanitárnymi prepravami subjektami hospodárskej mobilizácie (SHM) na Slovensku prinášame stanovisko Národného inšpektorátu práce (NIP). Podľa § 4 ods. 1 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 59/2022 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie vo vzťahu k vyhlásenej mimoriadnej situácii v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie...
Zdroj: User Admin
Vojnový stav na Ukrajine

Vojnový stav na Ukrajine

Na Ukrajine je vyhlásený celoštátny výnimočný stav v dôsledku vojnovej situácie. Informácie pre slovenských občanov, ktorí sa nachádzajú na Ukrajine Všetkým slovenským občanom odporúčame opustiť územie Ukrajiny. Sledujte webovú stránku slovenského ministerstva zahraničných vecí (mzv.sk), kde sa pravidelne aktualizujú informácie v časti – Situácia na Ukrajine. Sledujte miestne štátne médiá a...
Zdroj: User Admin
Registrácia dopravných kapacít pre humanitárnu pomoc

Registrácia dopravných kapacít pre humanitárnu pomoc

Vážený dopravca, v súvislosti s krízou na Ukrajine a zvyšujúcim sa počtom utečencov na slovensko-ukrajinských hraniciach je potrebné posilniť a rozšíriť kapacity aj o ďalšie spoločnosti, ktoré sa vedia a chcú zapojiť. Vytvárame a dopĺňame zoznam dopravcov a kapacít, ktorí po zaregistrovaní budú schopní podľa operatívnych potrieb okresných úradov a krízových štábov zabezpečovať prevozy utečencov, personálu (osobná doprava) medzi hranicou,...
Zdroj: User Admin
Humanitárna pomoc: Výnimky z uplatňovania pravidiel sociálnej legislatívy

Humanitárna pomoc: Výnimky z uplatňovania pravidiel sociálnej legislatívy

V súvislosti s aktuálnou situáciou na Ukrajine dávame do pozornosti čl. 3 písm. d) nariadenia (ES) č. 561/2006, podľa ktorého sa toto nariadenie nevzťahuje na cestnú dopravu vykonávanú vozidlami, používanými v núdzových situáciách alebo pri záchranných akciách vrátane vozidiel používaných pri nekomerčnej doprave humanitárnej pomoci.
Zdroj: User Admin
ČESMAD Slovakia pokračuje v pomoci Ukrajine

ČESMAD Slovakia pokračuje v pomoci Ukrajine

Bratislava (ČESMAD Slovakia, 27. februára 2022) – V noci zo soboty 26. februára na nedeľu 27. februára na žiadosť Ukrajinského veľvyslanectva na Slovensku a v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR združenie ČESMAD Slovakia operatívne zorganizovalo prepravy humanitárnej pomoci zo Slovenska pre Ukrajinu. Na základe koordinácie medzi členskými dopravnými spoločnosťami boli vyčlenené voľné vozidlá...
Zdroj: User Admin
Dopravcovia pomáhajú pri kríze na Ukrajine

Dopravcovia pomáhajú pri kríze na Ukrajine

Pomocnú ruku pri zvládaní následkov vojenského konfliktu na Ukrajine podávajú aj slovenskí autobusoví dopravcovia. Spoločnosť ARRIVA, ktorá zabezpečuje cez svoju dcérsku spoločnosť ARRIVA Michalovce prímestskú prepravu osôb v Košickom samosprávnom kraji priamo v dotknutej oblasti ukrajinských hraníc, jeden z členov združenia cestných dopravcov ČESMAD Slovakia, začal po dohode s ministrom...
Zdroj: User Admin
Reštriktívne opatrenia uvalené EÚ na nevládne oblasti Donecka a Luhanska

Reštriktívne opatrenia uvalené EÚ na nevládne oblasti Donecka a Luhanska

V reakcii na uznanie nevládnych oblastí Doneckej a Luhanskej oblasti Ukrajiny na nariadenie vstupu ruských ozbrojených síl do tejto oblasti prijala Európska únia Nariadenie , ktoré stanovuje reštriktívne opatrenia namierené na tieto oblasti. Nariadenie je účinné od 24. februára 2022. Nariadením sa zakazuje predávať, dodávať, prevádzať alebo vyvážať tovar a...
Zdroj: User Admin
Rozšírenie zoznamu zakázaných tovarov z Ukrajiny

Rozšírenie zoznamu zakázaných tovarov z Ukrajiny

S účinnosťou od 2. júla 2021 sa rozšíril zoznam zakázaného tovaru pri dovoze z Ukrajiny do Ruskej federácie. S účinnosťou od 2. júla 2021 bol Nariadením vlády Ruskej federácie č. 1035 zo dňa 28. júna 2021 rozšírený zoznam zakázaného tovaru vstupujúceho na územie Ruskej federácie z Ukrajiny. Zákaz sa týka tovarov určených pre Ruskú...
Zdroj: User Admin