Informácie podľa krajín - Ukraina Späť na mapu

Zákaz dovozu niektorých tovarov pochádzajúcich z Ruska

Zákaz dovozu niektorých tovarov pochádzajúcich z Ruska

Ukrajina zakázala dovoz ďalších kategórií tovarov z Ruskej federácie. S účinnosťou od 13. apríla 2021 vstúpil do platnosti nový zákaz dovozu 24 kategórii výrobkov pochádzajúcich z Ruskej federácie. Kabinet ministrov Ukrajiny prijal rezolúciu, ktorou sa mení zoznam zakázaných výrobkov pre dovoz na územie Ukrajiny z Ruskej federácie, schválený rezolúciou č. 1147 zo dňa 30....
Zdroj: User Admin
Povinná registrácia nerezidentov vstupujúcich s tovarom na územie Ukrajiny

Povinná registrácia nerezidentov vstupujúcich s tovarom na územie Ukrajiny

Nadobudnutie účinnosti nových ustanovení Colného kódexu Ukrajiny o povinnej registrácii nerezidentov, ktorí prepravujú tovar cez územie Ukrajiny Dňa 1. júla 2021 nadobúda účinnosť ustanovenie odseku 61 Oddielu XXI Colného kódexu Ukrajiny (ďalej len CKU) o povinnosti registrácie nerezidentov (osôb, ktorí nemajú pobyt na území Ukrajiny) vykonávajúcich prepravy tovarov pod colnou kontrolou cez...
Zdroj: User Admin
Zmeny pri vstupe na územie Ukrajiny

Zmeny pri vstupe na územie Ukrajiny

Kabinet ministrov Ukrajiny vydal uznesenie, ktorým sa zaviedli viaceré zmeny o postupe pri prekročení štátnych hraníc Ukrajiny v súvislosti s pandémiou Covid-19. Požiadavky na uzavretie poistenia na ochorenie Covid-19 (certifikát, osvedčenie) a/alebo negatívny test PCR na Covid-19 sa od 8. júna 2021 nevzťahujú na vymedzené kategórie cudzincov a osôb bez štátnej...
Zdroj: User Admin
Povinné predkladanie predbežných vyhlásení o tovare pri vstupe na územie Ukrajiny

Povinné predkladanie predbežných vyhlásení o tovare pri vstupe na územie Ukrajiny

S účinnosťou od 7. novembra 2020 zavádza Ukrajina povinné podávanie vstupných predbežných vyhlásení. Podľa ustanovení colného kódexu Ukrajiny (čl. 194) platila doteraz povinnosť predkladať  predbežné oznámenie o tovare dovážanom na colné územie Ukrajiny colnému úradu určenia, do ktorého pôsobnosti spadalo preclenie tohto tovaru. Pre tovar tranzitujúci územím Ukrajiny sa takáto povinnosť nevyžadovala....
Zdroj: User Admin
Stále aktuálna téma Vyšné Nemecké

Stále aktuálna téma Vyšné Nemecké

Dňa 29. januára 2020 sa na pôde Finančného riaditeľstva SR konalo pracovné stretnutie, ktorého sa zúčastnili za FR SR: plk. Mgr. Tomáš Prochocký, generálny riaditeľ sekcie colnej a pplk. Ing. Róbert Nosian, riaditeľ odboru colného, za Združenie ČESMAD Slovakia: Tatiana Prokopiusová, vedúca colného oddelenia a Marcel Zeher, manažér projektu Mýto. Predmetom...
Zdroj: User Admin
Pokuty za preťaženie a  za porušenie rýchlosti na Ukrajine

Pokuty za preťaženie a za porušenie rýchlosti na Ukrajine

27. septembra 2019 vstúpila do platnosti vyhláška, ktorá zvyšuje pokuty za niektoré priestupky. Pokuty za preťaženie vozidla sa pohybovali od 20 do 25 eur. Podľa nových úprav bude pokuta závisieť od miery prekročenia maximálnej hmotnosti: Povolená hmotnosť prekročená o 5 – 10 % - 8 500 UAH (320 eur) Povolená hmotnosť prekročená...
Zdroj: User Admin
Hraničný priechod Vyšné Nemecké bude uzavretý

Hraničný priechod Vyšné Nemecké bude uzavretý

Z dôvodu odstávky elektrickej energie bude hraničný priechod Vyšné Nemecké -Užhorod uzavretý v pondelok 14. októbra a stredu 16. októbra 2019. Uzavretie sa bude týkať osobnej aj nákladnej dopravy v oboch smeroch.
Zdroj: User Admin
Rozširuje sa zoznam tovarov ruského pôvodu zakázaných dovážať na colné územie Ukrajiny

Rozširuje sa zoznam tovarov ruského pôvodu zakázaných dovážať na colné územie Ukrajiny

Kabinet Ministrov Ukrajiny uznesením č. 535 z 15. mája 2019 upravil a rozšíril zoznam tovarov pochádzajúcich z Ruskej federácie, ktoré sa nesmú dovážať na colné územie Ukrajiny. Predovšetkým je zakázané dovážať krmivá pre zvieratá, cement, výrobky veterinárnej medicíny, minerálne hnojivá, výrobky z preglejky, tapety, výrobky ľahkého priemyslu, a to najmä niektoré druhy pletenín a obuvi,...
Zdroj: User Admin
Ukrajina: Dočasné obmedzenie dopravy

Ukrajina: Dočasné obmedzenie dopravy

Štátna správa diaľnic Ukrajiny zavádza dočasné obmedzenia pohybu vozidiel s hmotnosťou nad 24 ton a záťažou jednej nápravy nad 7 ton.Takéto rozhodnutie je zamerané na ochranu povrchu vozovky na cestách pri bežnej prevádzke v období, kedy denné teploty dosahujú vysoké teploty. (nad 22°C). Uvedené obmedzenia sú stanovené v predmetnom období denne...
Zdroj: User Admin
Ukrajina - Bielorusko: Obmedzenie na hraničnom priechode „Novaja Guta

Ukrajina - Bielorusko: Obmedzenie na hraničnom priechode „Novaja Guta

Z dôvodu vykonania stavebných prác bude na hraničnom priechode „Novaja Guta"(Novje Jarilovichy - ukrajinská strana) obmedzená premávka od 12. do 24 mája 2017. Na hraničnom priechode bude inštalovaný nový radiačný kontrolný systém. Hraničný priechod sa nachádza 35 km od Homelu a je jedným z najväčších priechodov medzi Bieloruskom a Ukrajinou. Cez deň sa tu...
Zdroj: User Admin
Ukrajina: Zákaz jazdy

Ukrajina: Zákaz jazdy

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR nás informovalo o zákazoch jázd na Ukrajine. Zákaz jazdy sa dotkne nákladných vozidiel s hmotnosťou nad 24t a vozidiel so zaťažením na nápravu vyššou ako 7t na pozemných komunikáciách v období, kedy teplota vzduchu presiahne 28 °C. Obmedzenie je v platnosti z dôvodu...
Zdroj: User Admin
Ukrajina: Cestovné upozornenie

Ukrajina: Cestovné upozornenie

1. stupeň – upozornenie pre cestujúcich na Ukrajinu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, vzhľadom na ďalšie zhoršenie vnútropolitickej situácie na Ukrajine, opakovane odporúča slovenským občanom nachádzajúcim sa na Ukrajine, prípadne cestujúcim na Ukrajinu, predovšetkým do hlavného mesta Kyjev, aby sa nezapájali do protestných akcií a ani sa...
Zdroj: User Admin
Ukrajina: Nový colný kódex

Ukrajina: Nový colný kódex

Dňa 1. júna 2012 vstúpil do platnosti nový colný kódex Ukrajiny. Uvádzame najdôležitejšie nariadenia, ktoré by mali dopravcovia akceptovať pri vykonávaní prepráv na územie Ukrajiny: a)      Nariadenia týkajúce sa colného tranzitu a súvisiacich formalít ∙   Lehota pre ukončenie tranzitu tovarov prepravovaných po ceste je 10 dní a 5 dní v prípade,...
Zdroj: User Admin
Ukrajina: Obmedzenie pohybu nákladných automobilov na cestách

Ukrajina: Obmedzenie pohybu nákladných automobilov na cestách

V súlade so zákonmi Ukrajiny „O dopravnom ruchu“, a  „O automobilových cestách“ a nariadením Kabinetu ministrov Ukrajiny zo dňa 27.6.2007 č. 879 „O opatreniach na ochranu automobilových ciest všeobecného používania“, prijala Štátna služba automobilových ciest Ukrajiny (UKRAVTODOR) dňa 12.6.2009 obmedzenie prepravy cestnými nákladnými motorovými vozidlami s celkovou hmotnosťou nad 24 ton a s nákladom...
Zdroj: User Admin
Ukrajina: Predbežné vyhlásenie („PD“) musí byť v súlade so súčasnou národnou legislatívou týkajúcou sa dovozu tovaru

Ukrajina: Predbežné vyhlásenie („PD“) musí byť v súlade so súčasnou národnou legislatívou týkajúcou sa dovozu tovaru

Záručné ukrajinské združenie AsMAP UA, poskytlo IRUnasledujúcu informáciu týkajúcu sa novej zmeny v uplatňovaní procedúr na ukrajinskýchhraničných priechodoch: Aby bol možný dovoz tovarov na územie Ukrajiny, musí byťmiestnym príjemcom predložené Predbežné oznámenie („PP“) / Predbežné vyhlásenie(„PD“) colnej službe Ukrajiny v súlade s národnou legislatívou(článok 93 Colného kódexu Ukrajiny; Nariadenie Colnej služby Ukrajiny č. 551z dňa...
Zdroj: User Admin