Zasadnutia

13. mimoriadne zasadnutie Prezídia Združenia ČESMAD Slovakia

13. mimoriadne zasadnutie Prezídia Združenia ČESMAD Slovakia

Zástupcovia združenia sa aktívne zapájajú do legislatívneho procesu zákonov, ktoré úzko súvisia...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
12. riadne zasadnutie Prezídia Združenia ČESMAD Slovakia

12. riadne zasadnutie Prezídia Združenia ČESMAD Slovakia

V rámci 12. zasadnutia prezídia, ktoré sa uskutočnilo v obci Sliač, sa prediskutovali a následne...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Stretnutie expertnej skupín CEN TC 119

Stretnutie expertnej skupín CEN TC 119

V dňoch 10. a 11. apríla 2017 sa konalo v Berlíne stretnutie expertných skupín...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Zasadnutie sociálnej komisie združenia ČESMAD Slovakia

Zasadnutie sociálnej komisie združenia ČESMAD Slovakia

Bolo poukázané na nezrovnalosti medzi zákonom SR, kde vodič nákladného vozidla v...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Stretnutie komisií CSR a CIT

Stretnutie komisií CSR a CIT

V rámci Medzinárodnej únie cestnej dopravy IRU je veľmi dôležitá súčinnosť všetkých členov...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Stretnutie so štátnou tajomníčkou na Ministerstve financií

Stretnutie so štátnou tajomníčkou na Ministerstve financií

Na Ministerstve financií sa 12. decembra 2016 uskutočnilo stretnutie so štátnou tajomníčkou Ing. Danou Meager. Stretnutia sa za združenie ČESMAD Slovakia zúčastnili generálny tajomník Ing. Pavol Reich a člen prezídia Marián Kováč. Cieľom zástupcov združenia bolo so štátnou tajomníčkou prerokovať zmeny v zákone č. 361/2014 o dani z motorových vozidiel, pri čom boli združením...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
7. riadne zasadnutie prezídia združenia ČESMAD Slovakia

7. riadne zasadnutie prezídia združenia ČESMAD Slovakia

Pred ukončením roku 2016 čakalo členov prezídia ešte niekoľko dôležitých tém a problémov,...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Zasadnutie Transfrigoroute

Zasadnutie Transfrigoroute

V príhovore, ktorý vyzdvihol aj význam tohtoročného stretnutia pre celé odvetvie, prezident TI...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU