Zasadnutia

Regionálne zhromaždenia

Regionálne zhromaždenia

Koniec apríla patril v združení ČESMAD Slovakia regionálnym zhromaždeniam, ktoré by sme mohli...
 
Messe Munchen International Transport Logistic 2015

Messe Munchen International Transport Logistic 2015

Združenie ČESMAD Slovakia sa spolu so Zväzom logistiky a zasielateľstva SR zúčastnilo...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Zasadnutie zmiešanej komisie v Moldavsku

Zasadnutie zmiešanej komisie v Moldavsku

Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
33. riadne zasadnutie Prezídia združenia ČESMAD Slovakia

33. riadne zasadnutie Prezídia združenia ČESMAD Slovakia

Okrem predstavenia štyroch vedúcich zo sekretariátu združenia, ktorí boli pozvaní z dôvodu novej...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
32. riadne zasadnutie Prezídia združenia ČESMAD Slovakia

32. riadne zasadnutie Prezídia združenia ČESMAD Slovakia

Sekretariátom bola predstavená nová organizačná štruktúra, ktorú vypracovali člen prezídia - Ing....
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Zasadnutia technickej komisie IRU

Zasadnutia technickej komisie IRU

Prezident IRU Marten Johansson privítal všetkých zúčastnených a predložil body programu technickej komisie...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Zasadnutie IRU skupiny expertov na prepravu nebezpečných vecí (GEMD)

Zasadnutie IRU skupiny expertov na prepravu nebezpečných vecí (GEMD)

Organizátorom bola organizácia ASTAG, ktorá po ukončení prezentácie svojej činnosti a aktivít pripravila...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU