Zasadnutia

1. riadne zasadnutie prezídia združenia ČESMAD Slovakia

1. riadne zasadnutie prezídia združenia ČESMAD Slovakia

Na prvom zasadnutí nového prezídia, ktoré sa uskutočnilo hneď po skončení plenárneho...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
43. riadne zasadnutie prezídia združenia ČESMAD Slovakia

43. riadne zasadnutie prezídia združenia ČESMAD Slovakia

Členovia prezídia rokovali o najdôležitejších aktuálnych témach – o plenárnom zhromaždení, ktoré...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Rokovanie sociálnej komisie združenia

Rokovanie sociálnej komisie združenia

Zasadnutie sociálnej komisie otvoril a viedol predseda komisie Ing. Pavol Hudák, ktorý privítal...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
42. riadne zasadnutie prezídia združenia ČESMAD Slovakia

42. riadne zasadnutie prezídia združenia ČESMAD Slovakia

Okrem tradičných bodov programu stretnutia prezídia informovali jednotliví zástupcovia regiónov o novozvolených predsedoch...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Regionálne zhromaždenie západoslovenského regiónu

Regionálne zhromaždenie západoslovenského regiónu

Prítomných členov privítal predseda západoslovenského regionálneho výboru Ing. Igor Škutil. Vzhľadom na...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Zasadnutie technickej komisie IRU

Zasadnutie technickej komisie IRU

Prezident IRU Marten Johansson privítal všetkých zúčastnených na zasadnutí technickej komisie CIT...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Regionálne zhromaždenie stredoslovenského regiónu

Regionálne zhromaždenie stredoslovenského regiónu

Zhromaždenie stredoslovenského regiónu sa uskutočnilo 9. marca vo Zvolene. Nižší záujem členov...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Regionálne zhromaždenie východoslovenského regiónu

Regionálne zhromaždenie východoslovenského regiónu

Regionálne zhromaždenie otvoril a viedol člen východoslovenského výboru Štefan Piatko, ktorý privítal...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU