Zasadnutia

38. riadne zasadnutie prezídia združenia ČESMAD Slovakia

38. riadne zasadnutie prezídia združenia ČESMAD Slovakia

Okrem tradičných bodov zasadnutia prezídia sa rozsiahla diskusia venovala opäť problému s...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
37. riadne zasadnutie prezídia združenia ČESMAD Slovakia

37. riadne zasadnutie prezídia združenia ČESMAD Slovakia

Najzásadnejšia problematika, ktorej sa členovia prezídia na októbrovom zasadnutí venovali, bol projekt...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Zasadnutie technickej komisie IRU

Zasadnutie technickej komisie IRU

V úvode stretnutia delegáti podporili návrh na zmiernenie rizika preťaženia náprav počas...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Rokovanie sociálnej komisie IRU CAS

Rokovanie sociálnej komisie IRU CAS

V stredu 9. septembra 2015 sa v Bruseli uskutočnilo pravidelné stretnutie zástupcov členských krajín...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
36. riadne zasadnutie Prezídia združenia ČESMAD Slovakia

36. riadne zasadnutie Prezídia združenia ČESMAD Slovakia

Septembrové zasadnutie prezídia združenia ČESMAD Slovakia sa uskutočnilo v tesnom predstihu Dňa...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
25. Plenárne zhromaždenie združenia ČESMAD Slovakia

25. Plenárne zhromaždenie združenia ČESMAD Slovakia

Jún je v kalendári udalostí združenia ČESMAD Slovakia najvýznamnejší mesiac. Už tradične v tomto...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
35. riadne zasadnutie Prezídia združenia ČESMAD Slovakia

35. riadne zasadnutie Prezídia združenia ČESMAD Slovakia

Júnové zasadnutie prezídia združenia ČESMAD Slovakia sa uskutočnilo v tesnom predstihu plenárneho zhromaždenia v banskobystrickom...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
34. riadne zasadnutie Prezídia združenia ČESMAD Slovakia

34. riadne zasadnutie Prezídia združenia ČESMAD Slovakia

Na zasadnutí prezídia boli podané informácie o činnosti sekretariátu združenia, regionálnych výboroch...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU