Legislatíva

Nariadenie vlády SR o najväčších prípustných rozmeroch a hmotnostiach vozidiel

Nariadenie vlády SR o najväčších prípustných rozmeroch a hmotnostiach vozidiel

Nariadenie vlády SR 349/2009 z 8. júla 2009 o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ďalších technickýchpožiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a o označovaní vozidiel a jazdných súprav
 
Vyhláška ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke

Vyhláška ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke

Vyhláška 9/2009 Ministerstva vnútra Slovenskej republikyz 20. decembra 2008, korou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách

Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách

Zákon 725/2004 z 2. decembra 2004 opodmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Zákon o organizácii pracovného času v doprave

Zákon o organizácii pracovného času v doprave

462/2007 Z.z. ZÁKON z 13. septembra 2007 o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona...
 
Zákon o cestnej doprave

Zákon o cestnej doprave

Zákon 56/2012 Z.z. z 31. januára 2012, o cestnej doprave.
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 361/2014

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 361/2014

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 361/2014 z 9. apríla 2014, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009, pokiaľ ide o dokumenty pre medzinárodnú dopravu cestujúcich autokarmi a autobusmi
 

211/1995 Z.z. OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. júna 1995 bola v Kyjeve podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o princípoch spolupráce a podmienkach vzájomných vzťahov v oblasti dopravy.