Informácie podľa krajín


Veľká Británia: Útoky na nákladné vozidlá

[Veľká Británia] - Veľká Británia: Útoky na nákladné vozidlá

Britské združenie RHA upozorňuje na ďalšie útoky na vodičovnákladných vozidiel. Tentokrát zlodeji vystupovali ako úradníci VOSA (dopravnýinšpektorát). Pri fingovanej kontrole prepadli vozidlo a ukradli tovar.Doporučujeme zvýšiť pozornosť rovnako pri kontrolách, ktoré prebiehajú mimobežné stanoviská, určené úradníkmi VOSA.
Zdroj: User Admin
Súčasná situácia v oblasti kabotážnych prepráv v zahraničí

[Slovensko] - Súčasná situácia v oblasti kabotážnych prepráv v zahraničí

Od 1. mája 2009 je kabotáž so všetkými členskými štátmi EÚokrem Bulharska a Rumunska uvoľnená. Treba mať však na zreteli, že v rámci 25 členských krajín EÚ je povolené ibadočasné prevádzkovanie vnútroštátnej cestnej prepravy tovaru pre cudziu potrebua z tohto dôvodu nie je možné v týchto štátoch vykonávať takéto prepravy napravidelnej,...
Zdroj: User Admin
Dánsko: Údržba ciest a mostov

[Dánsko] - Dánsko: Údržba ciest a mostov

ITD nás informovalo, že v nasledujúcich dvoch rokoch plánujedánske riaditelstvo ciest (DRD) investíciu vo výške 625 mil. DKK do opravy a údržbyciest a mostov. Vzhľadom k tomu, že práca na údržbe sú časovo náročné,a to aj z hľadiska cestnej premávky, väčšinou prebiehajú v obdobízníženej premávky (v letných mesiacoch). DRD z tohto dôvodu s predstihomupozorňuje vodičov na možné komplikácie v tomto...
Zdroj: User Admin
Rakúsko: Demonštrácia

[Rakúsko] - Rakúsko: Demonštrácia

IRU násinformovalo, že dňa 25.mája sa bude konať vo Viednidemonštrácia.Začiatok akcie je naplánovaný na8:00 h. v druhom mestskom obvode  (Voragartenstrasse).Demonštrantibudú niekoľkokrát smerovať na Burgtheater a okoloRingstrasse.Plánované ukončenie akcie je o 13:00h.
Zdroj: User Admin
Tunel Fréjus: Uzávierka

[Francúzsko] - Tunel Fréjus: Uzávierka

IRU násinformovalo, že z dôvodu technických skúšok budetunel Fréjus uzavretý pre dopravu od 13.júna včase od 22:00h do 14.júna v čase do 06:00h
Zdroj: User Admin
Na psychotesty majú šoféri rok

[Slovensko] - Na psychotesty majú šoféri rok

Bratislava - Šofériautobusov a nákladných áut, ako aj vodiči áuts právom prednostnej jazdy, získali rok navyše na to,aby prvýkrát zašli na psychologické vyšetrenie.Prezident včera podpísal novelu zákona o ochrane predpožiarmi, v rámci ktorej parlament nepriamo zasiahol aj donového cestného zákona. Poslanci schválili,aby sa pravidelnému psychologickému vyšetreniunemuseli podrobiť do konca mája...
Zdroj: User Admin
Slovinsko: Uzávierka tunela Karavanke

[Slovinsko] - Slovinsko: Uzávierka tunela Karavanke

Z dôvodu bezpečnostného cvičenia v tuneli Karavanke bude dňa 14.mája tunel uzavretý od 19:00h do 04:00h.Vzhľadom k tomu, že nebude vyznačená žiadna obchádzková trasa pre nákladné vozidlá je doporučené sa v tomto období úseku vyhnúť. Vozidlám smerujúcim na Salzburg a vozidlám smerujúcim vo pačnom smere,ktoré by mali k tunelu doraziť...
Zdroj: User Admin
Rusko: Moskovské colnice pre režim TIR

[Rusko] - Rusko: Moskovské colnice pre režim TIR

V súlade s Nariadením Federálnej colnej službyRuska zo dňa 17.12.2008 bol vydaný nový zoznam colných úradov lokalizovaných voveľkej Moskovskej oblasti, ktoré sú otvorené pre procedúry TIR.
Zdroj: User Admin
Belgicko: Reflexná vesta

[Belgicko] - Belgicko: Reflexná vesta

Podľa informácií IRU, od 1.júna 2009 platí v Belgicku pre všetky vozidlá povinnosť mať vo vozidle reflexnú vestu.
Zdroj: User Admin
Francúzsko: Obmedzenia v tuneli Mont Blanc

[Francúzsko] - Francúzsko: Obmedzenia v tuneli Mont Blanc

IRU nás informovalo, že z dôvodu cvičení a dokončení údržby bude tunel Mont Blanc uzavretý pre všetky druhy dopravy od 8.júna v čase od 22:00h do 9.júna včase od 6:00h a od 22.júna od 22:00h do 23.00 júna do01:00hod.Doprava v tuneli bude obmedzená od 21.45 h do 06:00h v nasledujúcich...
Zdroj: User Admin
Rakúšania zvýšia pokuty na cestách

[Rakúsko] - Rakúšania zvýšia pokuty na cestách

Bratislava - Rakúske ministerstvo dopravy pripravuje zmeny vzákone o cestnej premávke, ktoré sprísnia pokuty. Prekročenie najvyššejpovolenej rýchlosti 130 km/h na diaľnici o jeden až 10 km/h bude stáť na mieste20 eur, pri neskoršej platbe 30 eur. V rozsahu 141 až 150 km/h má pokutadosahovať 35 až 45 eur, pri rýchlosti...
Zdroj: User Admin
Tyrolsko: Uzávierka cesty

[Rakúsko] - Tyrolsko: Uzávierka cesty

IRU nás informovalo, že kvôli údržbe cesty B177 Seefelder Strasse od km 2,300 do km 5,150bude od 27.apríla v čase od 07,00h do 30.apríla v časedo 18,00h uzavretá.Osobné vozidlá môžu prechádzaťcez Möseler Strasse a nákladné vozidlá musia zvoliť inú cestu.
Zdroj: User Admin
Francúzsko-Veľká Británia: Koniec blokády

[Francúzsko] - Francúzsko-Veľká Británia: Koniec blokády

Podľa RHA Weybridge a frnacúzskychnovín La Voix du Nord, blokáda rybárov vprístavoch CalaisBoulognea Dunkerque bola prerušená.Trajekty opäť premávajú.
Zdroj: User Admin
Zmeny vo vykonávaní kabotáže v nákladnej cestnej doprave po 1. 5. 2009

[Slovensko] - Zmeny vo vykonávaní kabotáže v nákladnej cestnej doprave po 1. 5. 2009

Dňom 01. mája 2009 uplynie posledné v poradí už tretieprechodné obdobie pre zákaz vykonávania kabotáže slovenskými dopravcami uvedenév Zmluve o prístupe Slovenskej republiky k EÚ. Slovenskídopravcovia držitelia povolení Spoločenstva budú môcť vykonávať dočasne kabotážbez osobitných povolení aj na území ostatných členských štátov EÚ s výnimkouBulharska a Rumunska.Podrobnú informáciu si môžete stiahnuť tu.
Zdroj: User Admin
Slovinsko: Poplatky

[Slovinsko] - Slovinsko: Poplatky

Informujeme Vás, že od 2.apríla sa zmenili poplatky v Slovinsku.Všetky zmeny nájete na www.cesmad.sk v sekcii informácie pre dopravcov.
Zdroj: User Admin