Informácie podľa krajín


Do Veľkej Británie iba s cestovným pasom

[Veľká Británia] - Do Veľkej Británie iba s cestovným pasom

Upozorňujeme, že pri cestách do Veľkej Británie od 1. októbra 2021 nebude stačiť občiansky preukaz, bude sa potrebné preukázať platným cestovným pasom. Táto povinnosť sa nebude uplatňovať vo vzťahu k slovenským občanom, na ktorých sa vzťahuje pobytová schéma, tzv. Settlement Scheme, garantujúca právo pobytu. Takýto občania budú môcť do 31....
Zdroj: User Admin
Kam po skončení základnej školy – ŠTUDUJ DOPRAVU

[Slovensko] - Kam po skončení základnej školy – ŠTUDUJ DOPRAVU

Rezort dopravy a výstavby má snahu motivovať žiakov základných škôl k štúdiu na stredných odborných školách a následne k výberu povolania v oblasti dopravy, k rozvíjaniu a prehlbovaniu ich záujmu o zvolené povolanie a budovaniu ich vzťahu k budúcej profesii, a to najmä prostredníctvom organizovania zážitkových aktivít. V snahe priblížiť verejnosti možnosti stredoškolského odborného vzdelávania v oblasti dopravy a poštových služieb Ministerstvo...
Zdroj: User Admin
Plánované údržby tunela Mont Blanc do konca roka 2021

[Francúzsko] - Plánované údržby tunela Mont Blanc do konca roka 2021

V prílohe nájdete kaledár plánovaných údržieb tunela Mont Blanc do konca roka 2021.Prvá tabuľka - úplné uzavretie tunelaDruhá tabuľka - čiastočné (jednosmerné) uzavretie tunela.
Zdroj: User Admin
Veľká Británia – Dopravné obmedzenie na M20

[Veľká Británia] - Veľká Británia – Dopravné obmedzenie na M20

Od 22. augusta 2021 do 6. septembra 2021 budú prebiehať práce na údržbe mosta, ktorý vedie ponad diaľnicu M20 na ceste A249. Tieto práce budú mať vplyv na účastníkov cestnej premávky, ktorí prechádzajú z M2 na diaľnicu M20 po ceste A249 v smere na Londýn.Údržba mosta by mala prebiehať cez noc od...
Zdroj: User Admin
Povinnosť navigačných plomb pri vstupe do Bieloruska z Litvy

[Bielorusko] - Povinnosť navigačných plomb pri vstupe do Bieloruska z Litvy

Bieloruská vláda vydala nariadenie č. 439, ktoré ukladá povinnosť používať navigačné plomby pri vstupe do Bieloruska z Litvy po ceste a to v prípade bilaterálnych prepráv ako aj tranzitu. Táto povinnosť sa nevzťahuje na tovar prepravovaný v režime colného tranzitu z ruského Kaliningradského regiónu do Bieloruska tranzitujúceho cez Litvu, ako aj na nadmerné a nadrozmerné prepravy,...
Zdroj: User Admin
Úprava zákazu jazdy v Maďarsku počas nadchádzajúceho sviatku a víkendu

[Maďarsko] - Úprava zákazu jazdy v Maďarsku počas nadchádzajúceho sviatku a víkendu

Na základe rozhodnutia maďarského ministerstva inovácii a technológii došlo k úprave zákazu jazdy počas sviatku 20. augusta 2021 a následného víkendu 21. – 22. augusta 2021.Zákaz jazdy bude v platnosti:- v piatok 20. augusta 2021 od 08:00 h do 20. augusta 2021 do 22:00 h,  (jazda je povolená od piatka 20. augusta 2021 od 22:00...
Zdroj: User Admin
Zákaz opravy vozidla stojacieho na verejnej komunikácii v Španielsku

[Španielsko] - Zákaz opravy vozidla stojacieho na verejnej komunikácii v Španielsku

V Španielsku vstúpil do platnosti kráľovský dekrét č. 159/2021, ktorým sa ustanovujú nové podmienky pre cestné zásahy v prípade poruchy vozidla na verejnej komunikácii. Tento dekrét sa vzťahuje na všetky vozidlá  jazdiacich v Španielsku bez rozdielu či ide o španielskeho alebo iného  dopravcov. Dekrét zakazuje vykonávať opravy na pokazených vozidlách stojacich na verejnej komunikácii....
Zdroj: User Admin
Podmienky pobytu na území Francúzska

[Francúzsko] - Podmienky pobytu na území Francúzska

Vstup do Francúzska pre profesionálnych vodičov Pre profesionálnych vodičov je pre vstup do Francúzska potrebné iba osvedčenie pre pracovníkov v medzinárodnej doprave v anglickom alebo francúzskom jazyku. Profesionálny vodiči majú výnimku z povinnosti preukázať sa Zdravotným preukazom (viac informácii nižšie) alebo EÚ digitálnym covid certifikátom pri vstupe do niektorých reštaurácii, ktoré sú schválené...
Zdroj: User Admin
Podmienky vstupu na územie Slovinska

[Slovinsko] - Podmienky vstupu na územie Slovinska

Aktualizácia 16. augusta 2021 Ako nás informovalo Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky slovinská vláda prijala nové nariadenie upravujúce vstup do Slovinska, ktoré platí od 16. augusta 2021. Naďalej platí výnimka pre pracovníkov v medzinárodnej preprave z povinnosti preukazovania sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdením o zaočkovaní/prekonaní ochorenia COVID-19  a povinnosti absolvovania...
Zdroj: User Admin
Zavedenie navigačných plomb pri preprave tovaru z Litvy

[Bielorusko] - Zavedenie navigačných plomb pri preprave tovaru z Litvy

Štátny colný výbor Bieloruska zaviedol opatrenia týkajúce sa tovarov vstupujúcich na územie Bieloruska z Litvy, vrátane tranzitných prepráv. Dňa 30. augusta 2021 nadobúda účinnosť Uznesenie Rady ministrov Bieloruskej republiky č. 439 zo dňa 28. júla 2021, ktorým sa zavádza povinné používanie navigačných plomb pri cestnom dovoze tovarov do Bieloruskej republiky z územia...
Zdroj: User Admin
Rozšírenie zoznamu zakázaných tovarov z Ukrajiny

[Ukraina] - Rozšírenie zoznamu zakázaných tovarov z Ukrajiny

S účinnosťou od 2. júla 2021 sa rozšíril zoznam zakázaného tovaru pri dovoze z Ukrajiny do Ruskej federácie. S účinnosťou od 2. júla 2021 bol Nariadením vlády Ruskej federácie č. 1035 zo dňa 28. júna 2021 rozšírený zoznam zakázaného tovaru vstupujúceho na územie Ruskej federácie z Ukrajiny. Zákaz sa týka tovarov určených pre Ruskú...
Zdroj: User Admin
Podmienky pri vstupe do Nemecka

[Nemecko] - Podmienky pri vstupe do Nemecka

V Nemecku sú od 1. augusta 2021 v platnosti nové pravidlá pri vstupe do krajiny. Vo všeobecnosti sa pravidlá vstupu sprísňujú, ale dobrou správou je, že v prípade dopravného personálu sa podmienky vstupu zmierňujú.Zmeny nastali v klasifikácii krajín. V platnosti ostávajú už iba dve kategórie rizikovosti z pôvodných troch, a to vysoko rizikové oblasti a...
Zdroj: User Admin
Zavedenie elektronického poradia na hraničných priechodoch Kazachstanu

[Kazachstan] - Zavedenie elektronického poradia na hraničných priechodoch Kazachstanu

Pilotný projekt bol spustený  26. 7. 2021 na cestnom hraničnom priechode s Uzbekistanom. Vodiči sa môžu pre príjazd na cestný hraničný priechod s Uzbekistanom B. Konysbaev registrovať, a to v on-line aplikácii na stránke: https://www.e-border.kz/ O úspešnej registrácii je vodič informovaný prostredníctvom sms správy a e-mailu. Po príchode na hraničný...
Zdroj: User Admin
Zákaz dovozu niektorých tovarov pochádzajúcich z Ruska

[Ukraina] - Zákaz dovozu niektorých tovarov pochádzajúcich z Ruska

Ukrajina zakázala dovoz ďalších kategórií tovarov z Ruskej federácie. S účinnosťou od 13. apríla 2021 vstúpil do platnosti nový zákaz dovozu 24 kategórii výrobkov pochádzajúcich z Ruskej federácie. Kabinet ministrov Ukrajiny prijal rezolúciu, ktorou sa mení zoznam zakázaných výrobkov pre dovoz na územie Ukrajiny z Ruskej federácie, schválený rezolúciou č. 1147 zo dňa 30....
Zdroj: User Admin
Dodatočný zákaz jazdy v Rumunsku

[Rumunsko] - Dodatočný zákaz jazdy v Rumunsku

Vzhľadom na extrémne horúčavy bol v Rumunsku vydaný zákaz jazdy pre vozidlá s maximálnou povolenou hmotnosťou nad 7,5 t na celej cestnej sieti s výnimkou krajov Harghita, Neamt, Suceava a Botosani. Zákaz platí každý deň od štvrtka 29. júla 2021 do soboty 31. júla 2021 od 12:00 h do 20:00 h. Výnimku zo...
Zdroj: User Admin
 Aktualizácia dopravná situácia v Nemecku

[Nemecko] - Aktualizácia dopravná situácia v Nemecku

Intenzívne dažde a následné prívalové povodne viedli v Nemecku k dopravným obmedzeniam, najmä v regiónoch Severné Porýnie - Vestfálsko a Porýnie - Falcko. Aktuálne informácie o dopravnej situácii je možné nájsť na https://www.adac.de/news/unwetter-in-deutschland . Trvalý odkaz na dopravnú situáciu v Nemecku je tiež k dispozícii tu.
Zdroj: User Admin