Informácie podľa krajín


Poľsko: Zmena limitu pri dovoze pohonných hmôt

[Poľsko] - Poľsko: Zmena limitu pri dovoze pohonných hmôt

V Poľsku od 1. decembra 2008 došlo k zmene limitudovozu pohonných hmôt, v nádržiach vozidla, pri vstupe zo štátu mimo EU z pôvodných200 litrov na 600 litrov. U vozidiel, ktoré prepravujú tovar podkontrolovanou teplotou sa povoľuje ďalších 200 litrov v nádržiach chladiacejjednotky.
Zdroj: User Admin
Tunel Fréjus: Opäť otvorený

[Francúzsko] - Tunel Fréjus: Opäť otvorený

V nadväznosti na našu správu z 18. decembra 2008, kde sme informovali o uzávierke tunela Fréjus, bude tento tunel opäť otvorený, pre nákladnú dopravu v oboch smeroch.
Zdroj: User Admin
9-mesačné nálepky na rok 2009

[Slovensko] - 9-mesačné nálepky na rok 2009

Dovoľujeme si vám oznámiť, že pozastavenie distribúcie slovenských 9-mesačných diaľničných nálepiek na rok 2009 pre vozidlá s celkovou hmotnosťou od 3,5 do 12 t a nad 12 t sa s definitívnou platnosťou ruší a uvedené diaľničné nálepky zostávajú v ponuke na rok 2009. Krátkodobé pozastavenie distribúcie 9-mesačných diaľničných nálepiek bolo...
Zdroj: User Admin
Francúzsko: Tunel Fréjus

[Francúzsko] - Francúzsko: Tunel Fréjus

CNIR a manažment tunela Fréjus nám oznámili,že kvôli technickým problémom je tunel Fréjus v oboch smeroch uzavretý.Preto žiadame dopravcov,aby namiesto tunela Fréjus využívali tunel Mont Blanc.O bližších informáciach Vás budeme informovať.AKTUÁLNE 19. 12. 2008Podľa posledných informácii je prejazd tunelom Fréjus povolený: osobným vozidlám, autobusom a nákladným vozidlám z hmotnosťou nižšou ako 7,5t....
Zdroj: User Admin
Grécko: Blokáda v prístavoch Patra a Igoumenitsa

[Grécko] - Grécko: Blokáda v prístavoch Patra a Igoumenitsa

Grécke združenie OFAE nás informovalo o blokádegréckych dopravcov, ktorá sa bude konať v prístavoch Patraa Igoumenitsa 16. decembra. Blokáda oboch prístavov bude prebiehať takto: -        Patra, od 10. 00 hod. do 19 00 hod.-        Igoumenitsa, od 14. 00 hod. do 24. 00 hod. Keďže tieto prístavy spájajú Grécko s Talianskom, blokádasa dotkne aj medzinárodnej nákladnej dopravy.
Zdroj: User Admin
Taliansko: Štrajk

[Taliansko] - Taliansko: Štrajk

Talianske združenie Confetraa UICCIAA, nás informovali o demonštrácii,ktorú na 12. decembra zvolalo niekoľko združení.Demonštrácia sa dotkne hlavne verejnej dopravy,leteckej dopravy, železničnej dopravy a lodnej dopravy. Chceme upozorniť vodičov na zhoršenie dopravy v blízkosti veľkých miest. Takisto sa predpokladajú problémy s trajektovou dopravou.
Zdroj: User Admin
Rakúsko: Vjazd autobusov do Viedne

[Rakúsko] - Rakúsko: Vjazd autobusov do Viedne

Mesto Viedeň zavádza dočasnúautobusovú zónu 29.11, 6, 13 a 20.12.2008 pre mestské obvody (Bezirk)1,6 a 9, do ktorých je vjazd povolený len s platnou vjazdnou kartou preautobusy.Objednať si ju môžete on-line od 27.10.2008. Ako si objednať kartu Prostredníctvom internetu(objednávky sa vybavujú len od 27. októbra 2008); na základe úhrady platobnoukartou...
Zdroj: User Admin
Slovensko: Zmeny o dovoze paliva

[Slovensko] - Slovensko: Zmeny o dovoze paliva

Upozorňujeme Vás na zmenu v zákone 106/2004 Z.z., hlavne chceme poukázať na dovoz  paliva z územia tretích štátov.Zmena nastala v tom, že sa zrušila hranica 200litrov pri dovoze paliva.Od 01.12.2008 je povolené dovážať neobmedzené množstvo paliva v originálnych nádržiach.Tento zákon nadobúda účinnosť 01.12.2008
Zdroj: User Admin
Veľká Británia: Štrajk v prístave Dover

[Veľká Británia] - Veľká Británia: Štrajk v prístave Dover

Britské združenie nás informovalo o ďalšom štrajku s v prístave Dover, ktorása koná 27.novembra štvrtok, od 07h00, do soboty 29.novembra, do 12h00.Administratívny personál bude udržiavaťprístav v prevozeschopnom stave,a tak by nemalo dojsť kprerušeniu prepravných služieb.
Zdroj: User Admin
Nemecko: Nový systém prevozu

[Nemecko] - Nemecko: Nový systém prevozu

Na diaľnici A8 medzi Stuttgartom a Ulmom, pristúpaní do Alb, bol zavedený nový systém úpravy prevozu. Nový systém by mal zlepšiť premávku vozidiel pri zasnežených cestách.Pri zasneženej vozovke musia vozidlá počkať na pravej strane cesty až do doby,kým sa sneh neodstrání. Preklad informačného letáku,ktorý nájdete v prílohe.V zimnom období sú...
Zdroj: User Admin
Taliansko: Kalamita

[Taliansko] - Taliansko: Kalamita

CNIR a Rosny oblieva - Bois, nám oznámili, že z dôvodu kalamity je na všetkých cestách v Taliansku zákaz jazdy pre nákladné vozidlá nad 7,5t. Preto chceme upozorniť nákladné vozidlá smerujúce do Talianska aby cestu odložili alebo zastavili na parkovisku.Ďalej k našej správe z 28. novembra. Chceme upozorniť, že situácia v severozápadnej česti Talianska sa...
Zdroj: User Admin
Slovinsko: Pokuty

[Slovinsko] - Slovinsko: Pokuty

IRU nás informovalo o doplnení pokút v Slovinsku.  Prekročenie povolenej rýchlosti o: Sadzba v EUR 10 km/hod. 60 Od 11 do 20 km/hod. 120 Od 21 do 30 km/hod. 240 Nad 30 km/hod. 380   Neosvetlené vozidlo Sadzba v EUR Počas dňa 40 Počas noci 160  Náklad, ktorý presahuje z vozidla...
Zdroj: User Admin
Taliansko: Útoky na vodičov

[Taliansko] - Taliansko: Útoky na vodičov

V Talianskuv ostatnom čase zaznamenali zvýšený počet útokov na vodičov, ku ktorých dochádza v noci,v čase, kedy vodič spí. Vodiča zadržia ako rukojemníka a vozidlo prevezú na miesto, kde môže byť príves odmontovaný od ťažného vozidla apotom sa vyloží náklad. Aby nedošlo k prípadnému zameraniu vozidla políciou, zabezpečí sa nefunkčnosť navigácie. Vzhľadom na to, že ide...
Zdroj: User Admin
Slovensko: Uzávierka - Zemianske Kostoľany

[Slovensko] - Slovensko: Uzávierka - Zemianske Kostoľany

Dôvod uzávierky je realizácia stavby: Deliace ostrovčeky na cesteI/64 v km 35,000 pri autobusových zastávkach a v km 35,350 pri Obecnomúrade v obci Zemianske Kostoľany. Miesto uzávierky je cesta I/64, v km cca 135,000 a 135,350,v k. ú. Zemianske Kostoľany v trvaní od 26. 11. 2008 do 31. 12. 2008. Navrhovaná obchádzka bude vedená v  ostávajúcej  časti vozovky ...
Zdroj: User Admin
Rakúsko: Zmena v zákazoch jázd

[Rakúsko] - Rakúsko: Zmena v zákazoch jázd

Zmeny zákazov jázd nájdete v prílohe. V prílohe sú zmeny vyznačené červenou farbou.
Zdroj: User Admin