Informácie podľa krajín


Grécko:Štrajk aktuálne

[Grécko] - Grécko:Štrajk aktuálne

OFAE Atény nás informovali, že stav v Grécku zostáva nezmený. Hlavné úseky, ako aj hraničné priechody sú neustále blokované. Na hraničnom priechode Promachon (Bulharsko) sú 17 km dlhé kolóny.OFAE nás ďalej informovali, že štrajk farmárov ešte pretrváva a blokované sú bulharské aj macedónske hraničné priechody. 
Zdroj: User Admin
Slovensko: Prípojné vozidlá daň

[Slovensko] - Slovensko: Prípojné vozidlá daň

Na základe rokovania ZdruženiaČESMAD Slovakia s generálnym riaditeľom Sekcie daňovej a colnej Ministerstva financií SR vo veci úľavy na dani z prípojných vozidiel, sa po následnej vzájomnej konzultácii medzi MF SR a Daňovým riaditeľstvom SR dospelo k záveru, že v prípade, ak vozidlá kategórie O spĺňajú limity emisnej normy EURO 3. EURO 4...
Zdroj: User Admin
Rusko: Diaľničné poplatky

[Rusko] - Rusko: Diaľničné poplatky

Podľa posledných informáciíbude od 1. februára 2009 v Ruskej federáciispoplatňované používanie diaľníc.Poplatkom budú podliehať vozidlá, registrované mimo územiaRuskej federácie, nad 3,5t.Výška poplatku bude závisieť na dĺžke pobytu na území Ruskej federácie. Pokiaľ bude táto doba prekročená,je vodič vozidla (ktorý je v tejto súvislosti považovaný za zástupcu firmy) povinný zaplatiťdodatočný poplatok,...
Zdroj: User Admin
Grécko: Štrajk

[Grécko] - Grécko: Štrajk

OFAE,Aténynás informovali,že farmári blokovali hlavnéúseky medzi Aténmi a Thessalonikami,hraničnípriechod s Bulharskom (Promachon) a cestu z Trace (hranica sTureckom) do Thessaloniki (v blízkosti Kavala).Dobakonania štrajku nie je bližšie určená,ďalšie informáciebudú zverejnené na www.cesmad.skv sekcii "dopravné správy"
Zdroj: User Admin
Ukrajina: Predbežné vyhlásenie („PD“) musí byť v súlade so súčasnou národnou legislatívou týkajúcou sa dovozu tovaru

[Ukraina] - Ukrajina: Predbežné vyhlásenie („PD“) musí byť v súlade so súčasnou národnou legislatívou týkajúcou sa dovozu tovaru

Záručné ukrajinské združenie AsMAP UA, poskytlo IRUnasledujúcu informáciu týkajúcu sa novej zmeny v uplatňovaní procedúr na ukrajinskýchhraničných priechodoch: Aby bol možný dovoz tovarov na územie Ukrajiny, musí byťmiestnym príjemcom predložené Predbežné oznámenie („PP“) / Predbežné vyhlásenie(„PD“) colnej službe Ukrajiny v súlade s národnou legislatívou(článok 93 Colného kódexu Ukrajiny; Nariadenie Colnej služby Ukrajiny č. 551z dňa...
Zdroj: User Admin
K aplikácii IRU NCTS TIR pristúpilo Fínsko

[Fínsko] - K aplikácii IRU NCTS TIR pristúpilo Fínsko

Partnerstvo medzi fínskou colnousprávou, fínskym záručným združením a IRU prináša plodné výsledky. IRUs potešením oznamuje svojim členským združeniam, že od 20. januára 2009 držitelia karnetov TIRmôžu použiť aplikáciu IRU TIR-EPD (NCTS TIR) na predloženie elektronickýchpredbežných vyhlásení TIR na colné úrady odoslania/vstupu do EÚ vo Fínsku. Preúčely identifikácie elektronického predbežného vyhlásenia TIR by mali...
Zdroj: User Admin
Slovinsko: Zmena zákazov jázd

[Taliansko] - Slovinsko: Zmena zákazov jázd

Slovinskézdruženie nás informovalo,že sa zrušili zákazy jázdv sobotu na úsekoch A5 Pesnica-Lenart a G3Lenart-Lipovci-Lendava-Dolga vas,kde platia všeobecné zákazyjázd v nedeľu a sviatok od 8.00hod do 21:00hod.Naúsekoch Ljubljana-Klanec, Ljubljana-Kozina-Klanec-Srmin,Skofije-Secovlje, Koper-Dragonja a Postojna-Jelsane naďalej platianasledovné zákazy jázd:-sobotuod 6.00h do 16:00h-vnedeľu a v dňoch pracovného pokoja od 8:00h do 22:00h
Zdroj: User Admin
Slovensko: Nový cestný zákon

[Slovensko] - Slovensko: Nový cestný zákon

Dňa 1. februára 2009 nadobúda účinnosť zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedený zákon nahrádza...
Zdroj: User Admin
Mýto za nákladné autá sa začne vyberať až o rok

[Slovensko] - Mýto za nákladné autá sa začne vyberať až o rok

Majitelia nákladných áut, kamiónov či dodávok nad3,5 tony budú platiť na slovenských diaľniciach a rýchlostných cestách mýto ažod januára budúceho roku. Diaľničné nálepky vymenia za mýto, pretože Slovenskuuž pozná firmu, ktorá systém rýchlo za 11 mesiacov postaví. Ide o spoločnosťSkyToll, ktorú založilo združenie firiem SanToll – Ibertax. „V decembri tohtoroka...
Zdroj: User Admin
Holandsko: Nízkoemisná zóna

[Holandsko] - Holandsko: Nízkoemisná zóna

ITD nás informovalo, že vo viacerých holandských mestách (Amsterdam,Den Haag, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven, Breda, Den Bosch, Tilburg a Maastricht)je zavedená nízkoemisná zóna. Do 1.jula 2009 sa toto obmedzenie nevzťahuje na zahraničné vozidlá.
Zdroj: User Admin
Francúzsko: Tunel Mont Blanc

[Francúzsko] - Francúzsko: Tunel Mont Blanc

Vedenie tunela Mont Blanc nás informovalo,že z dôvodu údržby bude prechod cez tunel obmedzený v dobe od 21:45 hod do 06:00h a to v nasledujúcich termínoch:január:12,13,14,15,19,20,21,22február:2,3,4,5Viac informácií nájdete na : www.tunnelmb.com
Zdroj: User Admin
Bulharsko: Dovoz paliva

[Bulharsko] - Bulharsko: Dovoz paliva

Od 1. januára 2009 maximálne množstvo paliva povoleného bezcla v štandardných nádržiach komerčných vozidiel vstupujúcich na colnéúzemie EÚ cez bulharské hraničné priechody je obmedzený na 200 litrov.
Zdroj: User Admin
Základná sadzba stravného na rok 2009

[Slovensko] - Základná sadzba stravného na rok 2009

V prílohe nájdete opatrenie ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2008, ktorým sa ustanovujú na rok 2009 základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách.
Zdroj: User Admin
Nemecko: Zvýšenie sadzby pokút od februára 2009

[Nemecko] - Nemecko: Zvýšenie sadzby pokút od februára 2009

V Nemecku sa od februára 2009 zvýšia sazby pokút za priestupky.Sazby sú v niektorých prípadoch dvojnásobne vyššie ako doterajšie sadzby.Pripravované zmeny pokút v €Prekročenie rýchlosti - v obci:zvýšené sazby sa pohybujú v rozmedzí od 70 € do 600 €- mimo obec:zvýšené sazby sa pohybujú v rozmedzí od 80 € do...
Zdroj: User Admin
Diaľničné nálepky 2008 a 2009

[Slovensko] - Diaľničné nálepky 2008 a 2009

Diaľničné nálepky na rok 2008Na základe § 7 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 734/2004, diaľničné nálepky s ročnou platnosťou pre rok 2008 platia do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka, t. j. 31.01.2009. Platí to pre všetky typy vozidiel vrátane vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony.Diaľničné nálepky na rok...
Zdroj: User Admin
Poľsko: Poplatky

[Poľsko] - Poľsko: Poplatky

 Nový sadzobník poplatkov za používanie štátnychciest v Poľskej republike platný od 1. januára 2009 a praktické rady predopravcov a vodičov k správnemu používaniu cestnej známkyV súlade s nariadením ministra infraštruktúryPoľskej republiky zo dňa 19. decembra 2008, ktorým sa novelizuje nariadenieministra dopravy Poľskej republiky zo dňa 15. októbra 2007 sa zanáležité zaplatenie poplatku...
Zdroj: User Admin