Informácie podľa krajín


Rozšírenie zoznamu zakázaných tovarov z Ukrajiny

[Ukraina] - Rozšírenie zoznamu zakázaných tovarov z Ukrajiny

S účinnosťou od 2. júla 2021 sa rozšíril zoznam zakázaného tovaru pri dovoze z Ukrajiny do Ruskej federácie. S účinnosťou od 2. júla 2021 bol Nariadením vlády Ruskej federácie č. 1035 zo dňa 28. júna 2021 rozšírený zoznam zakázaného tovaru vstupujúceho na územie Ruskej federácie z Ukrajiny. Zákaz sa týka tovarov určených pre Ruskú...
Zdroj: User Admin
Zavedenie elektronického poradia na hraničných priechodoch Kazachstanu

[Kazachstan] - Zavedenie elektronického poradia na hraničných priechodoch Kazachstanu

Pilotný projekt bol spustený  26. 7. 2021 na cestnom hraničnom priechode s Uzbekistanom. Vodiči sa môžu pre príjazd na cestný hraničný priechod s Uzbekistanom B. Konysbaev registrovať, a to v on-line aplikácii na stránke: https://www.e-border.kz/ O úspešnej registrácii je vodič informovaný prostredníctvom sms správy a e-mailu. Po príchode na hraničný...
Zdroj: User Admin
Zákaz dovozu niektorých tovarov pochádzajúcich z Ruska

[Ukraina] - Zákaz dovozu niektorých tovarov pochádzajúcich z Ruska

Ukrajina zakázala dovoz ďalších kategórií tovarov z Ruskej federácie. S účinnosťou od 13. apríla 2021 vstúpil do platnosti nový zákaz dovozu 24 kategórii výrobkov pochádzajúcich z Ruskej federácie. Kabinet ministrov Ukrajiny prijal rezolúciu, ktorou sa mení zoznam zakázaných výrobkov pre dovoz na územie Ukrajiny z Ruskej federácie, schválený rezolúciou č. 1147 zo dňa 30....
Zdroj: User Admin
Dodatočný zákaz jazdy v Rumunsku

[Rumunsko] - Dodatočný zákaz jazdy v Rumunsku

Vzhľadom na extrémne horúčavy bol v Rumunsku vydaný zákaz jazdy pre vozidlá s maximálnou povolenou hmotnosťou nad 7,5 t na celej cestnej sieti s výnimkou krajov Harghita, Neamt, Suceava a Botosani. Zákaz platí každý deň od štvrtka 29. júla 2021 do soboty 31. júla 2021 od 12:00 h do 20:00 h. Výnimku zo...
Zdroj: User Admin
 Aktualizácia dopravná situácia v Nemecku

[Nemecko] - Aktualizácia dopravná situácia v Nemecku

Intenzívne dažde a následné prívalové povodne viedli v Nemecku k dopravným obmedzeniam, najmä v regiónoch Severné Porýnie - Vestfálsko a Porýnie - Falcko. Aktuálne informácie o dopravnej situácii je možné nájsť na https://www.adac.de/news/unwetter-in-deutschland . Trvalý odkaz na dopravnú situáciu v Nemecku je tiež k dispozícii tu.
Zdroj: User Admin
Podmienky vstupu na územie Slovenskej republiky od 9. júla 2021

[Slovensko] - Podmienky vstupu na územie Slovenskej republiky od 9. júla 2021

Vo štvrtok 8. júla 2021 bola upravená Vyhláška úradu verejného zdravotníctva SR č. 226, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR.Na základe vyhlášky sa menia podmienky vstupu na územie Slovenskej republiky, ktoré budú v platnosti od 9. júla 2021 od 6:00 h....
Zdroj: User Admin
Zákazy jázd na území Nemecka

[Nemecko] - Zákazy jázd na území Nemecka

Upozorňujeme dopravcov, že zákazy jázd v Nemecku sa už uplatňujú v štandardnom režime. Výnimky zo zákazov jázd boli v platnosti do konca júna 2021.Pripomíname, že zákazy jázd v Nemecku počas letného obdobia od 1. júla do 31. augusta budú každú sobotu v čase od 7.00 h do 20.00 h na vybraných úsekoch ciest. Zoznam úsekov ciest...
Zdroj: User Admin
Letné zákazy jázd na území Rakúska

[Rakúsko] - Letné zákazy jázd na území Rakúska

Medzinárodná únia cestnej dopravy IRU nás informovala o dodatočných letných zákazoch jázd na území Rakúska. Upozorňujeme, že tieto zákazy jázd sa nenachádzajú v aktuálnom vydaní časopisu Kilometer a sú v platnosti od soboty 3. júla. Kategória vozidiel Nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 7,5t Zákazy jázd Všetky soboty od 3. júla do 28. augusta (vrátane)...
Zdroj: User Admin
Výnimka na dojazd

[Slovensko] - Výnimka na dojazd

Na základe žiadosti združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcim štátnym sviatkom všeobecnú výnimku zo zákazu jazdy na 5. júla 2021. Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá, cestách I triedy a cestách pre medzinárodnú premávku prichádzajúce na územie Slovenskej...
Zdroj: User Admin
Možnosť registrácie colného odbavenia na hraničnom priechode Kamenny Log

[Litva] - Možnosť registrácie colného odbavenia na hraničnom priechode Kamenny Log

Od 10. júna 2021 je na hraničnom priechode s Litvou ponúkaná platená služba elektronickej rezervácie colného odbavenia. Rezervácia umožňuje výber časového okna pre odbavenie na hraničnom priechode a je určená pre nákladné vozidlá, autobusy aj osobné vozidlá. Rezervácia je k dispozícii na odkaze: www.belarusborder.by
Zdroj: User Admin
Povinná registrácia nerezidentov vstupujúcich s tovarom na územie Ukrajiny

[Ukraina] - Povinná registrácia nerezidentov vstupujúcich s tovarom na územie Ukrajiny

Nadobudnutie účinnosti nových ustanovení Colného kódexu Ukrajiny o povinnej registrácii nerezidentov, ktorí prepravujú tovar cez územie Ukrajiny Dňa 1. júla 2021 nadobúda účinnosť ustanovenie odseku 61 Oddielu XXI Colného kódexu Ukrajiny (ďalej len CKU) o povinnosti registrácie nerezidentov (osôb, ktorí nemajú pobyt na území Ukrajiny) vykonávajúcich prepravy tovarov pod colnou kontrolou cez...
Zdroj: User Admin
Dezinfekcia vozidiel vstupujúcich do Bieloruska

[Bielorusko] - Dezinfekcia vozidiel vstupujúcich do Bieloruska

Na základe dekrétu č. 162 bude v rámci experimentu založeného na zabránení šírenia infekčných chorôb ľudí a zvierať prebiehať na hraničnom priechode Nová Guta dezinfekcia vozidiel od 1. júna do 1. októbra 2021. V rámci projektu budú povinne dezinfikované nákladné vozidlá, autobusy a aj osobné vozidlá registrované s krajinou registrácie v Bielorusku a v zahraničí. Postup dezinfekcie...
Zdroj: User Admin
Dopravné obmedzenia spojené s Tour de France

[Francúzsko] - Dopravné obmedzenia spojené s Tour de France

Upozorňujeme dopravcov, že z dôvodu konania športovej udalosti Tour de France nastanú v období od 26. júna do 18. júla viaceré dopravné obmedzenia. Trasa závodu Prvých sedem etáp v oblasti Bretónska, Pays de Loire a Val de Marne od 26. júna do 2. júla sa očakávajú nasledujúce obmedzenia v doprave: Sobota 26. júna – 1....
Zdroj: User Admin
Zmeny pri vstupe na územie Ukrajiny

[Ukraina] - Zmeny pri vstupe na územie Ukrajiny

Kabinet ministrov Ukrajiny vydal uznesenie, ktorým sa zaviedli viaceré zmeny o postupe pri prekročení štátnych hraníc Ukrajiny v súvislosti s pandémiou Covid-19. Požiadavky na uzavretie poistenia na ochorenie Covid-19 (certifikát, osvedčenie) a/alebo negatívny test PCR na Covid-19 sa od 8. júna 2021 nevzťahujú na vymedzené kategórie cudzincov a osôb bez štátnej...
Zdroj: User Admin
Kontroly dopravných priestupkov v Ruskej federácii

[Rusko] - Kontroly dopravných priestupkov v Ruskej federácii

Federálny zákon Ruskej federácie č. 398, ktorý prijal zmeny a doplnenia Federálneho zákona Ruskej federácie č. 127 (zo dňa 24. júla 1998) „O štátnej kontrole nad vykonávaním medzinárodnej cestnej dopravy a zodpovednosťou za porušenie pravidiel pri ich vykonávaní“,  vstúpil do platnosti 8. decembra 2020 s tým, že niektoré predpisy nového zákona nadobudli účinnosť...
Zdroj: User Admin