Informácie podľa krajín


Licencie CEMT pre Veľkú Britániu a Severné Írsko

[Veľká Británia] - Licencie CEMT pre Veľkú Britániu a Severné Írsko

Ministerstvo dopravy a výstavby SR nás informovalo o aktuálnom stave týkajúcej sa podávania žiadostí o licenciu CEMT pre Veľkú Britániu a Severné Írsko. Vzhľadom na to, že existuje stále šanca na dohodnutie pravidiel v oblasti nákladnej dopravy medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, Ministerstvo dopravy...
Zdroj: User Admin
Výnimka zo zákazu jazdy na Slovensku

[Slovensko] - Výnimka zo zákazu jazdy na Slovensku

Na základe žiadosti združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcim štátnym sviatkom všeobecnú výnimku zo zákazu jazdy na utorok 17. novembra 2020. Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá, cestách I triedy a cestách pre medzinárodnú premávku prichádzajúce na územie...
Zdroj: User Admin
Dočasné výnimky z režimu práce vodičov na území Slovenskej republiky

[Slovensko] - Dočasné výnimky z režimu práce vodičov na území Slovenskej republiky

Členské krajiny Európskej únie môžu za mimoriadnych okolností udeliť výnimky z uplatňovania článkov 6 až 9 nariadenia (ES) č. 561/2006, ktoré upravuje režim práce vodičov. Na území Slovenskej republiky výnimku udelil Národný inšpektorát práce od 11. novembra 2020 do 10. decembra 2020 v nasledujúcom rozsahu: maximálny denný čas jazdy sa...
Zdroj: User Admin
Obmedzenie prepráv medzi Dánskom a Veľkou Britániou

[Veľká Británia] - Obmedzenie prepráv medzi Dánskom a Veľkou Britániou

Vodiči nákladnej dopravy, ktorí nie sú rezidentmi Veľkej Británie a cestujú z Dánska alebo prechádzajú cez Dánsko (prípadne sa v Dánsku zdržiavali alebo cestovali v priebehu predchádzajúcich 14 dní), nemôžu vstúpiť na územie Veľkej Británie. Zákaz je účinný a neplatia žiadne výnimky pre vodičov nákladnej alebo autobusovej dopravy. Preprava z Dánska do Veľkej Británie je možné...
Zdroj: User Admin
Povinné predkladanie predbežných vyhlásení o tovare pri vstupe na územie Ukrajiny

[Ukraina] - Povinné predkladanie predbežných vyhlásení o tovare pri vstupe na územie Ukrajiny

S účinnosťou od 7. novembra 2020 zavádza Ukrajina povinné podávanie vstupných predbežných vyhlásení. Podľa ustanovení colného kódexu Ukrajiny (čl. 194) platila doteraz povinnosť predkladať  predbežné oznámenie o tovare dovážanom na colné územie Ukrajiny colnému úradu určenia, do ktorého pôsobnosti spadalo preclenie tohto tovaru. Pre tovar tranzitujúci územím Ukrajiny sa takáto povinnosť nevyžadovala....
Zdroj: User Admin
Výnimka zo zákazu jázd Nemecko - Spolková krajina Severné Porýnie - Vestfáltsko

[Nemecko] - Výnimka zo zákazu jázd Nemecko - Spolková krajina Severné Porýnie - Vestfáltsko

Od 31. októbra 2020 do 18. januára 2021 udelila nemecká spolková krajina Severné Porýnie - Vestfátsko výnimku zo zákazu jázd. Výnimka sa vzťahuje na všetky prepravy vrátane jázd naprázdno. Naopak výnimka sa nevzťahuje na prepravy nadrozmerného nákladu. Kompletnú vyhlášku nájdete v prílohe.
Zdroj: User Admin
Prieskum: Nedostatok vodičov

[Slovensko] - Prieskum: Nedostatok vodičov

Medzinárodná únia cestnej dopravy IRU každoročne zbiera údaje o nedostatku profesionálnych vodičov v odvetví cestnej dopravy. V posledných rokoch je nedostatok vodičov globálny problém, ale pandémia COVID-19 mala na tento dopyt zásadný dopad. Z tohto dôvodu si vás dovoľujeme požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorý zaberie maximálne 10 minút. Dotazník je možné nájsť na odkaze nižšie...
Zdroj: User Admin
Rakúsko - obmedzenie na A13, Taliansko - obmedzenie na A22

[Rakúsko] - Rakúsko - obmedzenie na A13, Taliansko - obmedzenie na A22

Z dôvodu stavebných prác na diaľnici A13 Brenner bude uzavretý most Lueg pre premávku autobusov a nákladných vozidiel nad 7,5t, nasledovne: od soboty 10. októbra od 16,00 h do nedele 11. októbra do 08,00 h (alternatívny termín: od 24. do 25. októbra), od soboty 17. októbra od 16,00 h do...
Zdroj: User Admin
Predkladanie Certifikátu TIR

[Rusko] - Predkladanie Certifikátu TIR

Upozorňujeme, že ruské a bieloruské colne organy začali požadovať predloženie Certifikátu TIR aj k vozidlám, ktoré nevykonávajú prepravu na podklade karnetov TIR v režime TIR. V opačnom prípade nariaďujú platený sprievod a udeľujú pokuty. Pokým sa situácia nevyrieši a s cieľom predchádzať problémom na hraničných priechodoch Eurázijskej colnej únie, odporúčame...
Zdroj: User Admin
Prieskum zameraný na dopravcov

[Slovensko] - Prieskum zameraný na dopravcov

Vážený dopravca,z dôvodu aktualizácie o stave dopravných spoločností na Slovensku si Vás dovoľujeme požiadať o vyplnenie dotazníka. Výsledky dotazníka budú slúžiť na obhajobu záujmov dopravcov pri rokovaniach na úrovni štátnych orgánov. Dotazník je anonymný a jeho vyplnenie Vám nezaberie viac, ako 10 minút.Odkaz: https://bit.ly/36iiUMbĎakujeme za Váš čas a spoluprácu.
Zdroj: User Admin
Dlhé čakacie lehoty na hraničnom priechode Vyšné Nemecké

[Slovensko] - Dlhé čakacie lehoty na hraničnom priechode Vyšné Nemecké

Vážení dopravcovia, týmto si vás dovoľujeme informovať, že od 1. septembra 2020 došlo k výraznému zhoršeniu situácie na hraničnom priechode Vyšné Nemecké. Čakacie lehoty pri vstupe na územie Slovenskej republiky pre kamiónovú dopravu sa neúmerne predĺžili, čaká sa aj niekoľko dní. Príčinou tohto stavu, je podľa získaných informácií, vyčerpanie limitu poľských...
Zdroj: User Admin
Turecké konzulárne oddelenie bude zatvorené

[Turecko] - Turecké konzulárne oddelenie bude zatvorené

V piatok 21. augusta 2020 nás konzulárne oddelenie Tureckej republiky informovalo o zatvorení konzulárneho oddelenia pre verejnosť. Konzulárne oddelenie bude z technických dôvodov zatvorené do 4. septembra 2020. Z uvedeného dôvodu nebudú prijímané a vybavované žiadosti o vízum do Tureckej republiky. Konzulárne oddelenie bude opätovne otvorené dňa 7. septembra 2020.
Zdroj: User Admin
Výzva na odkúpenie majetku - odťahových špeciálov a príslušenstva

[Slovensko] - Výzva na odkúpenie majetku - odťahových špeciálov a príslušenstva

Združenie ČESMAD Slovakia touto cestou informuje, v súlade s výsledkami hlasovania Plenárneho zhromaždenia  a Uznesenia Prezídia, o zámere odpredať techniku používanú pre účel služby ČESMAD Assistance. Prílohy č.1 a č.2 k opätovnej výzve na odkúpenie majetku ČESMAD Slovakia a na poskytovanie asistenčných služieb ČESMAD Assistance nájdete nižšie, aj na webstránke www.cesmad.sk: Dňa 27. 9....
Zdroj: User Admin
Dodatočné zákazy jázd v Rakúsku

[Rakúsko] - Dodatočné zákazy jázd v Rakúsku

Rakúska vláda svojou vyhláškou č. 327 z 20. júla 2020 schválila dodatočné zákazy jázd pre nákladné vozidlá. Zákazy jázd budú v platnosti pre nákladné vozidlá a súpravy s celkovou hmotnosťou nad 7,5 t. Oficiálny text vyhlášky je možné nájsť na nasledujúcom odkaze: https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2020/327             1....
Zdroj: User Admin
Tranzit zakázaných tovarov územím Ruskej federácie

[Veľká Británia] - Tranzit zakázaných tovarov územím Ruskej federácie

V súlade s Vyhláškou prezidenta Ruskej federácie č. 290 zo dňa 24. júna 2019 „O zmene a doplnení niektorých vyhlášok prezidenta Ruskej federácie“, sa povoľuje pri cestnej a železničnej preprave tranzit zakázaných tovarov územím Ruskej federácie, ak tieto tovary smerujú do tretích krajín a sú zabezpečené elektronickými navigačnými plombami a vodiči týchto prepráv disponujú registračnými kupónmi....
Zdroj: User Admin
Reforma podmienok vykonávania cestnej dopravy – zásadné info v kocke

[Slovensko] - Reforma podmienok vykonávania cestnej dopravy – zásadné info v kocke

Na úrovni Európskej únie sa prijala definitívna zmena týkajúca sa legislatívy v cestnej doprave.Vyberáme najpodstatnejšie zmeny. Video - Aktualizácia pravidiel pre cestnú dopravu Časy jázd a prestávok Účinné od septembra 2020 zákaz trávenia týždenného odpočinku (45+) v kabíne vozidla, ubytovanie hradí zamestnávateľ, v medzinárodnej nákladnej doprave budú môcť vodiči vykonať dve skrátené týždenné...
Zdroj: User Admin