Informácie podľa krajín


Rakúsko - obmedzenie na A13, Taliansko - obmedzenie na A22

[Rakúsko] - Rakúsko - obmedzenie na A13, Taliansko - obmedzenie na A22

Z dôvodu stavebných prác na diaľnici A13 Brenner bude uzavretý most Lueg pre premávku autobusov a nákladných vozidiel nad 7,5t, nasledovne: od soboty 10. októbra od 16,00 h do nedele 11. októbra do 08,00 h (alternatívny termín: od 24. do 25. októbra), od soboty 17. októbra od 16,00 h do...
Zdroj: User Admin
Predkladanie Certifikátu TIR

[Rusko] - Predkladanie Certifikátu TIR

Upozorňujeme, že ruské a bieloruské colne organy začali požadovať predloženie Certifikátu TIR aj k vozidlám, ktoré nevykonávajú prepravu na podklade karnetov TIR v režime TIR. V opačnom prípade nariaďujú platený sprievod a udeľujú pokuty. Pokým sa situácia nevyrieši a s cieľom predchádzať problémom na hraničných priechodoch Eurázijskej colnej únie, odporúčame...
Zdroj: User Admin
Prieskum zameraný na dopravcov

[Slovensko] - Prieskum zameraný na dopravcov

Vážený dopravca,z dôvodu aktualizácie o stave dopravných spoločností na Slovensku si Vás dovoľujeme požiadať o vyplnenie dotazníka. Výsledky dotazníka budú slúžiť na obhajobu záujmov dopravcov pri rokovaniach na úrovni štátnych orgánov. Dotazník je anonymný a jeho vyplnenie Vám nezaberie viac, ako 10 minút.Odkaz: https://bit.ly/36iiUMbĎakujeme za Váš čas a spoluprácu.
Zdroj: User Admin
Dlhé čakacie lehoty na hraničnom priechode Vyšné Nemecké

[Slovensko] - Dlhé čakacie lehoty na hraničnom priechode Vyšné Nemecké

Vážení dopravcovia, týmto si vás dovoľujeme informovať, že od 1. septembra 2020 došlo k výraznému zhoršeniu situácie na hraničnom priechode Vyšné Nemecké. Čakacie lehoty pri vstupe na územie Slovenskej republiky pre kamiónovú dopravu sa neúmerne predĺžili, čaká sa aj niekoľko dní. Príčinou tohto stavu, je podľa získaných informácií, vyčerpanie limitu poľských...
Zdroj: User Admin
Turecké konzulárne oddelenie bude zatvorené

[Turecko] - Turecké konzulárne oddelenie bude zatvorené

V piatok 21. augusta 2020 nás konzulárne oddelenie Tureckej republiky informovalo o zatvorení konzulárneho oddelenia pre verejnosť. Konzulárne oddelenie bude z technických dôvodov zatvorené do 4. septembra 2020. Z uvedeného dôvodu nebudú prijímané a vybavované žiadosti o vízum do Tureckej republiky. Konzulárne oddelenie bude opätovne otvorené dňa 7. septembra 2020.
Zdroj: User Admin
Výzva na odkúpenie majetku - odťahových špeciálov a príslušenstva

[Slovensko] - Výzva na odkúpenie majetku - odťahových špeciálov a príslušenstva

Združenie ČESMAD Slovakia touto cestou informuje, v súlade s výsledkami hlasovania Plenárneho zhromaždenia  a Uznesenia Prezídia, o zámere odpredať techniku používanú pre účel služby ČESMAD Assistance. Prílohy č.1 a č.2 k opätovnej výzve na odkúpenie majetku ČESMAD Slovakia a na poskytovanie asistenčných služieb ČESMAD Assistance nájdete nižšie, aj na webstránke www.cesmad.sk: Dňa 27. 9....
Zdroj: User Admin
Dodatočné zákazy jázd v Rakúsku

[Rakúsko] - Dodatočné zákazy jázd v Rakúsku

Rakúska vláda svojou vyhláškou č. 327 z 20. júla 2020 schválila dodatočné zákazy jázd pre nákladné vozidlá. Zákazy jázd budú v platnosti pre nákladné vozidlá a súpravy s celkovou hmotnosťou nad 7,5 t. Oficiálny text vyhlášky je možné nájsť na nasledujúcom odkaze: https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2020/327             1....
Zdroj: User Admin
Tranzit zakázaných tovarov územím Ruskej federácie

[Veľká Británia] - Tranzit zakázaných tovarov územím Ruskej federácie

V súlade s Vyhláškou prezidenta Ruskej federácie č. 290 zo dňa 24. júna 2019 „O zmene a doplnení niektorých vyhlášok prezidenta Ruskej federácie“, sa povoľuje pri cestnej a železničnej preprave tranzit zakázaných tovarov územím Ruskej federácie, ak tieto tovary smerujú do tretích krajín a sú zabezpečené elektronickými navigačnými plombami a vodiči týchto prepráv disponujú registračnými kupónmi....
Zdroj: User Admin
Reforma podmienok vykonávania cestnej dopravy – zásadné info v kocke

[Slovensko] - Reforma podmienok vykonávania cestnej dopravy – zásadné info v kocke

Na úrovni Európskej únie sa prijala definitívna zmena týkajúca sa legislatívy v cestnej doprave.Vyberáme najpodstatnejšie zmeny. Video - Aktualizácia pravidiel pre cestnú dopravu Časy jázd a prestávok Účinné od septembra 2020 zákaz trávenia týždenného odpočinku (45+) v kabíne vozidla, ubytovanie hradí zamestnávateľ, v medzinárodnej nákladnej doprave budú môcť vodiči vykonať dve skrátené týždenné...
Zdroj: User Admin
Zníženie cien za vystavenie bieloruských tranzitných víz

[Bielorusko] - Zníženie cien za vystavenie bieloruských tranzitných víz

Od 2. júla 2020 dochádza k zníženiu cien za vystavenie bieloruských tranzitných víz nasledovne: víza so štandardnou dobou vybavenia 5 pracovných dní: 50 EUR  (zníženie o 20 EUR) expresné víza s dobou vybavenia do 2 pracovných dní:   90 EUR  (zníženie o 40 EUR) Konzulárne oddelenie Bieloruského veľvyslanectva v Bratislave informovalo aj o zmenách vo vízovom dotazníku,...
Zdroj: User Admin
Znížená cena za podanie elektronického vyhlásenia TIR-EPD

[Bielorusko] - Znížená cena za podanie elektronického vyhlásenia TIR-EPD

Vďaka neustálym rokovaniam IRU s príslušnými kompetentnými orgánmi Bieloruska za aktívnej účasti združenia BAMAP sa dosiahlo úspešné pripojenie aplikácie TIR-EPD k národnému automatizovanému informačnému systému (OAIS). Tým sa umožní prenos elektronických predbežných informácií (EPI) generovaných v aplikácii TIR-EPD priamo do informačného systému bieloruských colných orgánov. Výsledkom tejto zmeny je zníženie nákladov na jedno...
Zdroj: User Admin
Maďarsko - odvolanie núdzového stavu, zrušenie tranzitných trás

[Maďarsko] - Maďarsko - odvolanie núdzového stavu, zrušenie tranzitných trás

Včera bol v Maďarsku odvolaný núdzový stav. Ako nás informovalo maďarské združenie MKFE, v tejto súvislosti sa od dnes 19. júna 2020 prestali uplatňovať povinné tranzitné trasy. Všetky hraničné priechody by mali byť opäť v režime ako pred vyhlásením núdzového stavu. Výnimky zo zákazu jázd počas tohoto víkendu (20. júna...
Zdroj: User Admin
Podmienky vstupu do Veľkej Británie

[Veľká Británia] - Podmienky vstupu do Veľkej Británie

Od 8. júna 2020 začnú platiť pre vstup do Veľkej Británie nové pravidlá. Zmeny sa týkajú aj vodičov medzinárodnej autobusovej a nákladnej dopravy. Na týchto vodičov sa nebude vzťahovať 14 dňová povinná karanténa. Povinní sú však vyplniť formulár preukazujúci účel cesty. Podľa dostupných informácií vo formulári nie je potrebné uviesť...
Zdroj: User Admin
 Protest na čerpacích staniciach v Taliansku

[Taliansko] - Protest na čerpacích staniciach v Taliansku

Pri ceste do Talianska sa musia dopravcovia počas najbližších dní pripraviť na komplikácie z dôvodu konania protestnej akcie. Počas nej budú od utorka 12. mája od 22.00 h do štvrtka 14. mája 22.00 h uzavreté čerpacie stanice. Uzavretie sa týka čerpacích staníc v okolí diaľnic, obchvatov a pripojovacích ciest.V regióne Emilia – Romagna...
Zdroj: User Admin
Štátna pomoc - manuál pre dopravcov

[Slovensko] - Štátna pomoc - manuál pre dopravcov

Preplatenie MZDY Ak počas mimoriadnej situácie zamestnávateľ udrží pracovné miesto, aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti, bude si môcť vybrať jednu z dvoch možností poskytovania príspevku na zamestnanca na celé obdobie. Príspevok nebude možné poskytnúť na zamestnancov, ktorí poberajú dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR), alebo čerpajú dovolenku. Mzda...
Zdroj: User Admin