Informácie podľa krajín


Veľká Británia: Testovanie pred príchodom do Kentu

[Veľká Británia] - Veľká Británia: Testovanie pred príchodom do Kentu

Aby sa predišlo dopravným komplikáciám,vodičom sa odporúča, aby sa nechali otestovať ešte pred príchodom do Kentu. Otestovať sa je možné na niektorom z informačných miest. Test je platný po dobu 72 hodín, a preto je možné ho vykonať v predstihu. Na území Veľkej Británie sa nachádza takmer 40 testovacích miest, ktoré...
Zdroj: User Admin
Podmienky vstupu na územie Francúzska

[Francúzsko] - Podmienky vstupu na územie Francúzska

Vodiči, ktorí vstupujú na územie Francúzska sa musia naďalej preukázať Európskym certifikátom pre pracovníkov v medzinárodnej doprave. Vodič, ktorý pricestuje z Írska alebo Veľkej Británie po mori priamo do Francúzska, sa musí pred vstupom na trajekt kontrolným hraničným autoritám preukázať: negatívnym výsledkom antigénového alebo PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako...
Zdroj: User Admin
Ruská federácia: Úhrada pokút zahraničných dopravcov na hranici

[Rusko] - Ruská federácia: Úhrada pokút zahraničných dopravcov na hranici

Zahraniční dopravcovia, ktorí neuhradili pokutu za porušenie dopravných predpisov na území Ruskej federácie, budú povinní ju uhradiť na hranici. Agentúre TASS to oznámil Štátny dopravný inšpektorát. „Teraz, ak pri vstupe vozidla patriaceho zahraničnému dopravcovi do Ruskej federácie, sa na hraničnom priechode cez štátnu hranicu zistí, že nebola uhradená pokuta vymeraná...
Zdroj: User Admin
Ruská federácia: Poplatok za vydanie povolenia na prepravu nebezpečného nákladu a na prepravu ťažkých a nadrozmerných vozidiel

[Rusko] - Ruská federácia: Poplatok za vydanie povolenia na prepravu nebezpečného nákladu a na prepravu ťažkých a nadrozmerných vozidiel

Odbor štátnej politiky v oblasti automobilovej a mestskej hromadnej dopravy Ministerstva dopravy Ruskej federácie informoval o zmenách v daňovej legislatíve Ruskej federácie. V súlade s novelizáciou bodu 111 Článku 1. druhej časti Daňového zákona Ruskej federácie, Federálny zákon zo dňa 23. novembra 2020 č. 374-FZ „O zmenách v 1. a 2. časti Daňového zákona Ruskej federácie a ďalších legislatívnych...
Zdroj: User Admin
Ruská federácia: Podmienky vykonávania prepráv bez prepravných povolení

[Rusko] - Ruská federácia: Podmienky vykonávania prepráv bez prepravných povolení

Podmienky vykonávania bilaterálnych a tranzitných medzinárodných cestných prepráv bez prepravných povolení   Ak medzinárodná zmluva s Ruskou federáciou v oblasti medzinárodnej cestnej dopravy (ďalej len „medzinárodná dohoda“) ustanovuje vykonávanie bilaterálnych a tranzitných medzinárodných cestných prepráv vozidlami patriacimi zahraničným dopravcom (ďalej len „preprava“) bez ruských prepravných povolení, vykoná sa takáto preprava na základe medzinárodného nákladného...
Zdroj: User Admin
Zmeny vo formulároch tlačív ruských prepravných povolení

[Rakúsko] - Zmeny vo formulároch tlačív ruských prepravných povolení

Zmeny vo formulároch tlačív ruských prepravných povolení a zmeny v pravidlách vypĺňania ruských prepravných povolení a špeciálnych jednorázových povolení na vykonávanie medzinárodných cestných prepráv z územia alebo na územie tretieho štátu Od 1. januára 2021 sa menia formuláre tlačív a pravidlá vypĺňania ruských prepravných povolení a špeciálnych jednorázových povolení na vykonávanie medzinárodných cestných prepráv z alebo na...
Zdroj: User Admin
Registrácia prepravných povolení v Maďarsku - systém BIREG

[Maďarsko] - Registrácia prepravných povolení v Maďarsku - systém BIREG

Maďarské združenie MKFE nás informovalo o podrobnostiach súvisiacich so zavedením povinnosti registrácie prepravných povolení platnej od 1. januára 2021. Na základe žiadosti maďarského združenia prišlo v stredu 27. januára 2021 k úprave predmetnej legislatívy, ktorá nadobudne platnosť 4. februára 2021.Podstata úpravy: do 3. februára 2021 všetci prevádzkovatelia nákladnej dopravy, ktorí vykonávajú dopravu do/z...
Zdroj: User Admin
Respirátory FFP2 v Bavorsku

[Nemecko] - Respirátory FFP2 v Bavorsku

Nemecko sa rozhodla zaviesť prísnejšie opatrenia. Od 19. januára 2021 sú všetky osoby staršie ako 14 rokov povinné používať v obchodoch a verejnej doprave lekárske rúška. Používanie šatky alebo šálu už nie je akceptované. Na území Bavorska sú pravidlá ešte prísnejšie. Vyžaduje sa respirátor typu FFP2 alebo N95.
Zdroj: User Admin
Odkaz na registráciu BIREG je funkčný

[Maďarsko] - Odkaz na registráciu BIREG je funkčný

Tak, ako sme už informovali maďarská vláda 31. decembra 2020 zverejnila v zbierke zákonov predpis, podľa ktorého od 1. januára 2021 vzniká povinnosť nahlasovať prepravné povolenia do nového systému BIREG. Donedávna však registrácia nebola sfunkčnená. Najnovšie je registrácia sprístupnená na nasledujúcom odkaze: https://bireg.gov.hu/bireg/#/account/login Kto sa musí zaregistrovať? Registračná povinnosť (v...
Zdroj: User Admin
Nemecko aktualizovalo rizikovosť krajín, Česko je vysoko rizikové

[Nemecko] - Nemecko aktualizovalo rizikovosť krajín, Česko je vysoko rizikové

V rámci protipandemických opatrení aktualizovalo Nemecko status rizikovosti niektorých krajín. Od nedele 24. januára 2021sa do zoznamu vysoko rizikových krajín zaradí aj Česká republika. V zozname sú aj nasledujúce krajiny: Egypt, Albánsko, Andorra, Bolívia, Bosna a Hercegovina, Estónsko, Irán, Izrael, Kolumbia, Kosovo, Lotyšsko, Libanon, Litva, Mexiko, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Palestína, Panama,...
Zdroj: User Admin
Smerujeme k likvidácii moderného autobusového parku na Slovensku

[Slovensko] - Smerujeme k likvidácii moderného autobusového parku na Slovensku

Bratislava (ČESMAD Slovakia, 21. decembra 2020) – Združenie cestných dopravcov ČESMAD Slovakia vyzýva Ministerstvo hospodárstva SR pred spustením druhého kola dotácií pre komerčnú autobusovú dopravu na odbornú diskusiu a prehodnotenie plánu postupovať ako pri prvej výzve na dotácie pre autobusy v minulom roku. Výška zamýšľanej pomoci Ministerstva hospodárstva SR je...
Zdroj: User Admin
Vstup vozidiel do Viedne bez asistenta odbočovania

[Rakúsko] - Vstup vozidiel do Viedne bez asistenta odbočovania

Začiatkom tohto roka malo vstúpiť do platnosti opatrenie, zakazujúce vstup vozidiel bez asistenta odbočenia do Viedne. Nová viedenská radkyňa pre dopravu, Ulli Sima však uviedla, že nariadenie zakazujúce vstup vozidiel bez asistenta odbočovania vpravo nie je v súlade s legislatívou Európskej únie. Európska únia k návrhu vyjadrila viacero obáv týkajúcich sa...
Zdroj: User Admin
Rusko - Poplatok za vydanie povolenia na prepravu nebezpečného nákladu a na prepravu ťažkých a nadrozmerných vozidiel

[Rusko] - Rusko - Poplatok za vydanie povolenia na prepravu nebezpečného nákladu a na prepravu ťažkých a nadrozmerných vozidiel

Odbor štátnej politiky v oblasti automobilovej a mestskej hromadnej dopravy Ministerstva dopravy Ruskej federácie informoval o zmenách v daňovej legislatíve Ruskej federácie. V súlade s novelizáciou bodu 111 Článku 1. druhej časti Daňového zákona Ruskej federácie, Federálny zákon zo dňa 23. novembra 2020 č. 374-FZ „O zmenách v 1. a 2. časti Daňového zákona Ruskej federácie a ďalších legislatívnych...
Zdroj: User Admin
Grécko - testovanie na hraniciach

[Grécko] - Grécko - testovanie na hraniciach

Pred vjazdom na územie Grécka musia vodiči vyplniť elektronický formulár PLF a to aj v prípadoch, že cestujú z ostatných krajín EU. Zdravotníci v nadväznosti na túto požiadavku vykonávajú na hraničných priechodoch Patras a Igoumenitsa rýchlotesty všetkým osobám, ktoré vstupujú na územie Grécka, vrátane vodičov. Priemerná čakacia doba sa z...
Zdroj: User Admin
Podmienky vstupu do Nórska

[Nórsko] - Podmienky vstupu do Nórska

V súvislosti so šírením koronavírusu Nórsko zaviedlo registračnú povinnosť. Odkaz na registračný formulár: www.regjeringen.no/ Po registrácii vodič obdrží potvrdenie, ktoré predloží hraničnej kontrole. V prípade, že sa bude vodič nachádzať iba vo vozidle, ako miesto pobytu vo formulári uvedie poštové smerové čísla miest, kde sa bude vozidlo nachádzať. Podľa adresy je...
Zdroj: User Admin