Informácie podľa krajín


Tyrolsko: Zmena

[Rakúsko] - Tyrolsko: Zmena

AISÖ,Vienna nám poskytla aktuálne dopravné obmedzenia v Tyrolsku.Zmeny sú nasledovné:Od 1.11.2008 nákladné vozidlá a návesové súpravy s najvyššou povolenou hmotnosťou  nad 7,5t a tahača s prívesom, ak súčet najvyššej povolenej hmotnosti tahača a prívesu presahuje 7,5t.
Zdroj: User Admin
Rakúsko: Zákazy jázd pre staršie vozidlá

[Rakúsko] - Rakúsko: Zákazy jázd pre staršie vozidlá

Od 1. júla 2008 platí v Rakúskuzákaz jázd pre vozidlá a súpravy po prvýkrát registrované pred 1. januárom1992, a to v rakúskych mestách Viedeň, Niederösterreich a Burgenland.Cieľom tohto zákazu rakúskej legislatívy je ochrana pred emisiami.
Zdroj: User Admin
Kopčany: Úplná uzávierka cesty

[Slovensko] - Kopčany: Úplná uzávierka cesty

KÚ pre CD a PK námoznámilo,že od 28.10.2008 v čase od 8,00h do 30.10.2008 do18,00h nepretržite bude úplná uzávierka cestyI/02 v km 3,400 v k.ú. Kopčany v mieste železničného priecestia v km67,060 trate Kúty – Skalica.Dôvodomuzávierky je oprava havarijného stavu železničnejpriecestnejkonštrukcie.Navrhovaná obchádzka je v smere z Hlíčana Kúty: Holíč– križovatkaciest...
Zdroj: User Admin
Veľká Británia: Nehody nákladných automobilov

[Veľká Británia] - Veľká Británia: Nehody nákladných automobilov

RHA nás informovalo, že voVeľkej Británii sa zvýšil počet kolízií nákladných automobilov s mostom. Dôvodom boli nárazy hornej časti vozidla s nižším mostom. Pravdebodobne dochádza ku kolíziám kvôli satelitnej navigácii, ktorá je aktualizovaná približne raz za dva roky a väčšinou tieto aktualizácie platia pre osobné autá a málokedy pre nákladné...
Zdroj: User Admin
Nemecko: Sviatok

[Nemecko] - Nemecko: Sviatok

Pripomíname, že 31. októbra 2008 bude v niektorýchregiónoch Nemecka zákaz jázd z dôvodu štátneho sviatku, konkrétne:Brandenburg, Mecklenburg - Vorpommern, Saxony, Saxony – Anhalta Thuringia. Nemecké združenie dopravcov BGL, Frankfurt nad Mohanom,pripomína, že tento zákaz jázd sa vzťahuje na vozidlá nad 7,5 t v čase od00.00 hod. do 22.00 hod. Zároveň zdôrazňuje, že jedinú výnimku...
Zdroj: User Admin
Nitra: Oprava vozovky

[Slovensko] - Nitra: Oprava vozovky

KÚ pre CD a PK v Nitre námoznámilo, že v dňoch 25.10. a 26.10. 2008 v čase od10,00hod do 18,00hod bude čiastočná uzávierkycesty.Dôvod uzávierky je oprava krytu vozovky na cesteI/64 od km 100,168 do km 100,238 v úseku križovatky, a v úseku od km101,531 do km 101,601v k.ú. mesta Topoľčany.Obchádzková...
Zdroj: User Admin
Rusko: obmedzenia na hraničných priechodoch

[Rusko] - Rusko: obmedzenia na hraničných priechodoch

IRU nás informovalo,že ruskávláda od 12.08.2008 dovolí prechod len občanom adopravným prostriedkom členským štátomspoločnstva a týka sa to aj železničnej dopravy z Lotyšska,Litvy, Estónska.Tieto krajiny nesmú prekročiť hranicuRuska s Azerbajčanom a Gruzínskom.
Zdroj: User Admin
Veľká Británia: Koniec protestnej akcie

[Veľká Británia] - Veľká Británia: Koniec protestnej akcie

Dostali sme informáciu, žeprotestná akcia zamestnancov v prístave Calais sa dnesskončila.Upozorňujeme, že doprava cez Lamanšský prieliv jepomalá a sú tam predpokladané oneskorenia.
Zdroj: User Admin
Budapešť: stretnutie NATO

[Maďarsko] - Budapešť: stretnutie NATO

Summit NATOv BudapeštiMaďarskézdruženie dopravcov MKFH informuje, že z dôvodu konaniasummitu NATO v Budapešti 9. – 10. októbra 2008upozorňujeme na dopravné obmedzenia, ktoré budúplatiť v Budapešti, najmä v centre mesta a napríjazdovej komunikácii k letisku. Krátkodobobude uzavretý i budapeštiansky okruh v súvislosti spríjazdom a odjazdom delegátov.
Zdroj: User Admin
Tunel Branisko

[Slovensko] - Tunel Branisko

Tunel BraniskoNárodná diaľničnáspoločnosť informuje motoristickú verejnosť o predčasnomsprejazdnení úseku diaľnice D1 Beharovce – Fričovce(vrátane tunela Branisko).Dnes, t.j. 08.10.2008 (streda) o 15:00hod. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.s viac ako päťdňovým predstihom sprejazdnila úsekdiaľnice D1 Beharovce – Fričovce (vrátane tunelaBranisko).Čiastočná uzávierkamala podľa pôvodného plánu trvať od 08:00 hod.dňa 02.10.2008 (štvrtok) do 24:00 hod. dňa 13.10.2008...
Zdroj: User Admin