Informácie podľa krajín


Ivanka pri Nitre: uzávierka cesty

[Slovensko] - Ivanka pri Nitre: uzávierka cesty

KÚpre CD a PK v Nitre nám oznámilo,že bude uzávierkacesty I/64 od km 1,452 do km 2,293 v úseku od ul.Mojmírovskejpo ul. Na Stanicu v obci Ivanka pri Nitre.Termín trvaniauzávierky je od 02.09.2008 v čase od 7,00hod do 15.11.2008 včase do 17,00hod neprtržite.Obchádzková trasa niejepotrebná nakoľko práce budú realizovanév pracovných...
Zdroj: User Admin
Smolenice: uzávierka cesty

[Slovensko] - Smolenice: uzávierka cesty

ObÚpre CD a PK v Trnave nám oznámilo,že bude čiastočnáuzávierka cesty III/05127.Miesto uzávierky je cestaIII/05127 v km 5,544 až 5,744 v obci Smolenice.Termínuzávierky je 06.09.2008 v čase od 12,00hod do18,00hod.Obojstranná cestná premávka bude vedenástriedavo po volnej polovici vozovky cesty III/05127.
Zdroj: User Admin
Francúzsko: bezpečnostná vesta

[Francúzsko] - Francúzsko: bezpečnostná vesta

Vo Francúzsku je tiež povinnosť, že vodič musí nosiť bezpečnostnú vestu vo vozidle v prípade nehody, alebo        iných nebezpečných situácii v doprave na diaľniaciach a cestách. Ak si zabudnete obliecť bezpečnostú vestu keď ste prinútený zastaviť na ceste a opustiť vozidlo, bude Vám udelená pokuta. Vesta musí byť medzinárodne schválená...
Zdroj: User Admin
Slovinsko: Zmeny v zákazoch jázd

[Slovinsko] - Slovinsko: Zmeny v zákazoch jázd

Chceme upozorniť na zmeny čo sa týka zákazov jázd v Slovinsku. Informácie nájdete v prílohe .Zmeny sú vyznačené červenou farbou.
Zdroj: User Admin
Šahy: oprava vozovky

[Slovensko] - Šahy: oprava vozovky

KÚ pre CD a Pk v Nitre námoznámilo,že na ceste I/66 bude oprava krytu vozovky.Prácesa budú vykonávať od 25.08.2008 do 15.09.2008 v časeo 6.00hod do 18.00hod.Obchádzková trasa nie je potrebnánakoľko práce nie jepotrebná, nakoľko práce budú realizovanépo úsekoch dĺžky premávka bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu, s vyznačenýmdopravným značením a dopravným zariadením.
Zdroj: User Admin
Handlová:uzávierka cesty

[Slovensko] - Handlová:uzávierka cesty

MÚHandlová naém oznámilo,že v dňoch od26.08.2008 – 29.08.2008 bude čiastočnáuzávierka ulice 1.mája z dôvodu realizáciestavby „Rekonštrukcia NTL plynovodov, Handlová – I.etapa“.Uzávierka bude riadne vyznačená prenosnýmdopravným značením v zmysle určenia použitiaprenosného dopravného značenia vydanom Mestskýmúradom v Handlovej, referátom dopravy.
Zdroj: User Admin
Nová Dubnica:uzávierka cesty

[Slovensko] - Nová Dubnica:uzávierka cesty

MÚNová Dubnica nám ohlásilo,že bude úplnáuzávierka miestnej komuniácie Mierove námestie vzastavanom území meste Nová Dubnica.Uzávierkabude 29.08.2008 v čase od 5,00 hod. do 16,00 hod.Všetkadoprava bude presmerovaná a vyznačená príslušnýmidopravnými značkami cez miestne komunikácie - ul.P.O. Hviezdoslava, ul. Trenčianska, ul. J. Kráľa
Zdroj: User Admin
Švajčiarsko:Simplon

[Švajčiarsko] - Švajčiarsko:Simplon

ASTAG Švajčiarsko násinformovalo,že priechod Simplon bude uzavretý každývečer od 20.00 do 8.00 rána medzi Gondo a Iselle do neurčitejdoby.
Zdroj: User Admin
Francúzko:tunel Chatelard

[Francúzsko] - Francúzko:tunel Chatelard

Ďalej k našej správe zo 6augusta,kde sme Vás inforovali o ohni v tunely Chatelard naceste RN205.Z tohto dôvodu je tunel uzavretý prenadrozmerné vozidlá až do 12 septembra.
Zdroj: User Admin
Tunel Mont-Blanc: uzávierka

[Francúzsko] - Tunel Mont-Blanc: uzávierka

Vedeniespoločnosti prevádzkujúcej tunel Mont-Blanc nás informovalo,že  z dôvodu vykonania údržbových prácbude tunnel uzavretý pre dopravu od 22. septembra 22 30 hod. do 23. septembra06 00 hod., od 29. septembra 19 00 hod. do 30. septembra 01 00 hod. Prosímvšimnite si, že v tuneli nastanú zmeny od 21 45 hod. do...
Zdroj: User Admin
Tunel Défense: uzávierka

[Francúzsko] - Tunel Défense: uzávierka

The CNIR, Rosny-sous-Bois, nás informoval, že tunel Défensev Paríži bude uzavretý kvôli údržbe cesty. Práce na cestách by mali trvaťpribližne 4 roky. Tunel bude pre vozidlá nad 3,5 t uzavretý. Ak je to možné, jelepšie sa tomuto tunelu vyhnúť.
Zdroj: User Admin
Švajčiarsko: priechod Simplon

[Švajčiarsko] - Švajčiarsko: priechod Simplon

ASTAG,Švajčiarsko, RHA a Zjednotené kráľovstvo, nám oznámilo, že priechod Simplon jeuzavretý až do odvolania.
Zdroj: User Admin