Informácie podľa krajín


Španielsko ruší zákazy jázd

[Španielsko] - Španielsko ruší zákazy jázd

Medzinárodná únia cestnej dopravy IRU nás informovala o zrušení zákazov jázd na celom území Španielska s výnimkou Katalánska a Baskicka. Zákazy budú zrušené v období od 26. marca 2021 do 5. apríla 2021 vrátane.
Zdroj: User Admin
Slovinsko zrušilo zákazy jázd

[Slovinsko] - Slovinsko zrušilo zákazy jázd

Aktualizácia 23. marca 2021Slovinsko upresnilo, že zákazy jázd počas Veľkej noci zostávajú v platnosti od soboty do pondelka vrátane (3. až. 5. apríla). V piatok 2. apríla od 14. do 21. hodiny je zákaz zrušený, ale len pre vozidlá na území Slovinska alebo končiace v susednej krajine, ktorá tiež zrušila zákaz jázd. Aktualizácia 19. marca...
Zdroj: User Admin
Výnimka na dojazd

[Slovensko] - Výnimka na dojazd

Na základe žiadosti združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcimi štátnymi sviatkami všeobecnú výnimku zo zákazu jazdy na 2. a 5. apríla 2021. Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá, cestách I triedy a cestách pre medzinárodnú premávku prichádzajúce na územie...
Zdroj: User Admin
Uzávera diaľnice A7 v Nemecku

[Nemecko] - Uzávera diaľnice A7 v Nemecku

Diaľnica A7 v Nemecku bude od štvrtka 18. marca 2021 22.00 h do pondelka 22. marca 2021 5.00 h uzavretá z dôvodu demolácia cestných nadjazdov.Doprava, ktorej cieľ nie je v Hamburgu by mala využiť ako obchádzkovú trasu cestný okruh z Horster Dreieck/Maschener Kreuz na diaľnici A1 cez A21 a B205...
Zdroj: User Admin
Predĺženie platnosti dokladov OMNIBUS 2

[Slovensko] - Predĺženie platnosti dokladov OMNIBUS 2

Vzhľadom na krízu spojenú s COVID-19 a s cieľom predĺžiť lehoty stanovené v legislatíve Európskej únie na obnovenie a predĺženie platnosti niektorých osvedčení, licencií, preukazov a povolení a na odloženie niektorých pravidelných kontrol a pravidelného výcviku aj po 31. auguste 2020 v oblasti dopravy prijali Európsky parlament a Rada nariadenie (EÚ) 2021/267...
Zdroj: User Admin
Ako správne vyplniť ruské prepravné povolenie

[Rusko] - Ako správne vyplniť ruské prepravné povolenie

Nakoľko sa v poslednej dobe množia prípady pokút za nesprávne vypísané ruské prepravné povolenia, oslovili sme MDV SR, Veľvyslanectvo SR v Moskve a Medzinárodnú úniu cestnej dopravy IRU v Ženeve. Zatiaľ sme dostali stanovisko z ruského záručného združenia ASMAP, ktoré bolo iniciované zo strany IRU. Z uvedeného stanoviska vyberáme: „Problém je známy. Kontaktovali sme Ministerstvo dopravy...
Zdroj: User Admin
Nefunkčná stránka pre nahlasovanie vodičov do Nemecka

[Nemecko] - Nefunkčná stránka pre nahlasovanie vodičov do Nemecka

Aktualizácia 3. marca 2021Podľa posledných informácií by mala byť stránka opäť v prevádzke. Stránka na registráciu vodičov: https://www.einreiseanmeldung.de/#/ Aktualizácia 1. marca 2021Počas dnešného dňa prestala fungovať stránka pre nahlasovanie vodičov do Nemecka. Podľa nemeckého združenia BGL došlo ku kybernetickému útoku. Správcovia stránky pracujú na oprave. Upozorňujeme, že napriek technickým problémom,...
Zdroj: User Admin
Podmienky vstupu do Lotyšska

[Lotyšsko] - Podmienky vstupu do Lotyšska

Lotyšsko upustilo od povinnosti preukazovania sa negatívnym testom na COVID-19. Vodiči nákladnej dopravy sa pri vstupe na územie Lotyšska musia preukazovať vodičským preukazom, kvalifikačnou kartou vodiča, kartou do digitálneho tachografu, osvedčením pre pracovníkov v medzinárodnej doprave a registráciou Covid pass (viď registrácia nižšie). Všetci cestujúci sú povinní, ešte pred prekročením...
Zdroj: User Admin
Zmeny pri vstupe do Poľska

[Poľsko] - Zmeny pri vstupe do Poľska

V úradnom Vestníku Poľskej republiky bolo zverejnené nariadenie tamojšej vlády, podľa ktorého všetky osoby vstupujúce od 27. februára 2021 zo Slovenska alebo Česka na územie Poľska sú povinné mať pri prekročení hranice negatívny výsledok testu na COVID-19 (antigén alebo RT-PCR) nie starší ako 48 hodín v anglickom alebo poľskom jazyku. V takom...
Zdroj: User Admin
Výnimky z časov jázd a prestávok v Českej republike

[Česká republika] - Výnimky z časov jázd a prestávok v Českej republike

V reakcii na mimoriadnu situáciu, spôsobenú novým kmeňom koronavírusy SARS CoV 2, a nových variantov v Českej republike a v súvislosti s následným významným obmedzením tranzitu do Nemecka od 14. februára 2021, 00:00 hodín, Česká republika súhlasila s dočasným uvoľnením pravidiel času jazdy a odpočinku pre vodičov vozidiel, zapojených do...
Zdroj: User Admin
Podmienky vstupu do Litvy

[Litva] - Podmienky vstupu do Litvy

Každá osoba bez ohľadu na štátnu príslušnosť je pri vstupe na územie Litvy povinná vyplniť online formulár.Odkaz na formulár a získanie QR kódu nájdete TU. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na profesionálnych vodičov. Za nepreukázanie sa QR kódom (potvrdením o regisztrácií) pri kontrole môže byť udelená pokuta vo výške 500...
Zdroj: User Admin
Výrazná zmena podpory pre autobusy

[Slovensko] - Výrazná zmena podpory pre autobusy

Ako nám potvrdilo Ministerstvo hospodárstva SR, na začiatku budúceho týždňa bude oficiálne na webovej stránke rezortu zverejnené II. kolo Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na kompenzáciu tržieb pre segment osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy. O dni spustenia budeme informovať. Sme radi, že pred pár týždňami sa nám podarilo...
Zdroj: User Admin
Testy pre vodičov idúcich do Talianska

[Taliansko] - Testy pre vodičov idúcich do Talianska

Taliansko je ďalšia krajina, ktorá z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie sprísňuje podmienky na vstup do krajiny. Profesionálni vodiči, ktorí za predchádzajúcich 14 dní pred vjazdom do Talianska strávili viac, ako 12 hodín na území Rakúska sa musia v prípade kontroly preukázať negatívnym výsledkom na COVID-19 (PCR alebo antigén), ktorý nesmie...
Zdroj: User Admin
Do Nemecka aj vodiči kamiónov s testom

[Slovensko] - Do Nemecka aj vodiči kamiónov s testom

Bratislava (ČESMAD Slovakia, 14. februára 2021) – Od nedele 14. februára aj profesionálni vodiči, ktorí boli v posledných 10-tich dňoch na Slovensku, Česku alebo Tirolsku a budú vstupovať do Nemecka alebo len cez túto krajinu tranzitujú, potrebujú byť v Nemecku registrovaní a mať pri sebe negatívny test na COVID-19 nie...
Zdroj: User Admin